Tiếng Anh 7 Unit 5 The real world trang 52 – Explore English

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 5 The real world trang 52 – Explore English

Talking to Animals

Dogs are intelligent animals. We can teach them to do many things. Willow, an English terrier, can understand commands in a special way.

Hướng dẫn dịch:

Chó là một loài động vật thông mình. Chúng ta có thể dạy chúng làm rất nhiều thứ. Willow, một chú chó săn, có thể hiểu những yêu cầu theo một cách đặc biệt.

A (trang 52 sgk Tiếng Anh 7): Look at the photo. What do you think is special about Willow?  (Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ điều gì đặc biệt về Willow?)

a. She can read.

b. She can write.

c. She understands different languages.

Lời giải:

c (Cô ấy có thể hiểu được nhiều ngôn ngữ khác nhau)

B (trang 52 sgk Tiếng Anh 7): Listen. Number the sentences in order (1-5) (Nghe và đánh số những câu theo thứ tự 1-5)

Tiếng Anh 7 Unit 5 The real world trang 52 - Explore English (ảnh 2)

Lời giải:

Đang cập nhật

Hướng dẫn dịch:

– Howells đã viết hướng dẫn lên giấy

– Howells và Willow đã từng đi đến Mexico

– Willow làm theo lời hướng dẫn của Howells

– Bạn của Howells bảo cô ấy dạy Willow đọc

– Howells đưa giấy cho Willow và đọc hướng dẫn

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Preview (trang 48)

Language focus (trang 50, 51)

Pronunciation (trang 53)

Communication (trang 53)

Reading (trang 54, 55)

Comprehension (trang 56)

Writing (trang 56)

Worksheet (trang 143)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

5/5 - (28 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *