Tài liệu & Biểu mẫu

Báo cáo cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm 2023 – 2024

Báo cáo cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm 2023 – 2024 gồm 2 mẫu, giúp các trường đưa ra số liệu thống kê bài dự thi của học sinh và giáo viên dễ dàng hơn, để báo cáo lên cấp trên.

Cuộc thi An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai là một cuộc thi rất có ích và mang ý nghĩa sâu sắc đối với các em học sinh, thầy cô giáo cấp THCS và THPT. Cũng chính là cơ hội giao lưu, học hỏi thêm nhiều kiến thức An toàn giao thông, Luật giao thông đường bộ, cùng kỹ năng giải quyết các tình huống giao thông.

Mục lục

Báo cáo kết quả cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai

UBND TỈNH…………..
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………

Bạn đang xem: Báo cáo cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm 2023 – 2024

…………….., ngày… tháng… năm…

BÁO CÁO
Kết quả Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 20…-20…

Thực hiện Công văn 6258/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023-2024, cuộc thi do Bộ GD&ĐT, Ủy ban ATGT quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công An) và Công ty Honda Việt Nam tổ chức. Ngày …/…/20…, Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số …/SGDĐT-GDTrH triển khai đến tất cả học sinh và giáo
viên trung học tham gia cuộc thi;

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BGDĐT ngày …/…/20… của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt danh sách và cấp giấy chứng nhận cho học sinh, giáo viên đoạt giải tại cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 20….-20…, Sở GD&ĐT thông báo kết quả cuộc thi như sau:

1. Cấp trung học cơ sở

– Giáo viên: … giải Nhất, … giải Ba và … giải Khuyến khích.

– Học sinh: … giải Ba và … giải Khuyến khích.

2. Cấp trung học phổ thông

– Giáo viên: … giải Khuyến khích.

– Học sinh: … giải Khuyến khích.

Để kịp thời động viên giáo viên, học sinh tham dự Cuộc thi đoạt giải và tạo không khí lan tỏa cho giáo viên, học sinh tham gia Cuộc thi các năm tiếp theo, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị có giáo viên, học sinh đoạt giải (có danh sách kèm theo) cử đại diện về Sở GD&ĐT nhận Giấy chứng nhận và phần thưởng kèm theo trong khoảng thời gian từ ngày …/… đến …/…/20… để tổ chức trao giải và tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đoạt giải.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu cần trao đổi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT; số điện thoại ………………………………../.

Danh sách giáo viên, học sinh đoạt giải cuộc thi An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai năm học 2023-2024

STT Họ tên Trường Huyện/thị xã/thành phố

Giải thưởng

I. Giáo viên THCS
1
2
3
II. Học sinh THCS
1
2
3
III. Giáo viên THPT
1
2
3
IV. Học sinh THPT
1
2
3
Nơi nhận:
– GĐ, các PGĐ Sở;
– Các phòng GD&ĐT;
– Các đơn vị trực thuộc;
– Lưu: VT, GDTrH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Báo cáo thống kê tổ chức An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ …………

Đơn vị …………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THỐNG KÊ
tổ chức hội thi An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai cấp trường

1. Học sinh

STT

KHỐI

Tổng số học sinh

Tổng số học sinh dự thi

Số bài thi được chọn

Tổng

2. Giáo viên

STT

KHỐI

Tổng số giáo viên

Tổng số giáo viên dự thi

Số bài thi được chọn

Tổng

Trên đây là nội dung bài viết Báo cáo cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm 2023 – 2024 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button