Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Global Success – Kết nối tri thức

Tiếng Anh 10 Unit 10 Looking back trang 118 | Global Success

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 10 Looking back trang 118 – Global Success

Vocabulary (trang 118 Tiếng Anh 10): Choose the correct words to complete the conversation. (Chọn những từ chính xác để hoàn thành cuộc trò chuyện.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 10 Looking back trang 118 | Global Success

Đáp án:

1. sustainable

2. protect

3. profits

4. litter

5. aware

6. ecotourism

7. impact

 

Hướng dẫn dịch:

Mai: Thưa cô Hoa, du lịch bền vững là gì ạ?

Cô Hoa: À, mục đích của loại hình du lịch này là bảo vệ môi trường, tôn trọng văn hóa địa phương và giữ lợi nhuận cho địa phương.

Mai: Cô có thể cho tôi một ví dụ được không ạ?

Cô Hoa: Khi đi du lịch, chúng ta không nên xả rác ra đường. Chúng ta cũng nên biết về các truyền thống địa phương và tôn trọng chúng.

Mai: Vậy loại hình du lịch này có giống với du lịch sinh thái không ạ?

Cô Hoa: Đó là một hình thức du lịch bền vững vì nó có tác động tích cực đến môi trường.

Pronunciation (trang 118 Tiếng Anh 10): Work in pairs. Role-play the conversation above. Try to use appropriate intonation. (Làm việc theo cặp. Nhập vai vào đoạn hội thoại trên. Cố gắng sử dụng ngữ điệu thích hợp.)

Grammar (trang 118  Tiếng Anh 10): Put the verbs in brackets in the correct forms. (Đặt các động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

Đáp án:

1. were/ was – would live

2. work – will be

3. allow – will have

4. had – would go

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ sống với một gia đình bản xứ để có thể tìm hiểu thêm về văn hóa bản địa.

2. Nếu chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ có thể giảm tác động tiêu cực của du lịch đến môi trường.

3. Nếu chúng ta cho phép nhiều người tập trung hơn vào trung tâm thành phố, chúng ta sẽ phải đối phó với ô nhiễm môi trường trong tương lai.

4. Nếu chúng tôi có đủ tiền, chúng tôi sẽ đi một chuyến du lịch sinh thái đến Phần Lan. Thay vào đó, chúng tôi sẽ ở Việt Nam vào mùa hè. 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Global Success hay khác:

Getting Started (trang 110,111 Tiếng Anh 10): 1. Listen and read… 2. Read the conversation again…

Language (trang 111,112 Tiếng Anh 10): 1.Work in pairs… 2. Read the brochures below…

Reading (trang 113,114 Tiếng Anh 10): 1. Match each verb on the left with… 2. Work in pairs. Discuss which of…

Speaking (trang 114,115 Tiếng Anh 10): 1. Match each verb on the left with a.. 2. Work in pairs. Discuss which of the…

Listening (trang 115 Tiếng Anh 10): 1.Work in pairs… 2. Listen to a tour guide introducing the…

Writing (trang 116 Tiếng Anh 10): 1. Look at the photos of an ecotour to… 2.Rewrite these sentences about Hoi An…

Communication and Culture (trang 117,118 Tiếng Anh 10): 1. Listen to a conversation between a… 2. Read the text below and fill in each gap…

Project (trang 118 Tiếng Anh 10): 1. Work in groups. Design an ecotour to a tourist attraction in your local area…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Global Success – Kết nối tri thức

5/5 - (2 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button