Khoa học tự nhiên 7 Bài 36 Chân trời sáng tạo: Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở Thực vật, Động vật | Giải KHTN 7

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Khoa học tự nhiên 7 Bài 36: Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở Thực vật, Động vật 

BÁO CÁO THỰC HÀNH

CHỨNG MINH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT

Nội dung thực hành: Quan sát và mô tả được sự sinh trưởng, phát triển ở một số thực vật, động vật.

Họ và tên: …………………………………………………………….

Học sinh lớp:…………………….Trường:……………………………

1. Câu hỏi nghiên cứu:

– Mô tả dấu hiệu sinh trưởng của cây.

– Mô tả dấu hiệu sinh trưởng và phát triển của động vật.

2. Giả thuyết nghiên cứu (hoặc dự đoán):

– Chiều dài thân, số lá của cây tăng lên sau 3 ngày, 6 ngày, 9 ngày.

– Dấu hiệu sinh trưởng và phát triển ở sinh vật biểu hiện khác nhau.

3. Kế hoạch thực hiện:

Học sinh lên kế hoạch thực hiện cho nhóm mình theo mẫu sau:

Nhóm:.…………………………………………………………………………….

Thí nghiệm: ………………………………………………………………………

Trước buổi thực hành

Chuẩn bị dụng cụ, mẫu vật thí nghiệm

– Dụng cụ: ……………………………………………………………

– Hóa chất: ……………………………………………………………

– Mẫu vật: …………………………………………………………….

Phân công nhiệm vụ

– HS A: ……………………………………………………………….

– HS B: ……………………………………………………………….

– HS C: ……………………………………………………………….

– HS D: ……………………………………………………………….

– HS E: ……………………………………………………………….

Cách tiến hành thí nghiệm

– Bước 1: ……………………………………………………………..

– Bước 2: ……………………………………………………………..

– Bước 3: ……………………………………………………………..

– Bước 4: ……………………………………………………………..

Theo dõi, kiểm tra mẫu thí nghiệm

Trong buổi thực hành

– Viết báo cáo thí nghiệm.

4. Kết quả thực hiện:

Học sinh các nhóm ghi nhận kết quả thí nghiệm theo mẫu phiếu định hướng quan sát 1, 2, 3.

Phiếu định hướng quan sát 1

THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI CỦA CÂY

QUA CÁC GIAI ĐOẠN THÍ NGHIỆM

Số ngày

Chiều cao

Số lá

Cây 1

Cây 2

Cây 3

Trung bình

Cây 1

Cây 2

Cây 3

Trung bình

3 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu định hướng quan sát 2

QUAN SÁT SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ THỰC VẬT

Tên loài thực vật

Dấu hiệu quan sát được

Sinh trưởng

Phát triển

Cây mướp

Chiều dài thân tăng lên

+

Cây đậu

Xuất hiện hoa và quả

+

………………

……………………..

…………….

…………….

Phiếu định hướng quan sát 3

QUAN SÁT SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ ĐỘNG VẬT

Tên loài động vật

Dấu hiệu quan sát được

Sinh trưởng

Phát triển

Con mèo

Mèo mẹ sinh mèo con

+

Con lợn

Khối lượng của con lợn tăng lên

+

……………

…………………..

…………….

…………….

5. Kết luận

– Sau 3 ngày, 6 ngày, 9 ngày, chiều cao và số lá của cây thí nghiệm tăng lên chứng tỏ cây có sinh trưởng trong khoảng thời gian này.

– Các thực vật và động vật có sự sinh trưởng và phát triển khác nhau.

Xem thêm lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 37: Sinh sản ở Sinh vật

Bài 38: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hòa, điều khiển sinh sản ở Sinh vật

Bài 39: Chứng minh cơ thể sinh vật là một cơ thể thống nhất

Bài 1: Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên

Bài 2: Nguyên tử

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *