Học TậpLớp 7Tin học 7 Cánh Diều

Tin học 7 Bài 5 Cánh diều: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Tin học 7 Bài 5: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

Bài 1 trang 90 Tin học lớp 7: Cho dãy số ban đầu:

Bạn đang xem: Tin học 7 Bài 5 Cánh diều: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

Giải Tin học 7 Bài 5: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp - Cánh diều (ảnh 1)

Hãy mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự một số trong dãy số bằng cách trình bày diễn biến các bước thực hiện dưới bảng

1. Tìm x = 5

2. Tìm x = 6

Trả lời:

Dãy số ban đầu:

Giải Tin học 7 Bài 5: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp - Cánh diều (ảnh 1)

Mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự một số trong dãy số bằng cách trình bày diễn biến các bước thực hiện dưới bảng:

1. Tìm x = 5

Bước

Thực hiện

1

So sánh số ở đầu dãy với x: vì a1 = 8 nên chuyển sang xét số tiếp theo a2

2

So sánh số đang xét với x: vì a2 = 17 nên chuyển sang xét số tiếp theo a3

3

So sánh số đang xét với x: vì a3 = 23 nên chuyển sang xét số tiếp theo a4

4

So sánh số đang xét với x: vì a4 = 1 nên chuyển sang xét số tiếp theo a5

5

So sánh số đang xét với x: vì a5 = 12 nên chuyển sang xét số tiếp theo a6

6

So sánh số đang xét với x: vì a6 = 7 nên chuyển sang xét số tiếp theo a7

7

So sánh số đang xét với x: vì a7 = 5 = x nên kết luận: Tìm thấy x ở vị trí thứ 7 trong dãy, kế thúc thuật toán.

2. Tìm x = 6

Bước

Thực hiện

1

So sánh số ở đầu dãy với x: vì a1 = 8 nên chuyển sang xét số tiếp theo a2

2

So sánh số đang xét với x: vì a2 = 17 nên chuyển sang xét số tiếp theo a3

3

So sánh số đang xét với x: vì a3 = 23 nên chuyển sang xét số tiếp theo a4

4

So sánh số đang xét với x: vì a4 = 1 nên chuyển sang xét số tiếp theo a5

5

So sánh số đang xét với x: vì a5 = 12 nên chuyển sang xét số tiếp theo a6

6

So sánh số đang xét với x: vì a6 = 7 nên chuyển sang xét số tiếp theo a7

7

So sánh số đang xét với x: vì a7 = 5 nên chuyển sang xét số tiếp theo a8

8

So sánh số đang xét với x: vì a8 = 1 nên chuyển sang xét số tiếp theo a9

9

So sánh số đang xét với x: vì a9 = 13 nên chuyển sang xét số tiếp theo a10

10

So sánh số đang xét với x: vì a10 = 10, dãy số kết thúc, kết luận: không tìm thấy x trong dãy số.

Bài 2 trang 90 Tin học lớp 7: Cho dãy số ban đầu như Bài 1. Bằng cách trình bày thông tin dưới dạng bảng, hãy mô phỏng diễn biến các bước của thuật toán sắp xếp dãy số theo chiều không tăng.

Gợi ý: Dựa theo cách làm trong bài “Sắp xếp chọn”.

Trả lời:

Dãy số ban đầu:

Giải Tin học 7 Bài 5: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp - Cánh diều (ảnh 1)

Mô phỏng diễn biến các bước của thuật toán sắp xếp dãy số theo chiều không tăng (sắp xếp chọn):

Dãy (a)

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

A9

a10

Giải thích

Ban đầu

8

17

23

1

12

7

5

1

13

10

Đổi chỗ 23 với a1

Sau B1

23

17

8

1

12

7

5

1

13

10

Đổi chỗ 13 với a3

Sau B2

23

17

13

1

12

7

5

1

8

10

Đổi chỗ 12 với a4

Sau B3

23

17

13

12

1

7

5

1

8

10

Đổi chỗ 10 với a5

Sau B4

23

17

13

12

10

7

5

1

8

1

Đổi chỗ 8 với a6

Sau B5

23

17

13

12

10

8

5

1

7

1

Đổi chỗ 7 với a7

Sau B6

23

17

13

12

10

8

7

1

5

1

Đổi chỗ 5 với a8

Kết quả

23

17

13

12

10

8

7

5

1

1

 

