Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Friend plus CTST

Tiếng Anh 7 Options Extra listening and Speaking 3 trang 108 – Friend plus Chân trời sáng tạo

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Options Extra listening and Speaking 3 trang 108Chân trời sáng tạo 

1 (trang 108 SGK Tiếng Anh 7): Listen to people talking about a wedding. Match speakers 1-4 with the things in photos A-D. (Nghe mọi người nói về một đám cưới. Ghép những người nói 1-4 với những thứ trong ảnh A-D.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Options Extra listening and Speaking 3 trang 108 – Friend plus Chân trời sáng tạo

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Options Extra listening and Speaking 3 trang 108 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Đáp án:

1. Liam – D

2. Emma – B

3. Harry – C

4. Ruby – A

Nội dung bài nghe:

1. Liam: His mom made the wedding cake. It was amazing.

2. Emma: They got lots of presents. They were on the table, and I wanted to open them.

3. Harry: The wedding party was in the garden of a big hotel.

4. Ruby: There were fireworks and great music at the party.

Hướng dẫn dịch:

1. Liam: Mẹ anh ấy đã làm bánh cưới. Nó thật là tuyệt.

2. Emma: Họ có rất nhiều quà. Chúng ở trên bàn, và tôi muốn mở chúng ra.

3. Harry: Tiệc cưới diễn ra trong khu vườn của một khách sạn lớn.

4. Ruby: Có pháo hoa và âm nhạc tuyệt vời trong bữa tiệc.

2 (trang 108 SGK Tiếng Anh 7): Listen to Megan talking about a wedding. Which of the things in the box does she talk about? (Hãy nghe Megan nói về một đám cưới. Cô ấy nói về những thứ nào trong hộp?)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Options Extra listening and Speaking 3 trang 108 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Đáp án:

Megan talks about place, music, presents, food and people.

Hướng dẫn dịch:

Megan nói về địa điểm, âm nhạc, quà, đồ ăn và con người.

Nội dung bài nghe:

Ella: Hi Megan. Hey, I didn’t see you at tennis on Saturday. What happened?

Megan: Hi Ella. My cousin got married on Saturday, and I went to her wedding.

Ella: Wow! Did you have a good time?

Megan: I had a great time. I’ve got some photos. Look. Here is one of Lily in her wedding dress.

Ella: Oh, she’s really beautiful, and look at Dan. He looks really smart.

Megan: I know. He usually wears jeans.

Ella: Were there many people?

Megan: Yes. There were about 150 people. Lots of my cousins were there. I met Dan’s brother, Jamie. He’s really cool. I sat next to him at dinner.

Ella: Where was the wedding?

Megan: It was in the garden of a big hotel, in the country.

Ella: What was the food like?

Megan: Fantastic, really amazing. There were so much. After the meal, everyone danced. There was a DJ, and he played a lot of good music.

Ella: What did you give them for a wedding present?

Megan: My mom and dad just gave them some money, so that they can have a really good holiday.

Ella: Good idea.

Hướng dẫn dịch:

Ella: Chào Megan. Này, tớ không gặp cậu tại sân tennis vào thứ Bảy. Chuyện gì đã xảy ra thế?

Megan: Chào Ella. Chị họ tớ kết hôn vào thứ bảy, và tớ đã đến dự đám cưới của cô ấy.

Ella: Chà! Cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ chứ?

Megan: Tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tớ có một số bức ảnh. Nhìn này. Đây là một trong những bức Lily trong chiếc váy cưới của cô ấy.

Ella: Ồ, cô ấy thật sự rất đẹp, và nhìn Dan này. Anh ấy trông thật thông minh.

Megan: Tớ biết. Anh ấy thường mặc quần jean.

Ella: Có nhiều người không?

Megan: Có. Có khoảng 150 người. Rất nhiều anh em họ của tớ đã ở đó. Tớ đã gặp Jamie, em trai của Dan. Anh ấy thật tuyệt. Tớ ngồi cạnh anh ấy trong bữa tối.

Ella: Đám cưới ở đâu vậy?

Megan: Nó ở trong khu vườn của một khách sạn lớn, ở vùng nông thôn.

Ella: Đồ ăn như thế nào?

Megan: Tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Có rất nhiều. Sau bữa ăn, tất cả mọi người đều nhảy múa. Có một DJ, và anh ấy chơi rất nhiều bản nhạc hay.

Ella: Cậu đã tặng gì cho họ cho quà cưới?

Megan: Bố mẹ tớ cho họ một số tiền để họ có một kỳ nghỉ thật vui vẻ.

Ella: Ý kiến ​​hay đấy.

3 (trang 108 SGK Tiếng Anh 7): Listen to the conversation again and write “True” or “False”. Correct the false sentences. (Nghe lại đoạn hội thoại và viết “Đúng” hoặc “Sai”. Sửa các câu sai.)

Bài nghe:

1. The wedding was last Saturday.

2. There were a hundred people at the wedding.

3. Megan sat next to Dan at dinner.

4. The wedding was in a room in a big hotel.

5. Megan gave Lily and Dan some money as a wedding present.

Đáp án:

1. True

2. False – There were a hundred and fifty people at the wedding.

3. False – Megan sat next to Dan’s brother at dinner.

4. False – The wedding was in the garden of a big hotel.

5. False – Megan’s parents gave Lily and Dan some money as a wedding present.

Hướng dẫn dịch:

1. Đám cưới vào hôm thứ bảy tuần trước. – Đúng

2. Có một trăm người trong đám cưới. – Sai – Có 150 người dự đám cưới.

3. Megan ngồi cạnh Dan trong bữa tối.- Sai – Megan ngồi cạnh anh trai của Dan trong bữa tối.

4. Đám cưới diễn ra trong một căn phòng trong một khách sạn lớn. – Sai – Đám cưới diễn ra trong khu vườn của một khách sạn lớn.

5. Megan đã cho Lily và Dan một số tiền làm quà cưới. – Sai – Bố mẹ Megan đã cho Lily và Dan một số tiền làm quà cưới.

4 (trang 108 SGK Tiếng Anh 7): Complete the dialogue with the key phrases. Listen and check. Then listen again and repeat the dialogue. (Hoàn thành cuộc đối thoại với các cụm từ khóa. Nghe và kiểm tra. Sau đó nghe lại và nhắc lại đoạn hội thoại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Options Extra listening and Speaking 3 trang 108 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Tiếng Anh 7 Options Extra listening and Speaking 3 trang 108 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Đáp án:

1. Why didn’t you go to

2. Did you have a good time?

3. Were there many people?

4. What was the food like?

5. What did you give them for a present?

Hướng dẫn dịch:

Pete: Chào Sam. Sao cậu không tới dự tiệc của Jack à?

Sam: Tớ không thể tới. Hôm đó là đám cưới của anh tớ.

Pete: Ồ, tớ quên mất việc đó. Cậu đã có khoảng thời gian tuyệt vời chứ?

Sam: Yeah. Tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời!

Pete: Ở đó có đông không?

Sam: Có, có khoảng 100 người. Tớ đã gặp chị gái của Jack, Ruby. Cô ấy rất tuyệt.

Pete: Tớ không biết cô ấy. Đồ ăn ở đó thế nào?

Sam: Rất ngon. Có rất nhiều các món ăn khác nhau.

Pete: Cậu đã tặng gì làm của quà cưới thế?

Sam: Bố mẹ tớ đã tặng họ một chiếc máy pha cà phê. Họ rất thích nó!

5 (trang 108 SGK Tiếng Anh 7): USE IT!

Work in pairs. Look at the diary extract. Prepare and practise a new dialogue using the information in the diary, and the dialogue in exercise 4. Use the Key Phrases. (Thực hành. Làm việc theo cặp. Nhìn vào phần trích xuất nhật ký. Chuẩn bị và luyện tập một đoạn hội thoại mới bằng cách sử dụng thông tin trong nhật ký và đoạn hội thoại trong bài 4. Sử dụng các cụm từ khóa.)

Tiếng Anh 7 Options Extra listening and Speaking 3 trang 108 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Hướng dẫn dịch:

Jan đã tới tiệc sinh nhật của Sophie vào thứ bảy. Tôi đã không thể tới. Hôm đó là đám cưới của Lucy chị họ của tôi! Cô ấy cưới Steve.

Đám cưới rất tuyệt vời. Có khoảng 200 người đã ở đó. Tôi đã gặp anh trai của Steve, Mark. Anh ấy rất thân thiện. Đồ ăn rất tuyệt và âm nhạc rất hay. Tôi đã tặng Lucy và Steve một chiếc máy ảnh và họ rất thích nó!

Gợi ý:

Jan: Hi Susan. Why didn’t you go to Sophie’s birthday party?

Susan: I couldn’t come. It was my cousin’s wedding.

Jan: Oh, I forgot about that. Did you have a good time?

Susan: Yeah, I had a great time!

Jan: Were there many people?

Susan: Yes, there were about 200 people. I met Steve’s brother, Mark. He’s really friendly.

Jan: What was the food like?

Susan: It was amazing. There were a lot of different types of food. The music was really good, too.

Jan: What did you give them for a present?

Susan: I gave them a camera, and they really liked it!

Hướng dẫn dịch:

Jan: Chào Susan. Sao cậu không đi dự tiệc sinh nhật của Sophie à?

Susan: Tớ không thể đến. Hôm đó là đám cưới của anh họ tớ.

Jan: Ồ, tớ quên mất điều đó. Cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ chứ?

Susan: Ừ, tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời!

Jan: Có nhiều người không?

Susan: Có, có khoảng 200 người. Tớ đã gặp Mark, anh trai của Steve. Anh ấy thực sự rất thân thiện.

Jan: Đồ ăn như thế nào?

Susan: Thật là tuyệt vời. Có rất nhiều loại đồ ăn khác nhau. Âm nhạc cũng rất hay.

Jan: Cậu đã tặng họ món quà gì vậy?

Susan: Tớ đã tặng cho họ một chiếc máy ảnh, và họ thực sự thích nó! 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Extra listening and Speaking 1 (trang 106 Tiếng Anh lớp 7): 1. Fill in the blanks with “play”, “do”, “go”, or “watch”… 2. Listen to a dialogue between two friends…

Extra listening and Speaking 2 (trang 107 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match types of information 1-5 with details a-e… 2. Listen and write what you hear. Then listen again and repeat…

Extra listening and Speaking 4 (trang 109 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the pictures of Malaya and Anya’s bedroom… 2. Listen to eight false statements about the picture…

Extra listening and Speaking 5 (trang 110 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in the box with devices A-H in the pictures…2. Listen to a conversation in a shop. What device is Tim complaining about?…

Extra listening and Speaking 6 (trang 111 Tiếng Anh lớp 7): 1. Check the meaning of the topics in the box…2. Listen to an interview with two students, Will and Olivia…

Extra listening and Speaking 7 (trang 112 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match posters 1-3 with the types of show in the box… 2. Look at the posters and listen to the conversation…

Extra listening and Speaking 8 (trang 113 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match words 1-6 with the words in the box to form compound nouns… 2. Look at the map of an airport and answer the following questions…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Friend plus – Chân trời sáng tạo

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button