Bài 3: Thành phần chính của câu trang 19 SGK Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo

Bài 3: Thành phần chính của câu trang 19 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Chân trời sáng tạo>

Câu 1

 Từ ngữ in đậm trong mỗi câu sau trả lời cho câu hỏi nào dưới đây?

Cái gì?                         Con gì?                            Ai?

a. Người thợ đang xây dựng trạm phát sóng mới

b. Cột ăng-ten lẫn vào trong mây

c. Con sáo nâu là bạn của chúng em 

Hướng dẫn giải:

Em chủ động hoàn thành bài tập. 

Lời giải:

a. Ai?

b. Cái gì?

c. Con gì?

Câu 2

Đặt câu hỏi cho từng từ ngữ in đậm trong các câu sau:

a. Đám trẻ con chạy ùa ra sân.

b. Món ăn mà em thích nhất là phở bò

c. Những đám cải bắp, su hào xanh non mơn mởn. 

Hướng dẫn giải:

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải:

a. Đám trẻ con làm gì?

b. Món ăn mà em thích nhất là gì?

c. Những đám bắp cải, su hào như thế nào?

Câu 3

Đọc các câu ở bài tập 1 và bài tập 2, cho biết:

a. Từ ngữ in đậm nào nêu người, vật,..được nói đến trong câu? 

b. Từ ngữ in đậm nào giới thiệu hoặc nêu hoạt động, trạng thái của người, vật,…được nói đến trong câu?

Hướng dẫn giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Lời giải:

a. Người thợ, cột Ăng-ten, con sáo nâu, phở bò.

b. Chạy ùa ra sân, xanh non mơn mởn.

Câu 4

Xác định chủ ngữ và vị ngữ của mỗi câu trong đoạn văn sau:

Mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời tối sầm lại. Mưa bắt đầu trút xuống rào rào. Đàn gà nhanh chóng tụ tập dưới mái hiên. Lũ gà con nép sát vào mẹ. Cây cối trong vườn hả hê tắm mưa.

Hướng dẫn giải:

Em đọc đoạn văn để hoàn thành bài tập. 

Lời giải:

– Mây đen//ùn ùn kéo đến. 

CN                     VN

– Bầu trời//tối sầm lại. 

CN           VN

– Mưa//bắt đầu trút xuống rào rào. 

CN           VN

– Đàn gà//nhanh chóng tụ tập dưới mái hiên. 

CN                     VN

– Lũ gà con//nép sát vào mẹ. 

CN                     VN

– Cây cối trong vườn//hả hê tắm mưa.

CN                               VN 

Câu 5

Tìm chủ ngữ hoặc vị ngữ phù hợp thay cho mỗi *:

Mùa xuân *. * chiếu xuống mặt đất. * hòa giọng ca véo von. Những khóm hoa *.

Hướng dẫn giải:

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải:

Mùa xuân đã về. Nắng chiếu xuống mặt đất. Bầy chim hòa giọng hót véo von. Những khóm hoa đua nhau bung nở.

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Việt 4 – Chân trời sáng tạo

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *