Học TậpLớp 7Tin học 7 Chân trời sáng tạo

Tin học 7 Bài 13 Chân trời sáng tạo: Thực toán tìm kiếm | Giải Tin học lớp 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải bài tập Tin học 7 Bài 13: Thực toán tìm kiếm

Bạn đang xem: Tin học 7 Bài 13 Chân trời sáng tạo: Thực toán tìm kiếm | Giải Tin học lớp 7

Khởi động trang 71 Bài 13 Tin học lớp 7: Có 9 thẻ số, mỗi thẻ được ghi số ở một mặt và mặt còn lại không ghi gì. Đặt úp các thẻ số trên mặt bàn và xếp thành một dãy như Hình 1.

có 9 thẻ số, mỗi thẻ được ghi số ở một mặt và mặt còn lại không ghi gì

Hình 1: Các thẻ được ghi số ở mặt úp

Em hãy trao đổi với bạn để thực hiện tìm một số bất kì có trong dãy số ghi trên các thẻ ở Hình 1 hay không.

Trả lời:

Cách tìm: Tìm lần lượt từ đầu dãy, tìm thẻ bài nào chứa số cần tìm thì dừng lại.

1. Thuật toán tìm kiếm tuần tự

Khám phá 1 trang 72 Tin học lớp 7: Các số ghi trên mỗi thẻ ở Hình 1 lần lượt là: 26, 14, 24, 18, 15, 21, 19, 25, 12.

Em hãy tạo Bảng 1 và điền thông tin của mỗi lần lặp để tìm số 21 trong dãy theo thuật toán tìm kiếm tuần tự.

Giải Tin học 7 Bài 13: Thực toán tìm kiếm - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Trả lời:

Lần lặp

Số ghi trên thẻ

Đúng số cần tìm?

Đã hết thẻ số?

1

26

Sai

Sai

2

14

Sai

Sai

3

24

Sai

Sai

4

18

Sai

Sai

5

15

Sai

Sai

6

21

Đúng

Sai

⇒ Sau 6 lần lặt thẻ mới tìm được thẻ ghi số 21.

Khám phá 2 trang 72 Tin học lớp 7: Lựa chọn phương án đúng

Để tìm kiếm một số trong dãy số bằng thuật toán tìm kiếm tuần tự, ta thực hiện:

A. Lấy ngẫu nhiên một số trong dãy số để so sánh với số cần tìm.

B. So sánh lần lượt từ số đầu tiên trong dãy số với số cần tìm.

C. Sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần.

D. So sánh số cần tìm với số ở giữa dãy số.

Trả lời:

Đáp án: B

Để tìm kiếm một số trong dãy số bằng thuật toán tìm kiếm tuần tự, ta thực hiện so sánh lần lượt từ số đầu tiên trong dãy số với số cần tìm.

2. Thuật toán tìm kiếm nhị phân

Khám phá trang 74 Tin học lớp 7: Em và bạn hãy thực hiện trò chơi mô phỏng thuật toán tìm kiếm nhị phân theo hướng dẫn sau:

a) Chuẩn bị 10 thẻ, mỗi thẻ ghi một số khác nhau. Sắp xếp các thẻ số thành một dãy trên mặt bàn theo thứ tự giá trị tăng dần của số ghi trên thẻ. Đặt úp mặt ghi số để không nhìn thấy số ghi trên các thẻ.

b) Em đề nghị bạn thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm một số do em đưa ra.

c) Hoán đổi vai trò, em thực hiện tìm kiếm theo đề nghị của bạn.

Trả lời:

Em và bạn mình tự thực hiện trò chơi.

Thuật toán tìm kiếm nhị phân:

– Áp dụng với dãy giá trị đã được sắp xếp.

– Ở mỗi lần lặp, thực hiện:

+ So sánh giá trị cần tìm với giá trị của phần tử ở giữa dãy đang xét.

+ Nếu bằng nhau thì thông báo vị trí tìm thấy và kết thúc.

+ Nếu nhỏ hơn thì xét dãy ở nửa trước, nếu lớn hơn thì xét ở dãy nửa sau.

+ Nếu dãy rỗng thì thông báo không tìm thấy và kết thúc tìm kiếm, không thì quay lại bước đầu tiên

Luyện tập (trang 75)

Luyện tập 1 trang 75 Tin học lớp 7: Hãy sử dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm trong lớp em có bạn cùng tháng sinh với em hay không. Có thể sử dụng danh sách lớp có ghi thông tin ngày sinh hoặc hỏi trực tiếp. Lập Bảng 2 vào vở và ghi kết quả thực hiện (dòng 1 là ví dụ minh hoạ).

Giải Tin học 7 Bài 13: Thực toán tìm kiếm - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Trả lời:

Lần lặp

Tháng sinh của bạn

Cùng tháng sinh với em

Đã hỏi hết danh sách/đã hỏi hết các bạn

1

3

Sai

Sai

2

4

Sai

Sai

3

1

Sai

Sai

4

9

Sai

Sai

5

11

Đúng

Sai

Luyện tập 2 trang 75 Tin học lớp 7: Bảng 3 là danh sách hai số đầu biển số xe của một số tỉnh (tên tỉnh đã được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Giải Tin học 7 Bài 13: Thực toán tìm kiếm - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

a) Áp dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm ra tỉnh có hai số đầu của biển số xe là 25. Cho biết em đã thực hiện bao nhiêu lần lặp.

b) Áp dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm hai số đầu tiên của biển số xe của tỉnh Lai Châu. Cho biết em đã thực hiện bao nhiêu lần lặp.

c) Số lần lặp em thực hiện ở câu a ít hơn hay ở câu b ít hơn? Tại sao?

d) Có thể áp dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm ra tỉnh khi biết hai số đầu của biển số xe của tỉnh đó hay không? Tại sao?

Trả lời:

a)

Lần lặp

Tỉnh

Hai số đầu của biển số xe

Có bằng 25 không

Đã hỏi hết danh sách?

1

An Giang

67

Sai

Sai

2

Bà Rịa – Vũng Tàu

72

Sai

Sai

3

Bình Định

77

Sai

Sai

4

Cà Mau

69

Sai

Sai

5

Điện Biên

27

Sai

Sai

6

Gia Lai

81

Sai

Sai

7

Khánh Hoà

79

Sai

Sai

8

Lai Châu

25

Đúng

Sai

b)

– Lần lặp 1: Lật thẻ ở giữa dãy: Điện Biên. Do Lai Châu > Điện Biên nên ta tìm ở nửa sau của dãy gồm Gia Lai, Khánh Hoà, Lai Châu, Nam Định, Yên Bái.

– Lần lặp 2: Lật thẻ ở giữa dãy: Lai Châu = Lai Châu nên ta dừng thuật toán ở đây. Hai số đầu của tỉnh Lai Châu là 25

Có 2 lần lặp được thực hiện.

c) Số lần lặp ở câu b ít hơn. Câu b sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân hạn chế được số lần lặp nên ít hơn câu a.

d) Có thể

Ví dụ tìm tỉnh biết 2 số đầu của biển số xe đó là 25:

– Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần 18, 21, 25, 27, 67, 69, 72, 77, 79, 81.

– Lần lặp 1: Lật thẻ ở giữa dãy: 67. Do 25 < 67 nên chỉ cần tìm ở nửa trước gồm 18, 21, 25, 27

– Lần lặp 2: Lật thẻ ở giữa dãy: 21. Do 25 > 21 nên ta tìm ở nửa sau gồm 25, 27.

– Lần lặp 3: Lật thẻ ở giữa dãy: 25. Do 25 = 25 nên ta dừng thuật toán. Tỉnh cần tìm là tỉnh Lai Châu

Có 3 lần lặp được thực hiện.

Vận dụng (trang 75)

Vận dụng 1 trang 75 Tin học lớp 7: Em tìm một từ tiếng Anh trong cuốn từ điển theo cách nào? Tại sao em dùng cách đó?

Trả lời:

Em tìm một từ tiếng Anh trong cuốn từ điển theo cách:

– Tìm chữ cái đầu tiên của từ đó bằng thuật toán tìm kiếm nhị phân

– Sử dụng tiếp thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm khoảng nhỏ của từ đó

– Tìm từ cần tra trong khoảng đó bằng thuật toán tìm kiếm tuần tự

 Cách làm trên nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian.

Vận dụng 2 trang 75 Tin học lớp 7: Hãy vận dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để xác định một bạn trong lớp được sinh vào ngày nào trong tháng với không quá 5 câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai. Tương tự, để xác định một bạn được sinh vào tháng nào trong năm thì em cần dùng nhiều nhất bao nhiêu câu hỏi Đúng/Sai?

Trả lời:

– Câu hỏi đặt ra cho bạn để xác định ngày sinh trong tháng:

Ví dụ: Bạn của em sinh ngày 5. (Em sẽ sử dụng câu hỏi đúng hoặc sai vào từng lựa chọn Lớn hơn hay Nhỏ hơn).

Câu hỏi 1: Bạn sinh vào ngày nhỏ hơn 15 (hay lớn hơn 15).

Câu hỏi 2: Ngày sinh của bạn nhỏ hơn 7 (hay lớn hơn 7).

Câu hỏi 3: Ngày sinh của bạn nhỏ hơn 4 (hay lớn hơn 4).

Câu hỏi 4: Ngày sinh của bạn bằng 5 hay lớn hơn 5. Khi đó ta sẽ được kết quả.

– Tương tự: Để xác định bạn sinh vào tháng nào trong năm em sẽ dùng 4 câu hỏi đúng sai.

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 14: Thuật toán sắp xếp

Bài 1: Thiết bị vào và thiết bị ra

Bài 2: Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

Bài 3: Thực hành thao tác với tệp và thư mục

Bài 4: Phân loại tệp và bảo vệ dữ liệu trong máy tính

Xem thêm tài liệu Tin học lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 13: Thuật toán tìm kiếm

Trắc nghiệm Bài 13: Thuật toán tìm kiếm

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tin học 7 Chân trời sáng tạo

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button