Cho biết nghĩa hàm ẩn của những câu in đậm trong các trường hợp sau:

Câu hỏi 3. Cho biết nghĩa hàm ẩn của những câu in đậm trong các trường hợp sau:

a. Chập chập rồi lại chang chang

Con gà sống lớn để riêng cho thầy.

b. Ông Giuốc-đanh: – Thế này là thế nào? Bác may hoa ngược mất rồi.

Phó may: – Ngài có bảo là ngài muốn may xuôi hoa đâu.

Ông Giuốc-đanh: – Lại còn phải bảo cái đó à?

Phó may: – Vâng, phải bảo chứ. Vì tất cả những người quý phái đều mặc như thế này cả.

Lời giải chi tiết:

a. phê phán những kẻ hành nghề mê tín dị đoan, lừa lọc người khác để kiếm tiền, đồng thời cũng phê phán những người ít hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, tin vào những điều phản khoa học.

b. phê phán thói làm sang của ông Giuốc- đanh. 

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Lớp 8

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *