Học TậpLịch sử 7 Kết nối tri thứcLớp 7

Giải Lịch Sử 7 Bài 14 Kết nối tri thức: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên | Soạn Sử 7

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

Bạn đang xem: Giải Lịch Sử 7 Bài 14 Kết nối tri thức: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên | Soạn Sử 7

Câu hỏi mở đầu trang 68 Bài 14 Lịch sử 7: Quân dân Đại Việt đã chuẩn bị và tổ chức đánh giặc như thế nào? Vì sao Đại Việt lại ba lần giành thắng lợi trước một đế chế lớn như thế?

Trả lời:

– Nguyên nhân Đại Việt 3 lần chiến thắng trước quân Mông – Nguyên:

+ Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập tự chủ và quyết tâm đánh giặc của quân dân Đại Việt.

+ Nhà Trần đã đề ra kế hoạch đánh giặc đúng đắn và sáng tạo.

+ Có sự lãnh đạo, chỉ huy tài ba của các vua Trần và những tướng lĩnh tài ba.

+ Quân Mông Cổ khi tiến quân xâm lược Đại Việt không quen thuộc địa hình, khí hậu, khó phát huy được sở trường tấn công…

1. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ năm 1258

Câu hỏi 1 trang 69 Lịch sử 7: Dựa vào thông tin trong mục và lược đồ hình 1, hãy  trình bày những nét chính của cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ năm 1258.

Tài liệu THCS Bình Chánh

Trả lời:

– Hoàn cảnh:

+ Cuối năm 1257, quân Mông Cổ chuẩn bị sang xâm lược Đại Việt

+ Nhà Trần chủ động đề ra kế hoạch đối phó.

– Diễn biến chính:

+ Tháng 1/ 1258, 3 vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy từ Vân Nam tiến vào Đại Việt

+ Vua Trần Thái Tông trực tiếp chỉ huy trận Bình Lệ Nguyên, trước thế lực giặc mạnh, quân Trần tạm rút quân lui để bảo toàn lực lượng

+ Nhà Trần thi hành chính sách vườn không nhà trống => Quân Mông Cổ chiếm được Thăng Long

+ Trước tình cảnh khó khăn của quân Mông Cổ, nhà Trần mở cuộc tấn công vào Đông Bộ Đầu, khiến quân Mông Cổ thất bại nặng nề.

– Kết quả: cuộc kháng chiến chiến kết thúc thắng lợi chưa đầy một tháng.

Câu hỏi 2 trang 69 Lịch sử 7: Câu nói của Trần Thủ Độ trong tư liệu 1 thể hiện điều gì về tinh thần đánh giặc của quân dân nhà Trần.

Tài liệu THCS Bình Chánh

Trả lời:

– Khẳng định tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân nhà Trần và của Trần Thủ Độ trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lược

2. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285

Câu hỏi trang 71 Lịch sử 7: Khai thác tư liệu 2, 3, em hãy rút  ra điểm chung về tinh thần chiến đấu của vua tôi nhà Trần.

Khai thác tư liệu 2, 3, em hãy rút  ra điểm chung về tinh thần chiến đấu của vua tôi nhà Trần (ảnh 1)

Trả lời:

– Điểm chung về tinh thần chiến đấu của vua tôi nhà Trần:

+ Đoàn kết, quyết chiến đấu đến cùng; dù thấy kẻ địch mạnh nhưng không hề nản chí.

+ Sẵn sàng hi sinh xương máu để chống quân xâm lược, bảo vệ nền độc lập, tự chủ của dân tộc.

 

3. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1287 – 1288

Câu hỏi trang 72 Lịch sử 7: Trình bày tóm tắt diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1287 – 1288 trên lược đồ.

Trả lời:

– Diễn biến chính cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1287 – 1288:

+ Cuối năm 1287, quân Nguyên ồ ạt tiến vào Đại Việt. Quân dân nhà Trần chặn đường tiến công của giặc đến Thăng Long.

+ Trần Khánh Dư chỉ huy quân phục kích đoàn thuyền lương của quân Nguyên , giành thắng lợi tại Vân Đồn – Cửa Lục

+ Năm 1288, quân Nguyên chiếm Thăng Long nhưng trúng kế “vườn không nhà trống”. Lâm vào khó khăn, Thoát Hoan quyết tâm kéo quân sang Vạn Kiếp đổ bộ theo hai đường thủy.

+ Nhà Trần mai phục ở cửa sông Bạch Đằng dưới sự chỉ huy của Trần Quốc Tuấn

=> Kết quả: Trận Bạch Đằng đại thắng. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1287 – 1288 kết thúc thắng lợi

4. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên

Câu hỏi 1 trang 73 Lịch sử 7: Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.

Trả lời:

– Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên:

+ Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập tự chủ và quyết tâm đánh giặc của quân dân Đại Việt.

+ Nhà Trần đề ra kế sách đánh giặc đúng đắn và sáng tạo; chủ động chuẩn bị kháng chiến, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu

+ Cuộc kháng chiến được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy tài ba của vua Trần Thái Tông, Thượng hoàng Trần Thánh Tông, vua Trần Nhân Tông và các danh tướng như Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn….

Câu hỏi 2 trang 73 Lịch sử 7: Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần chiến thắng chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

Trả lời:

– Ý nghĩa lịch sử của ba lần chiến thắng chống quân xâm lược Mông – Nguyên:

+ Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông – Nguyên, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc

+ Đánh bại đế chế hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, quân dân nhà Trần đã viết lên trang sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc, đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam

+ Để lại bài học lịch sử quý giá: chăm lo sức dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc…

+ Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á.

Luyện tập – Vận dụng

Luyện tập – Vận dụng 1 trang 72 Lịch sử 7: Hãy lập và hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây về ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

Cuộc

kháng chiến

Kế hoạch kháng chiến

của nhà Trần

Chiến thắng

tiêu biểu

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

Cuộc

kháng chiến

Kế hoạch kháng chiến

của nhà Trần

Chiến thắng

tiêu biểu

Kết quả

Kháng chiến

chống quân

Mông Cổ

 (1258)

– Sắm sửa vũ khí, quân đội ngày đêm luyện tập.

– Thực hiện kế hoạch “vườn không nhà trống”

– Đông Bộ Đầu

 

– Thắng lợi

Kháng chiến

chống quân

Nguyên (1285)

– Triệu tập hội nghị Bình Than, Hội nghị Diên Hồng

– Trần Quốc Tuấn được giao nhiệm vụ chỉ huy kháng chiến

– Củng cố lực lượng, thực hiện “vườn không nhà trống”

– Tây Kết.

– Hàm Tử.

– Chương Dương.

– Thắng lợi

Kháng chiến

chống quân

Nguyên

 (1287 – 1288)

– Trần Quốc Tuấn được giao nhiệm vụ chỉ huy kháng chiến

– Củng cố lực lượng, thực hiện “vườn không nhà trống”

– Vân Đồn.

– Bạch Đằng.

 

– Thắng lợi

Luyện tập – Vận dụng 2 trang 73 Lịch sử 7: Từ kiến thức đã học ở bài 13 và bài 14, em hãy đánh giá ngắn gọn về vai trò của các nhân vật lịch sử: Trần Thủ Độ, Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn đối với nhà Trần và kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.

Trả lời:

– Trần Thủ Độ đóng vai trò quan trọng trong việc:

+ Chuyển giao chính quyền từ nhà Lý sang tay nhà Trần.

+ Cùng với vua Trần tổ chức và chỉ đạo cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất (1258).

– Vai trò của Trần Quốc Tuấn:

+ Tổng chỉ huy trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên (năm 1285 và 1287 – 1288).

+ Ông là người soạn thảo “Hịch tướng sĩ” để khích lệ tinh thần chiến đấu của nhân dân và quân sĩ.

+ Soạn thảo 2 tác phẩm: Binh thư yếu lược và Vạn kiếp tông bí truyền thư

– Trần Nhân Tông:

+ Tham gia lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược (vào năm 1285 và 1287 – 1288).

+ Ông là người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Bài làm trên chỉ mang tính tham khảo

Xem thêm lời giải bài tập Lịch sử lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu

Bài 3: Phong trào Văn hóa Phục hưng và Cải cách tôn giáo

Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ

Xem thêm tài liệu Lịch sử lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Lịch sử 7 Kết nối tri thức

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button