Lưu trữ thẻ: Toán 6 Cánh diều Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

Bài 4 trang 16 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 4 trang 16 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Quan sát xúc xắc ở hình bên. Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò […]

Bài 3 trang 16 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Một hộp có 5 quả bóng, trong đó có l quả bóng xanh, l quả bóng đỏ, l quả bóng vàng, l quả […]

Bài 2 trang 16 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 2 trang 16 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Lớp 6B tổ chức trò chơi “Vòng tròn lí thú”, trong đó chiếc đĩa hình tròn được chia thành sáu phần bằng nhau […]

Bài 1 trang 15 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số l, 2, 3, 4, 5; hai thẻ […]

Luyện tập trang 15 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Một hộp có 4 chiếc kẹo, trong đó có 1 chiếc kẹo màu hồng, 1 chiếc kẹo màu xanh, 1 chiếc kẹo màu […]

Hoạt động 3 trang 15 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Một hộp có l quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng; các quả bóng có kích thước và […]

Tung đồng xu l lần. Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Toán lớp 6 Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản – Cánh diều THCS […]

Quan sát đồng xu ở hình dưới đây. Ta quy ước: mặt xuất hiện số 5 000 là mặt sấp hay mặt S

Quan sát đồng xu ở hình dưới đây. Ta quy ước: mặt xuất hiện số 5 000 là mặt sấp

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Toán lớp 6 Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản – Cánh diều THCS […]

Một hộp có 1 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Toán lớp 6 Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản – Cánh diều THCS […]