Học TậpLớp 4Tiếng Việt 4 - Cánh diều

Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trang 48 SGK Tiếng Việt 4 Cánh diều

Phần I

Chia sẻ:

Bạn đang xem: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trang 48 SGK Tiếng Việt 4 Cánh diều

1. Chuẩn bị một số bông hoa giấy ghi yêu cầu cho người chơi.

2. Mỗi học sinh hái một bông hoa và tiếp nối nhau thực hiện yêu cầu viết trên bông hoa đó.

Hướng dẫn giải:

Em cũng chơi với các bạn tại lớp.  

Lời giải:

Học sinh có thể tham khảo các yêu cầu sau:

Bạn hãy nói tên vị vua có công dẹp loạn 12 sứ quân.

Ai là người lập ra nhà Trần.

Vị vua nào đã lập ra nhà Lý?

Phần II

Bài đọc: 

Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán

     Ngô Quyền là một vị tướng nổi tiếng mưu lược, võ nghệ tinh thông. Ông được Dương Đình Nghệ giao quyền cai quản Ái Châu (thuộc Thanh Hóa ngày nay).

     Năm 937, Dương Đình Nghệ bị con nuôi là Kiều Công Tiễn giết hại. Ngô Quyền kéo quân ra hỏi tội Công Tiễn. Công Tiễn run sợ, cho người sang cầu cứu vua Nam Hán. Vua Nam Hán muốn nhân nước ta có loạn mà đánh chiếm, liền sai thái tử Hoằng Tháo đemchiến thuyền, theo sông Bạch Đằng tiến vào nước ta. Bấy giờ, được sự ủng hộ của mọi người, Ngô Quyền đã diệt được Kiều Công Tiễn. 

     Nghe tin Hoằng Tháo sắp đến, Ngô Quyền nói với các tướng:

– Bọn địch từ xa mỏi mệt, lại nghe tin Công Tiễn bị giết, mất kẻ nội ứng thì hồn vía chẳng còn. Quân ta sức đang khỏe, ắt phá được chúng. Nhưng chúng nhiều chiến thuyền, ta phải có kế.

     Ông sai người lấy gỗ tốt vạt nhọn đầu, bịt sắt rồi ngầm đóng xuống hai bên cửa sông. Thủy triều lên, quân ta chèo thuyền nhẹ ra khiêu chiến rồi giả thua, dụ địch đuổi theo. Hoằng Tháo trúng kế. Khi chiến thuyền của giặc lọt sâu vào vùng cắm cọc cũng là lúc thủy triều xuống, cọc nhô dần lên. Ngô Quyền tung quân ra đánh. Quân giặc rối loạn, nước rút quá nhanh, thuyền vướng cọc, bị lật úp, vỡ và đắm rất nhiều, quân sĩ chết quá nửa. Tướng giặc Hoằng Tháo bị giết trên sông Bạch Đằng. Bọn tàn quân chạy tháo thân về nước. 

     Chiến thắng Bạch Đằng đã chấm dứt mộng xâm lăng của giặc phương Bắc, mở ra thời kì độc lập lâu dài trong lịch sử nước ta.

Phần III

Đọc hiểu:

Câu 1:

Vua Nam Hán mượn cớ gì để xâm lược nước ta? 

Hướng dẫn giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải:

Vua Nam Hán mượn cớ nước ta có loạn để xâm lược nước ta. 

Câu 2

Trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng diễn ra như thế nào? 

Hướng dẫn giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời.  

Lời giải:

Trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng: Ngô Quyền sai người lấy gôc tốt vạt nhọn đầu, bịt sắt rồi ngâm xuống đóng 2 bên cửa sông, thủy triều lên quân ta chèo thuyền nhẹ ra khiêu chiến giả thua dụ địch đuổi theo lọt sâu vào vùng cắm cọc lúc thủy triều xuống. Lúc này tung quân ra đánh khiến giặc rối loạn, thuyền bị lật úp và vỡ. Quân giặc thua và tháo chạy.

Câu 3

Những chi tiết nào cho thấy Ngô Quyền là một vị chỉ huy rất mưu lược? 

Hướng dẫn giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải:

Những chi tiết như nghe tin Hoàng Tháo sắp đến, biết địch từ xa đến mỏi mệt, mất kẻ nội ứng, quân ta đang khỏe ắt phá được chúng và dùng cọc để ngầm đóng xuống biển…. cho thấy Ngô Quyền là một vị chỉ huy rất mưu lược.

Câu 4

Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử nước ta? 

Hướng dẫn giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải:

Chiến thắng Bạch Đằng đã chấm dứt mộng xâm lăng của giặc phương Bắc, mở ra thời kì độc lập lâu dài trong lịch sử nước ta. 

Câu 5

Chủ đề của câu chuyện này là gì? 

Hướng dẫn giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải:

Chủ đề của câu chuyện này là công cuộc giữ nước lịch sử của Ngô Quyền. 

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Việt 4 – Cánh diều

5/5 - (6 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button