 

Bài 3 trang 90 Tin học lớp 7: Cho dãy số ban đầu như Bài 1. Bằng cách trình bày thông tin dưới dạng bảng, hãy mô phỏng diễn biến các bước của thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp dãy số theo chiều không tăng.

Gợi ý: Dựa theo cách làm bài trong bài “Sắp xếp nổi bọt”.

Trả lời:

Dãy số ban đầu:

Giải Tin học 7 Bài 5: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp - Cánh diều (ảnh 1)

Mô phỏng diễn biến các bước của thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp dãy số theo chiều không tăng:

      Giải Tin học 7 Bài 5: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp - Cánh diều (ảnh 1)                      Giải Tin học 7 Bài 5: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp - Cánh diều (ảnh 1)

       Giải Tin học 7 Bài 5: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp - Cánh diều (ảnh 1)                      Giải Tin học 7 Bài 5: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp - Cánh diều (ảnh 1)

Bài 4 trang 90 Tin học lớp 7: Hãy mô phỏng thuật toán tìm kiếm nhị phân trong dãy số đã sắp thứ tự là kết quả của Bài 2 và Bài 3.

1. Tìm x = 5

2. Tìm x = 6

Trả lời:

Tìm kiếm nhị phân trong dãy số sau khi thực hiện Bài 2, Bài 3:

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

a9

a10

23

17

13

12

10

8

7

5

1

1

1. Tìm x = 5:

– Chia đôi lần 1: Phạm vi tìm kiếm từ a1 đến a10. Lấy a6 là số có vị trí giữa dãy. Vì x < a6 nên nửa đầu của dãy chắc chắn không có x=5.

– Chia đôi lần 2: Phạm vi tìm kiếm từ a7 đến a10. Lấy a8 là số có vị trí giữa dãy. Vì x = a8  Kết thúc thuật toán với kết quả: Tìm thấy x ở vị trí thứ 8.

2. Tìm x = 6:

– Chia đôi lần 1: Phạm vi tìm kiếm từ a1 đến a10. Lấy a6 là số có vị trí giữa dãy. Vì x < a6 nên nửa đầu của dãy chắc chắn không có x = 6.

– Chia đôi lần 2: Phạm vi tìm kiếm từ a7 đến a10. Lấy a8 là số có vị trí giữa dãy. Vì x < a8 nên nửa sau của dãy chắc chắn không chứa x = 6. Từ a6 đến a8 còn a7 chưa xét, vì x < a7. Kết thúc thuật toán với kết quả: Dãy trên không chứa x = 6.

Vận dụng

Vận dụng trang 90 Tin học lớp 7: Nếu được yêu cầu sắp xếp một dãy số, em lựa chọn thuật toán sắp xếp chọn hay sắp xếp nổi bọt? Giải thích tại sao?

Trả lời:

Nếu được yêu cầu sắp xếp một dãy số, em lựa chọn thuật toán sắp xếp chọn hay sắp xếp nổi bọt còn tùy thuộc vào bộ dữ liệu đầu vào. Hai thuật toán này chỉ phù hợp với bộ dữ liệu nhỏ,  không phù hợp khi thao tác dữ liệu lớn, tốn thời gian và không tối ưu.

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 1: Thiết bị vào – ra cơ bản cho máy tính cá nhân

Bài 2: Các thiết bị vào

Bài 3: Thực hành với các thiết bị vào – ra

Bài 4: Một số chức năng của hệ điều hành

Bài 5: Thực hành khám phá trình quản lí hệ thống tệp

Xem thêm  Tin học lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 5: Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tin học 7 Cánh Diều

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button