Học TậpLớp 6Toán 6 Cánh Diều

Bài 2 trang 16 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Lớp 6B tổ chức trò chơi “Vòng tròn lí thú”, trong đó chiếc đĩa hình tròn được chia thành sáu phần bằng nhau và được đánh số lần lượt từ 1 đến 6. chiếc kim được giữ cố định như trong hình bên. Quay chiếc đĩa 1 lần.

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

Bài 2 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: Lớp 6B tổ chức trò chơi “Vòng tròn lí thú”, trong đó chiếc đĩa hình tròn được chia thành sáu phần bằng nhau và được đánh số lần lượt từ 1 đến 6. chiếc kim được giữ cố định như trong hình bên. Quay chiếc đĩa 1 lần.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 16 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại.

b) Số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại có phải là phần tử của tập hợp {1;2; 3; 4; 5; 6} hay không?

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Bài 2 trang 16 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

a) Những kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại: số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6.

b) Số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại là phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6}.

c) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại là {1; 2; 3; 4; 5; 6}. Ở đây, 1 kí hiệu cho kết quả chiếc kim chỉ vào phần ghi số 1, 2 kí hiệu cho kết quả chiếc kim chỉ vào phần ghi số 2, 3 kí hiệu cho kết quả chiếc kim chỉ vào phần ghi số 3, 4 kí hiệu cho kết quả chiếc kim chỉ vào phần ghi số 4, 5 kí hiệu cho chiếc kim chỉ vào phần ghi số 5, 6 kí hiệu cho chiếc kim chỉ vào phần ghi số 6.

d) Có hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên là:

– Quay chiếc đĩa một lần;

– Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại là {1; 2; 3; 4; 5; 6}. Ở đây, 1 kí hiệu cho kết quả chiếc kim chỉ vào phần ghi số 1, 2 kí hiệu cho kết quả chiếc kim chỉ vào phần ghi số 2, 3 kí hiệu cho kết quả chiếc kim chỉ vào phần ghi số 3, 4 kí hiệu cho kết quả chiếc kim chỉ vào phần ghi số 4, 5 kí hiệu cho kết quả chiếc kim chỉ vào phần ghi số 5, 6 kí hiệu cho kết quả chiếc kim chỉ vào phần ghi số 6.

Lời giải Toán 6 Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản hay, chi tiết khác:

  • Câu hỏi khởi động trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: Một hộp có 1 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. ….

  • Hoạt động 1 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát đồng xu ở hình dưới đây. Ta quy ước: mặt xuất hiện số 5 000 là mặt sấp hay mặt S; mặt xuất hiện Quốc huy Việt Nam là mặt ngửa hay mặt N. ….

  • Hoạt động 2 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: Tung đồng xu l lần. Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu. ….

  • Hoạt động 3 trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: Một hộp có l quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra. ….

  • Luyện tập trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: Một hộp có 4 chiếc kẹo, trong đó có 1 chiếc kẹo màu hồng, 1 chiếc kẹo màu xanh, 1 chiếc kẹo màu vàng và 1 chiếc kẹo màu cam; các chiếc kẹo có kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo trong hộp. ….

  • Bài 1 trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số l, 2, 3, 4, 5; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau.Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. ….

  • Bài 3 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: Một hộp có 5 quả bóng, trong đó có l quả bóng xanh, l quả bóng đỏ, l quả bóng vàng, l quả bóng nâu và 1 quả bóng tím; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. ….

  • Bài 4 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát xúc xắc ở hình bên. Mỗi xúc xắc có sáu mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương l; 2; 3; 4; 5; 6. ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (1 bình chọn)Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button