Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Explore English

Tiếng Anh 7 Unit 11 Writing trang 118 – Explore English

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 11 Writing trang 118 – Explore English

Write about a challenge that you faced. Describe the problem, what you did to overcome it and what you learned from this. Write 60-80 words. Turn to page 149 for the writing worksheet. (Viết về một thử thách mà bạn phải đối mặt. Mô tả vấn đề, những gì bạn đã làm để vượt qua nó và những gì bạn học được từ việc này. Viết 60-80 từ. Lật trang 149 để xem bảng viết.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 11 Writing trang 118 – Explore English

Lời giải:

Last week, I went to indoor mountain climbing for the first time. I was nervous, but I decided to try it out. I had a rope, but I was scared because I was so high up. My arms and legs were shaking! I was thinking of giving up halfway. But when I finally reached the top. I was so happy. Now, I’m not so scared anymore.

Hướng dẫn dịch:

Tuần trước, tớ đã đi leo núi trong nhà lần đầu tiên. Tớ  đã rất lo lắng, nhưng tôi quyết định thử nó. Tớ có một sợi dây, nhưng tôi sợ hãi vì tớ ở trên cao. Tay và chân của tớ đã run rẩy! Tớ đã nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng cuối cùng khi tớ đã lên đến đỉnh. Tớ đã rất hạnh phúc. Bây giờ, tớ không còn sợ hãi nữa.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Preview (trang 111)

Language focus (trang 112, 113)

The real world (trang 114)

Pronunciation (trang 115)

Communication (trang 115)

Reading (trang 117)

Comprehension (trang 118)

Worksheet (trang 149)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button