Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 trang 99 – Global Success

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 trang 99 – Global Success

Listening

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 trang 99 – Global Success

1 (trang 99 Tiếng Anh 7): Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner. (Nhìn vào con vật bên dưới. Thảo luận các câu hỏi sau với bạn cùng bàn.)

Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 (ảnh 1)

1. What is it?

2. What festival is it a part of?

Gợi ý:

1. It’s a turkey.

2. Thanksgiving

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là con gì?

Gà tây.

2. Nó là một phần của lễ hội nào?

Lễ Tạ Ơn.

2 (trang 99 Tiếng Anh 7): Now listen to Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. (Bây giờ hãy nghe Mark nói về cách gia đình bạn ấy đón mừng một ngày lễ. Kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hello everyone, I’m Mark. Today I’m going to talk about Thanksgiving, or Turkey Day. It’s a national holiday. People from Canada and the USA celebrate it every year to be thankful for successful harvests. In the USA, we celebrate it on the fourth Thursday of November. We usually prepare a feast for family and friends. Both adults and children take part in the food preparation. Some of the traditional foods are turkey, sweet potatoes, and cornbread. After the meal, we play board games together. My family usually takes this opportunity to help others. My parents volunteer to cook and serve food to homeless people. My sister and I read books to old people in a nursing home near our house.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Chào mọi người, tôi là Mark. Hôm nay tôi sẽ nói về Lễ Tạ Ơn, hay Ngày Gà Tây. Nó là một quốc lễ. Người dân ở Canada và Mỹ đón mừng ngày lễ hàng năm để tỏ lòng biết ơn những vụ mùa bội thu. Ở Mỹ, chúng tôi đón mừng lễ này vào thứ Năm thứ tư của tháng Mười một. Chúng tôi thường chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho gia đình và bạn bè. Cả người lớn và trẻ con đều tham gia chuẩn bị đồ ăn. Một số món ăn truyền thống là gà tây, khoai lang và bánh bắp. Sau bữa ăn, chúng tôi chơi trò chơi cùng nhau. Gia đình của tôi thường nhân dịp này để giúp đỡ những người khác. Bố mẹ tôi xung phong nấu ăn và đưa đồ ăn cho những người vô gia cư. Chị gái tôi và tôi đọc sách cho những người lớn tuổi trong nhà dưỡng lão gần nhà chúng tôi.

3 (trang 99 Tiếng Anh 7): Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F). (Nghe lại và quyết định xem các câu nói đúng hay sai.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 (ảnh 2)

Đáp án:

1. F

2. F

3. T

4. F

5. T

6. T

Hướng dẫn dịch:

1. Chỉ những người Mỹ mới đón mừng Lễ Tạ Ơn. (Sai)

2. Mọi người đón mừng lễ này vào thứ Năm thứ ba của tháng Mười một. (Sai)

3. Các thành viên trong gia đình và bạn bè thường tụ tập để ăn tiệc. (Đúng)

4. Trong gia đình anh ấy, chỉ người lớn mới chuẩn bị cho bữa tiệc. (Sai)

5. Bánh ngô là một trong những món ăn truyền thống. (Đúng)

6. Sau bữa tiệc, họ chơi trò chơi. (Đúng)

Writing

4 (trang 99 Tiếng Anh 7): Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers. (Nghĩ về một lễ hội mà gia đình của bạn thường đón mừng. Điền câu trả lời của bạn vào chỗ trống.)

Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 (ảnh 3) 

Gợi ý:

– What festival is it?

Đoan Ngo Tet

– When do you celebrate it?

In lunar May.

– What food does your family eat?

Purple sticky rice, wine made from white sticky rice and fresh fruits.

– Do you like the festival? Why or why not?

Yes, I like it because it has a beautiful meaning related to agriculture. The festival is an occasion for people to protect their crops by removing pests.

Hướng dẫn dịch:

– Đó là lễ hội gì?

Tết Đoan Ngọ.

– Bạn đón mừng lễ này khi nào?

Vào tháng Năm âm lịch.

– Gia đình bạn ăn thức ăn gì?

Nếp cẩm, rượu nếp và hoa quả tươi.

– Bạn có thích lễ hội đó không? Tại sao có hoặc tại sao không?

Có, mình thích lễ hội này vì nó có ý nghĩa rất đẹp liên quan đến nông nghiệp. Lễ hội là dịp để mọi người bảo vệ mùa vụ bằng cách loại bỏ sâu bệnh.

5 (trang 99 Tiếng Anh 7): Now write an email of about 70 words to tell Mark about the festival. Use the notes in 4. (Viết một bức thư điện tử khoảng 70 từ để kể cho Mark về lễ hội. Sử dụng các ghi chú ở bài 4.)

Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2 (ảnh 4)

Gợi ý:

New Message

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: Traditional Doan Ngo Tet

Dear Mark,

How are you? I’m going to tell you about Doan Ngo Tet in our country. We celebrate it in lunar May every year. In this festival, my family and I always eat purple sticky rice, wine made from white sticky rice and fresh fruits. This festival is one of my favoutites during a year because of its beautiful meaning to agriculture. The festival is an occasion for people to protect their crops by removing pests.

I hope one day you can join the festival with us.

Cheers,

Duong

Hướng dẫn dịch:

Tin nhắn mới

Từ: [email protected]

Đến: [email protected]

Tiêu đề: Tết Đoan Ngọ truyền thống

Mark thân mến,

Bạn có khỏe không? Mình sẽ kể cho bạn về Tết Đoan Ngọ ở đất nước chúng mình nhé. Chúng mình đón mừng lễ này vào tháng Năm âm lịch hàng năm. Trong dịp lễ này, gia đình mình và mình luôn ăn nếp cẩm, rượu nếp và hoa quả tươi. Lễ này là một trong những lễ yêu thích trong năm của mình vì ý nghĩa tuyệt đẹp của nó với nông nghiệp. Lễ này là dịp để mọi người bảo vệ mùa vụ bằng cách loại bỏ sâu bệnh.

Mình mong một ngày bạn có thể tham gia lễ này cùng chúng tôi.

Chúc bạn nhiều niềm vui,

Dương.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Global Success hay khác:

Getting Started (trang 92,93 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. Read the conversation again…

A closer look 1 (trang 94 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write under each picture a festival…2. Complete the table below with the…

A closer look 2 (trang 95,96 Tiếng Anh lớp 7): 1. Fill in each blank with a correct …2. Change the sentences into Yes…

Communication (trang 96,97 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation…2. Work in groups…

Skills 1 (trang 97,98 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs.Look at the pictures…2. Match each word from the email in…

Looking back (trang 100 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct words…2. Complete each sentence by filling…

Project (trang 101 Tiếng Anh lớp 7): 1. Think of a new festival that you would… 2. Vote for the best festival…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button