Bài 3.16 trang 66 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 3.16 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính một cách hợp lí:

a) 152 + (-73) – (-18) – 127

b) 7 + 8 + (-9) + (-10).

Lời giải:

a) 152 + (-73) – (-18) – 127  

= [152 – (-18)] – [127 – (-73)]

= (152 + 18) – (127 + 73)

= 170 – 200

= – 30

b) 7 + 8 + (-9) + (-10). 

= [(7 + (-9)] + [8 + (-10)]

= (- (9 – 7)] + [- (10 – 8)]

= (-2) + (-2)

= – (2 + 2)

= – 4.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Từ gốc O trên trục số, di chuyển sang trái 3 đơn vị đến điểm A (H.3.10). Điểm A biểu diễn số nào? ….

 • Hoạt động 2 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Di chuyển tiếp sang trái thêm 5 đơn vị đến điểm B (H.3.11). B chính là ….

 • Luyện tập 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép cộng sau: (- 12) + (- 48); (- 236) + (- 1 025) ….

 • Vận dụng 1 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng phép cộng hai số nguyên âm để giải bài toán sau. Một chiếc tàu ngầm ….

 • Câu hỏi trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số đối của 4; -5; 9; -11 ….

 • Luyện tập 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số đối của mỗi số 5 và -2 rồi biểu diễn chúng trên cùng một trục số ….

 • Hoạt động 3 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Từ điểm A biểu diễn số – 5 trên trục số di chuyển sang phải 3 đơn vị (H.3.15) đến điểm B. Điểm B biểu diễn kết quả phép cộng nào ….

 • Hoạt động 4 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Từ điểm A di chuyển sang phải 8 đơn vị (H.3.16) đến điểm C. Điểm C biểu diễn kết quả của phép cộng nào? ….

 • Luyện tập 3 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính: a) 203 + (-195); b) (- 137) + 86 ….

 • Vận dụng 2 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng phép cộng hai số nguyên khác dấu để giải bài toán sau ….

 • Tranh luận trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Tổng của hai số nguyên khác dấu là âm hay dương ….

 • Hoạt động 5 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh giá của a + b và b + a với a = – 7, b = 11 ….

 • Hoạt động 6 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) với a = 2, b = – 4, c = – 6 ….

 • Luyện tập 4 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: a) (-2019) + (-550) + (-451); b) (-2) + 5 + (-6) + 9 ….

 • Hoạt động 7 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Nửa tháng đầu một cửa hàng bán lẻ lãi được 5 triệu đồng, nửa tháng sau ….

 • Hoạt động 8 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả ở hai dòng cuối ….

 • Luyện tập 5 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính các hiệu sau: a) 5 – (-3); b) (-7) – 8 ….

 • Vận dụng 3 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Nhiệt độ bên ngoài của một máy bay ở độ cao 10 000 m là – 48oC. Khi hạ cánh ….

 • Bài 3.9 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính tổng hai số cùng dấu: a)(-7) + (-2); b)(-8) + (-5) ….

 • Bài 3.10 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính tổng hai số khác dấu: a) 6 + (-2); b) 9 + (-3) ….

 • Bài 3.11 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Biểu diễn – 4 và số đối của nó trên cùng một trục số ….

 • Bài 3.12 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép trừ sau: a) 9 – (-2); b) (-7) – 4 ….

 • Bài 3.13 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B như hình vẽ. Ta quy ước ….

 • Bài 3.14 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Mỗi hình sau đây mô phỏng phép tính nào ….

 • Bài 3.15 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhẩm: a) (-3) + (-2); b) (-8) – 7; c) (-35) + (-15) ….

 • Bài 3.17 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức, khi: a); x = -26; b) x = 76 ….

 • Bài 3.18 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Thay mỗi dấu * bằng một chữ số thích hợp để có ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *