Tiếng Anh 7 Unit 5 Worksheet trang 143 – Explore English

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 5 Worksheet trang 143 – Explore English

1. (trang 143 sgk Tiếng Anh 7): Write sentences with comparatives. Use the prompts to help you. (Viết các câu với câu so sánh hơn. Sự dụng gợi ý để hoàn thành câu)

Tiếng Anh 7 Unit 5 Worksheet trang 143 - Explore English (ảnh 2)

Lời giải:

1. Lions are more dangerous than tigers

2. Rabbits are faster than pigs

3. Elephants are bigger than horses

4. Dolphins are more intelligent than starfish

5. Dogs are better pets than wolves

Hướng dẫn dịch:

1. Sư tử nguy hiểm hơn hổ

2. Thỏ nhanh hơn lợn

3. Voi to hơn ngựa

4. Cá heo thông minh hơn sao biển

5. Chó là vật nuôi tốt hơn chó sói

2. (trang 143 sgk Tiếng Anh 7): Underline the comparative the paragraph below. (Gạch chân các từ so sánh hơn ở đoạn văn dưới đây)

Iguanas are great pets because they are special. Many people have dogs and cats , but not iguanas! You don’t need to take iguanas for walks. They’re cleaner than rabbits because they don’t have fur. They’re also quieter than parrots. Parrots are noisy! My iguana was a gift from my parents for my birthday. It is as cute as a cat. I love it very much

Lời giải:

Iguanas are great pets because they are special. Many people have dogs and cats , but not iguanas! You don’t need to take iguanas for walks. They’re cleaner than rabbits because they don’t have fur. They’re also quieter than parrots. Parrots are noisy! My iguana was a gift from my parents for my birthday. It is as cute as a cat. I love it very much

Hướng dẫn dịch:

Kỳ đà là vật nuôi tuyệt vời vì chúng đặc biệt. Nhiều người nuôi chó và mèo, nhưng không có cự đà! Bạn không cần phải dắt cự đà đi dạo. Chúng sạch hơn thỏ vì chúng không có lông. Chúng cũng im lặng hơn vẹt. Vẹt ồn ào! Kỳ nhông của tớ là một món quà từ cha mẹ tớ cho ngày sinh nhật của tớ. Nó dễ thương như một con mèo. Tớ rất yêu nó

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Preview (trang 48)

Language focus (trang 50, 51)

The real world (trang 52)

Pronunciation (trang 53)

Communication (trang 53)

Reading (trang 54, 55)

Comprehension (trang 56)

Writing (trang 56)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *