Hoạt động khám phá 1 trang 41 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Hoạt động khám phá 1 trang 41 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm

Hoạt động khám phá 1 trang 41 Toán lớp 6 Tập 2: a) Mai và Lan thi nhau giải cùng một bài toán. Mai làm xong trong 45 phút, Lan làm xong trong 30 phút. Hỏi thời gian Mai làm lâu gấp bao nhiêu lần thời gian Lan làm?

b) Trí và Dũng mỗi em câu được một con cá lóc. Con cá của Trí cân nặng 900g, con cá của Dũng nặng 1,3 kg. Hỏi con cá của Dũng nặng gấp bao nhiêu lần con cá của Trí?

c) Đoạn thẳng AB dàiHoạt động khám phá 1 trang 41 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6m và đoạn thẳng CD dài 50 cm. Hỏi đoạn AB dài gấp bao nhiêu lần đoạn CD?

Lời giải:

Để tính một số a bằng bao nhiêu lần số b, ta lấy a : b.

a) Thời gian Mai làm lâu gấp số lần thời gian Lan làm là: 

Hoạt động khám phá 1 trang 41 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(lần).

Vậy thời gian Mai làm lâu gấpHoạt động khám phá 1 trang 41 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 lần thời gian Lan làm.

b) Đổi 1,3 kg = 1300 g. 

Con cá của Dũng nặng gấp số lần con cá của Trí là:

Hoạt động khám phá 1 trang 41 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(lần).

Vậy con cá của Dũng nặng gấpHoạt động khám phá 1 trang 41 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6lần con cá của Trí.

c) ĐổiHoạt động khám phá 1 trang 41 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 m =Hoạt động khám phá 1 trang 41 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.100 cm = 75 cm. 

Đoạn AB dài gấp số lần đoạn CD là:

Hoạt động khám phá 1 trang 41 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(lần).

Vậy đoạn AB dài gấpHoạt động khám phá 1 trang 41 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6lần đoạn CD.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm hay, chi tiết khác:

 • Thực hành 1 trang 42 Toán lớp 6 Tập 2: Tính tỉ số của hai đại lượng được cho trong các trường hợp sau: ….

 • Vận dụng 1 trang 42 Toán lớp 6 Tập 2: Mẹ của bạn Lan hướng dẫn Lan đong nước và gạo nấu cơm như sau: ….

 • Hoạt động khám phá 2 trang 42 Toán lớp 6 Tập 2: a) Tính tỉ số thích hợp thay vào ô trống để có các cặp tỉ số sau bằng nhau ….

 • Thực hành 2 trang 43 Toán lớp 6 Tập 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số cho trong mỗi trường hợp sau: ….

 • Vận dụng 2 trang 43 Toán lớp 6 Tập 2: Một cửa hàng có doanh thu tháng Tư là 400 triệu đồng, doanh thu ….

 • Bài 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 2: Sĩ số lớp 6A1 là 32 học sinh, trong đó có số học sinh học bơi là 24. ….

 • Bài 2 trang 44 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm: −0,72; ….

 • Bài 3 trang 44 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm: 7/25; (-19)/4 ….

 • Bài 4 trang 44 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân: −5%; −35%; ….

 • Bài 5 trang 44 Toán lớp 6 Tập 2: Lớp 6A3 có tổng số 40 bạn, số học sinh giỏi là 8 bạn, học sinh khá là 20 ….

 • Bài 6 trang 44 Toán lớp 6 Tập 2: Cứ 15 trang viết tay thì sau khi gõ vào máy vi tính đem in được 9 ….

 • Bài 7 trang 44 Toán lớp 6 Tập 2: Một cửa hàng tháng Một có doanh thu là 500 triệu đồng, doanh thu ….

 • Bài 8 trang 44 Toán lớp 6 Tập 2: Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây dài ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *