Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 2 trang 24, 25 – Global Success Kết nối tri thức

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 2 trang 24, 25 – Kết nối tri thức

1 (trang 24 SGK Tiếng Anh 7): Work in pairs. Discuss and tick (V) the habits you think are good for your health. (Làm việc theo cặp. Thảo luận và đánh dấu (V) vào những thói quen mà bạn cho là tốt cho sức khỏe của mình.)

1. Eat a lot of meat and cheese.

2. Drink soft drinks every day.

3. Get eight hours of sleep daily.

4. Be active and exercise every day.

Gợi ý: 3, 4

Hướng dẫn dịch:

1. Ăn nhiều thịt và pho mát.

2. Uống nước ngọt mỗi ngày.

3. Ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày.

4. Vận động và tập thể dục mỗi ngày.

2 (trang 24 SGK Tiếng Anh 7): Listen and tick the habits mentioned (Lắng nghe và đánh dấu vào những thói quen được đề cập)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 2 (ảnh 1)

Đáp án: 1, 2, 4, 5, 7

Nội dung bài nghe:

Healthy habits help us keep fit and avoid disease. Here is some advice.

Eat more fruit and vegetables, especially coloured ones like carrots and tomatoes. They provide a lot of vitamins.

Eat meat, eggs, and cheese, but not too much. You may put on weight.

Drink enough water, but not soft drinks.

Be active and exercise every day. Do outdoor activities like cycling, swimming, or playing sport. They keep you fit.

Go to bed early and get about 8 hours of sleep daily, so you will not feel tired.

Keep your room tidy and clean. Open windows to let in fresh air and sunshine on fine days.

Hướng dẫn dịch:

Những thói quen lành mạnh giúp chúng ta giữ dáng và tránh được bệnh tật. Đây là một số lời khuyên.

Ăn nhiều trái cây và rau quả, đặc biệt là những loại có màu như cà rốt và cà chua. Chúng cung cấp rất nhiều vitamin.

Ăn thịt, trứng và pho mát, nhưng không quá nhiều. Bạn có thể tăng cân.

Uống đủ nước nhưng không uống nước ngọt.

Hãy vận động và tập thể dục mỗi ngày. Thực hiện các hoạt động ngoài trời như đi xe đạp, bơi lội hoặc chơi thể thao. Chúng giữ dáng cho bạn.

Hãy đi ngủ sớm và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, như vậy bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi.

Giữ phòng của bạn ngăn nắp và sạch sẽ. Mở cửa sổ để đón không khí trong lành và ánh nắng vào những ngày đẹp trời.

3 (trang 25 SGK Tiếng Anh 7): Listen again and give short answers to the questions (Nghe lại và trả lời ngắn gọn cho các câu hỏi)

1. What do healthy habits help us avoid?

2. What do fruit and vegetables provide us with?

3. How many hours do we need to sleep a day?

4. How should you keep your room?

5. When should we open the windows?

Đáp án:

1. Disease.

2. (A lot of) vitamins.

3. 8 / eight hours / hrs.

4. Tidy and clean.

5. When the weather is fine. / On fine days.

Hướng dẫn dịch:

1. Những thói quen lành mạnh giúp chúng ta tránh điều gì?

– Bệnh tật.

2. Trái cây và rau quả cung cấp cho chúng ta những gì?

– (Rất nhiều) vitamin.

3. Chúng ta cần ngủ bao nhiêu giờ một ngày?

– 8 giờ.

4. Bạn nên giữ phòng của mình như thế nào?

– Ngăn nắp và sạch sẽ.

5. Khi nào chúng ta nên mở cửa sổ?

– Khi thời tiết tốt. / Vào những ngày đẹp trời.

4 (trang 25 SGK Tiếng Anh 7): Work in groups. Discuss and make notes of the tips from the listening. Then share them with the class (Làm việc nhóm. Thảo luận và ghi chú các mẹo từ bài nghe. Sau đó chia sẻ chúng với cả lớp)

5 (trang 25 SGK Tiếng Anh 7): Write a passage of about 70 words to give advice on how to avoid viruses (Viết một đoạn văn khoảng 70 từ để đưa ra lời khuyên về cách phòng tránh vi rút)

Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 2 (ảnh 2)

Gợi ý:

We can do a lot of things to avoid viruses. First, always keep your surroundings clean. Sweep your house, clean your furniture, and change your pillow covers and bedsheets often. Remember to take a bath daily. Wash your hands with soap regularly. Drink a lot of water and eat more fruit and vegetables. Exercise three times a day for at least 15 minutes each time. When you go out, wear a mask and avoid crowds.

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta có thể làm rất nhiều điều để tránh vi rút. Đầu tiên, hãy luôn giữ cho môi trường xung quanh bạn sạch sẽ. Dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp đồ đạc, thay vỏ gối và ga trải giường thường xuyên. Nhớ tắm rửa hàng ngày. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Uống nhiều nước và ăn nhiều rau quả. Tập thể dục ba lần một ngày, mỗi lần ít nhất 15 phút. Khi bạn ra ngoài, hãy đeo khẩu trang và tránh nơi đông người.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức hay khác:

Getting Started (trang 19 Tiếng Anh lớp 7 ): 1.Listen and read (Nghe và đọc)…2What are Mark and Mi talking…

A closer look 1 (trang 20 Tiếng Anh lớp 7): 1.Match the phrases on the left with…2.Complete the sentences with…

A closer look 2 (trang 21, 22 Tiếng Anh lớp 7): 1.Tick the simple sentences…2.Underline and write S for the subject…

Communication (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation…2.Make similar conversations for the…

Skills 1 (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): 1.Work in pairs. Discuss and write…2.Read the passage and match…

Looking back (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with…2.Write the words below next to…

Project (trang 27 Tiếng Anh lớp 7): 1.Discuss and find a bad habit and…2.Find or draw a picture to illustrate…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Global Success KNTT

5/5 - (34 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *