Tiếng Anh 7 Unit 9 Writing trang 98 – Explore English

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 9 Writing trang 98 – Explore English

Write a short paragraph. Describe your school commute. Write 60-80 words. Turn to page 147 for the writing worksheet. (Viết một đoạn văn ngắn. Miêu tả hành trình đến trường của bạn. Viết khoảng 60-80 từ. Mở trang 147 để lấy phiếu viết)

Lời giải:

I usually go to school on foot.

I leave my house at fifteen to seven in the morning. It takes me about ten minutes to get to school. The streets are not so busy at that time. I get to school at five to seven. I enjoy walking to school with my friends. What about you?

Hướng dẫn dịch:

Tớ thường đi bộ đến nhà.

Tờ rời nhà vào lúc 7 giớ kém 15 vào buổi sáng. Tớ mất khoảng 10 phút để đến trường. Vào lúc đó đường phố không quá đống đúc. Tớ đến trường lúc 7 giờ kém 5. Tớ thích đi bộ đến trường cùng với bạn của mình. Còn cậu thì sao?

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Preview (trang 90)

Language focus (trang 92, 93)

The real world (trang 94)

Pronunciation (trang 95)

Communication (trang 95)

Reading (trang 97)

Comprehension (trang 98)

Worksheet (trang 147)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *