Học TậpLớp 11

Bài 5 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn…

Thầy cô trường THCS Bình Chánh xin giới thiệu đến các em bài học hôm nay với nội dung: Bài 5 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn…

Bài 5 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn. Từ khai triển biểu thức

Bài 5. Từ khai triển biểu thức \((3x – 4)^{17}\) thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức nhận được:

Bạn đang xem: Bài 5 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn…

Tổng các hệ số của đa thức \(f(x) = (3x – 4)^{17}\) bằng:

\(f(1) = (3 – 4)^{17}= (– 1)^{17} = -1\).

Hy vọng nội dung bài học Bài 5 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn… sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: Trường THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *