Địa Lí 6 Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió | Giải Địa 6 Cánh Diều

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Mục lục Giải Địa Lí 6 Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió

Câu hỏi trang 150 Địa Lí 6 – CD: Không khí là một trong các yếu tố không thể thiếu được trong sự tồn tại…
Xem lời giải

Câu hỏi trang 151 Địa Lí 6 – CD: Đọc thông tin và quan sát hình 13.1, hãy lập bảng mô tả đặc điểm của các tầng khí quyển…
Xem lời giải
Câu hỏi trang 152 Địa Lí 6 – CD: Hãy cho biết đặc điểm của khối khí nhiệt đới có bề mặt tiếp xúc là đại dương…

Xem lời giải
Câu hỏi trang 153 Địa Lí 6 – CD: Đọc thông tin và quan sát hình 13.5, hãy:…

Xem lời giải

Câu 1 trang 154 Địa Lí 6 – CD: Quan sát hình 13.1, hãy cho biết tầng khí quyển nào có liên quan nhiều nhất tới đời sống…
Xem lời giải

Câu 2 trang 154 Địa Lí 6 – CD: Quan sát hình 13.5, hãy hoàn thành bằng mô tả đặc điểm của các loại gió…
Xem lời giải

Câu 3 trang 154 Địa Lí 6 – CD: Hãy tìm kiếm thông tin trên Internet với câu hỏi…
Xem lời giải

Câu 4 trang 154 Địa Lí 6 – CD: Quan sát bức ảnh bên và cho ý kiến của mình về hành động nhóm bếp…
Xem lời giải

 
Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều hay, chi tiết khác:

Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu

Bài 15: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bài 16: Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa

Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất

Bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Địa Lí 6 Cánh Diều

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *