Học TậpLớp 6Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Hai bạn Na và Toàn đứng đối diện nhau trên nền đất, ở giữa họ có một dãy các số và dấu cộng như hình dưới đây. Do vị trí khác nhau nên hai bạn thấy hai dãy phép tính khác nhau.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 7

Bài 5 trang 68 Toán lớp 6 Tập 2: Hai bạn Na và Toàn đứng đối diện nhau trên nền đất, ở giữa họ có một dãy các số và dấu cộng như hình dưới đây. Do vị trí khác nhau nên hai bạn thấy hai dãy phép tính khác nhau.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Hãy tìm cách điền hai chữ số vào hai ô trống để kết quả tính của hai bạn Na và Toàn bằng nhau.

Em nhận xét gì về hình ảnh mà hai bạn quan sát được.

Lời giải:

Ở vị trí của mỗi bạn sẽ nhìn thấy các phép tính khác nhau.

– Ở vị trí của Toàn nhìn thấy phép tính: 

89 + 16 + 69 + 6Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 68 + 11.

=  6Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 68 + 89 + 16 + 69 + 11 (Tính chất giao hoán).

= (6Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 68) + (89 + 16 + 69 + 11) (Tính chất kết hợp).

= 6Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 68 + 185.

– Ở vị trí của Na nhìn thấy phép tính: 

11 + 8Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 69 + 69 + 91 + 68.

= 8Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 69 + 11 + 69 + 91 + 68 (Tính chất giao hoán).

= (8Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 69) + (11 + 69 + 91 + 68) (Tính chất kết hợp).

= 8Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 69 + 239.

Để kết quả tính của hai bạn Na và Toàn bằng nhau thì:

6Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 68 + 185 = 8Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 69 + 239.

6Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 68 − 8Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 69 = 54.

Gọi các ô trống thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư lần lượt là a, b, c, d. 

Như trên hình, ta thấy khi quay ngược số a sẽ được số d và quay ngược số b ra số c.

Ta có biểu thức sau:

Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

60 + a + 10b + 8 − (80 + c) − (10d + 9) = 54

60 + a + 10b + 8 − 80 − c − 10d − 9 = 54

a + 10b − c − 10d − 21 = 54

(a + 10b) − (c + 10d) = 75

Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Trong hình vẽ trên, khi quay về phía mỗi bạn thì đều nhận được một phép tính có nghĩa. 

Do đó, các chữ số a, b, c, d khi quay ngược lại vẫn tạo ra một số có nghĩa nên a, b, c, d   và số 0 không được đứng đầu.

Do đó a, b, c, d   

Trường hợp 1: a > c

Khi đó, a − c = 5 và b − d = 7.

– Số a, c thỏa mãn a − c = 5 và a, c   nên a = 6; c = 1.

– Số b, d thỏa mãn b − d = 7 và a, c   nên b = 8; d = 1.

Nhận thấy: quay ngược số a không ra được số d và quay ngược số b không ra được số c. 

Do đó trường hợp này vô lý. 

Trường hợp 1: a < c 

Khi đó, 10 + a − c = 5 và b − d = 8 hay c − a = 5 và b − d = 8.

(a không trừ được cho c, mượn 10 đơn vị (hay 1 chục) ta có: 10 + a − c = 5, trả 1 vào hàng chục ta có: c − a = 5).

– Số a, c thỏa mãn c − a = 5 và a, c   nên c = 6; a = 1.

– Số b, d thỏa mãn b − d = 8 và b, d   nên b = 9; d = 1.

Nhận thấy: quay ngược số a ra được số d và quay ngược số b ra được số c. 

Do đó trường hợp này thỏa mãn.

Từ đó suy ra, a = 1; b = 9; c = 6; d = 9.

Vậy phép tính cần điền là:

89 + 16 + 69 + 6Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 68 + 11 = 11 + 8Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 69 + 69 + 91 + 68

Hình ảnh mà hai bạn quan sát được là với mỗi số hạng, Na nhìn thấy chữ số ở hàng đơn vị thì Toàn nhìn thấy chữ số quay ngược lại ở hàng chục và ngược lại.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài tập cuối chương 7 hay, chi tiết khác:

  • Câu 1 trang 67 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát các chữ cái H A N O I và xác định đúng, sai cho các phát biểu sau: ….

  • Bài 1 trang 68 Toán lớp 6 Tập 2: Các đường nét đứt ở mỗi hình bên dưới có phải là trục đối xứng không? ….

  • Bài 2 trang 68 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy vẽ các hình sau vào vở rồi tô màu các ô vuông để mỗi hình thu ….

  • Bài 3 trang 68 Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hình nào vừa có trục đối xứng vừa có ….

  • Bài 4 trang 68 Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây có trục đối xứng? ….

  • Bài 6 trang 68 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy tìm dụng cụ học tập có tính đối xứng. ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (1 bình chọn)Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button