Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Global Success – Kết nối tri thức

Tiếng Anh 10 Unit 10 Project trang 118 | Global Success

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 10 Project trang 118 – Global Success

(trang 118 Tiếng Anh 10): Work in groups. Design an ecotour to a tourist attraction in your local area. Present your ideas to the class. Use these questions as cues for your presentation.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 10 Project trang 118 | Global Success

• What is the local tourist attraction?

• What is it famous for?

• What can tourists do there?

• What are some eco-friendly activities that tourists can do there?

Hướng dẫn dịch:

Làm việc nhóm. Thiết kế một chuyến du lịch sinh thái đến một điểm thu hút khách du lịch trong khu vực địa phương của bạn. Trình bày ý tưởng của bạn trước lớp. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý cho bài thuyết trình của bạn.

• Địa phương thu hút khách du lịch là gì?

• Nó nổi tiếng về điều gì?

• Khách du lịch có thể làm gì ở đó?

• Một số hoạt động thân thiện với môi trường mà khách du lịch có thể làm ở đó là gì? 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Global Success hay khác:

Getting Started (trang 110,111 Tiếng Anh 10): 1. Listen and read… 2. Read the conversation again…

Language (trang 111,112 Tiếng Anh 10): 1.Work in pairs… 2. Read the brochures below…

Reading (trang 113,114 Tiếng Anh  10): 1. Match each verb on the left with… 2. Work in pairs. Discuss which of…

Speaking (trang 114,115 Tiếng Anh  10): 1. Match each verb on the left with a.. 2. Work in pairs. Discuss which of the…

Listening (trang 115 Tiếng Anh 10): 1.Work in pairs… 2. Listen to a tour guide introducing the…

Writing (trang 116 Tiếng Anh 10): 1. Look at the photos of an ecotour to… 2.Rewrite these sentences about Hoi An…

Communication and Culture (trang 117,118 Tiếng Anh 10): 1. Listen to a conversation between a… 2. Read the text below and fill in each gap…

Looking back (trang 118 Tiếng Anh  10): 1. Choose the correct words to complete the conversation…2. Work in pairs…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Global Success – Kết nối tri thức

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button