Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 ilearn Smart World

Tiếng Anh 7 Unit 7 Review trang 102, 103 – ilearn Smart World

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 7 Review trang 102, 103 – ilearn Smart World

Listening

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 7 Review trang 102, 103 – ilearn Smart World

(trang 102 SGK tiếng Anh 7) You will hear a man talking about transportation in London. Listen and fill in the blanks. You will CD2 hear the information twice (Bạn sẽ nghe một người đàn ông nói về phương tiện giao thông ở London. Nghe và điền vào chỗ trống. CD2 bạn sẽ nghe thông tin hai lần)

Tiếng Anh 7 Unit 7: Transportation - ilearn Smart World (ảnh 27)

Lời giải:

1. stops

2. card

3. 11 / eleven

4. Airport

5. convenient

 

Nội dung bài nghe:

My name’s James Martin and I’m going to tell you about the transportation in London. There are seven hundred bus routes covering all of London. Buses aren’t as fast as the subway, but there are over nineteen thousand bus stops in London. You can pay for tickets using a London travel card. The subway in London is called the Underground. There are eleven underground train lines covering over four hundred kilometers of track with two hundred and seventy stations. It’s really fast. Also, there is a large train network with special lines connecting central London with Heathrow Airport. The trains are as fast as the underground but not as cheap. Finally, there are taxis. You can see these famous black taxis all over London. Taxis are very expensive, but they are convenient if you are in a hurry.

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là James Martin và tôi sẽ kể cho bạn nghe về phương tiện di chuyển ở London. Có bảy trăm tuyến xe buýt bao phủ khắp London. Xe buýt không nhanh bằng tàu điện ngầm, nhưng có hơn mười chín nghìn điểm dừng xe buýt ở London. Bạn có thể thanh toán vé bằng thẻ du lịch London. Tàu điện ngầm ở London được gọi là Tàu điện ngầm. Có mười một tuyến tàu điện ngầm bao phủ hơn bốn trăm km đường ray với hai trăm bảy mươi ga. Nó thực sự nhanh chóng. Ngoài ra, có một mạng lưới xe lửa lớn với các tuyến đặc biệt kết nối trung tâm London với Sân bay Heathrow. Các chuyến tàu nhanh như tàu điện ngầm nhưng không rẻ bằng. Cuối cùng là taxi. Bạn có thể nhìn thấy những chiếc taxi đen nổi tiếng này trên khắp London. Taxi rất đắt, nhưng chúng rất tiện lợi nếu bạn đang vội.

Reading

(trang 102 SGK tiếng Anh 7) Read the email about a trip to an amusement park. Write one word for each blank. (Đọc email về chuyến đi đến công viên giải trí. Viết một từ vào chỗ trống.)

Tiếng Anh 7 Unit 7: Transportation - ilearn Smart World (ảnh 28)

Lời giải:

1. Are

2. to

3. in

4. by

5. but

Hướng dẫn dịch:

Xin chào Ellie,

Bạn khỏe không? Bạn có làm gì vào thứ bảy này không? Tôi định đi công viên giải trí vào buổi chiều. Nếu điều đó có nghĩa là thực sự vui vẻ. Họ có một số tàu lượn siêu tốc tuyệt vời và rất nhiều trò chơi khác. Tôi nghĩ họ cũng có một vườn thú nhỏ với một số loài động vật dễ thương. Bạn có muốn đến không? Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Jill và Kenny cũng sẽ đến.

Nó trên Phố Đen gần siêu thị. Chúng ta có thể đi bằng xe buýt hoặc xe lửa. Xe buýt không thoải mái như xe lửa, nhưng nó rẻ hơn rất nhiều. Tôi nghĩ tôi thích đi xe buýt hơn. Tôi không có nhiều tiền.

Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể đến.

Sam

Vocabulary

(trang 103 SGK tiếng Anh 7) Match the words with the descriptions. (Nối từ với mô tả.)

Tiếng Anh 7 Unit 7: Transportation - ilearn Smart World (ảnh 29)

Lời giải:

1. b

2. d

3. f

4. h

5. a

6. g

7. c

8. e

Hướng dẫn dịch:

1. nhân viên hải quan

2. hộ chiếu

3. vali

4. nơi nhận hành lý

5. thẻ lên máy bay

6. thường xuyên

7. kính râm

8. tàu điện ngầm

Grammar

a (trang 103 SGK tiếng Anh 7) Circle the correct words. (Khoanh từ đúng.)

1. That suitcase belongs to me. It’s mine/ my/ her.

2. She lost her/ hers/ theirs passport.

3. Whose bag is this? It’s got her name on it so it must be her/ hers/ their.

4. Our/ Theirs/ Mine house is in the middle of the street.

5. Please take it. It’s yours/ my/ her.

Lời giải:

1. mine

2. her

3. hers

4. Our

5. yours

Hướng dẫn dịch:

1. Chiếc vali đó thuộc về tôi. Nó là của tôi.

2. Cô ấy bị mất hộ chiếu.

3. Đây là túi của ai? Nó có tên của cô ấy trên đó nên nó phải là của cô ấy.

4. Nhà của chúng tôi ở giữa phố.

5. Hãy cầm lấy nó. Nó là của bạn.

b (trang 103 SGK tiếng Anh 7) Write sentences using the prompts. (Viết câu bằng cách sử dụng gợi ý)

1. My/ big/ blue/ backpack/ new

2. It/ her/ old/ red/ suitcase

3. This/ new/ orange/ bag/ yours

4. Your bag/ not/ new/ mine

5. The train/ not/ fast/ plane

6. The subway/ not/ comfortable/ train

Lời giải:

1. My big blue backpack is new.

2. It is her old red suitcase.

3. This new orange bag is yours.

4. Your bag is not as new as mine.

5. The train is not as fast as the plane.

6. The subway is not as comfortable as the train.

Hướng dẫn dịch:

1. Ba lô lớn màu xanh của tôi là mới.

2. Đó là chiếc vali cũ màu đỏ của cô ấy.

3. Chiếc túi màu cam mới này là của bạn.

4. Túi của bạn không phải là mới như của tôi.

5. Tàu hỏa không nhanh bằng máy bay.

6. Tàu điện ngầm không thoải mái bằng tàu hỏa.

Pronunciation

a (trang 103 SGK tiếng Anh 7) Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (Khoanh từ được gạch chân có phần phát âm khác với các từ còn lại)

Tiếng Anh 7 Unit 7: Transportation - ilearn Smart World (ảnh 30)

Lời giải:

1. A

2. B

3. C

b (trang 103 SGK tiếng Anh 7) Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. (Khoanh tròn từ khác với ba từ còn lại ở vị trí trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau đây.)

Tiếng Anh 7 Unit 7: Transportation - ilearn Smart World (ảnh 31)

Lời giải:

4. B

5. C

6. B

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách ilearn Smart World hay khác:

Lesson 1 (trang 52, 53, 54)

Lesson 2 (trang 55, 56, 57)

Lesson 3 (trang 58, 59)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 ilearn Smart World

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button