Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Friend plus CTST

Tiếng Anh 7 Unit 4 CLIL trang 52 – Friend plus Chân trời sáng tạo

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 4 CLIL trang 52 – Chân trời sáng tạo

1 (trang 52 SGK Tiếng Anh 7): Check the meaning of the words in the box. Then match them with the pictures. (Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Sau đó, nối chúng với các hình ảnh.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 4 CLIL trang 52 – Friend plus Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 7 Unit 4 CLIL trang 52 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Đáp án:

1. cel (n): tấm phim trong suốt (để vẽ tranh hoạt hình) – C

2. character (n): nhân vật – B

3. backgrounds (n): phông nền – D

4. stick figure: hình người que – A

2 (trang 52 SGK Tiếng Anh 7): Read and listen to the text. Match headings a-d with paragraphs 1-4. (Đọc và nghe văn bản. Ghép các tiêu đề a-d với các đoạn văn 1-4.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 Unit 4 CLIL trang 52 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Tiếng Anh 7 Unit 4 CLIL trang 52 - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Đáp án:

1. Paragraph 1: c (Early animation)

2. Paragraph 2: a (Stop-motion animation)

3. Paragraph 3: d (Hand-drawn animation)

4. Paragraph 4: b (Computer animation)

Hướng dẫn dịch:

1. Đoạn 1: c (Kỹ thuật quay phim hoạt hình thời đầu)

2. Đoạn 2: a (Kỹ thuật quay phim hoạt hình tĩnh vật)

3. Đoạn 3: d (Kĩ thuật quay phim hoạt hình qua tranh vẽ)

4. Đoạn 4: b (Kĩ thuật làm phim hoạt hình bằng máy tính)

Lịch sử của phim hoạt hình

1. Trong những năm 1880, Eadweard Muybridge đã phát minh ra máy chiếu phim. Chiếc máy này chụp lại ảnh của những vật thể chuyển động. Đậy là hình thức quay phim hoạt hình đầu tiên.

2. Vào năm 1895, anh em nhà Lumière đã phát minh ra máy quay phim. Những nhà làm phim đời đầu đã sử dụng nó để tạo thành kĩ thuật quay phim hoạt hình tĩnh vật. Với kỹ thuật này, họ đã tạo ra bộ phim “King Kong” năm 1933.

3. Trong những năm 1920, Walt Disney bắt đầu sử dụng kỹ thuật quay phim hoạt hình qua tranh vẽ. Những họa sĩ vẽ những bức tranh trên những mảnh nhựa trong suốt hay còn gọi là tấm phim trong suốt. Những nhà làm phim đặt những tấm phim trong suốt lên trên những tấm nền và chụp lại chúng từng lúc một. Năm 1928, phòng thu Disney đã ra mắt nhân vật chuột Mickey trong bộ phim hoạt hình đầu tiên có âm thanh, “Tàu hơi nước Willie”.

4. Trong những năm 1960, mọi người bắt đầu sử dụng kỹ thuật quay phim hoạt hình bằng máy tính. Đầu tiên, máy tính chỉ có thể tạo hình người que di chuyện trong phim, nhưng tới thập niên 1990, phòng thu đã sử dụng công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính cho các hiệu ứng đặc biệt. Ngay sau đó, họ đã sản xuất được những bộ phim hoạt hình hoàn toàn bằng máy tính; “Câu chuyện đồ chơi” (1995) là bộ phim hoạt hình sử dụng hoàn toàn công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính đầu tiên.

3 (trang 52 SGK Tiếng Anh 7): Read the text again and answer the questions. (Đọc lại đoạn văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. What did the zoopraxiscope do?

2. When did the Lumière brothers make the cinematograph?

3. What technique did they use to make “King Kong” in 1933?

4. Which studio made the first cartoon with sound?

5. When did film-makers start using computers for special effects?

6. What is the name of the first CGI feature film?

Đáp án:

1. It took photographs of moving things.

2. the Lumière brothers made the cinematograph in 1895.

3. They used stop-motion animation to make “King Kong” in 1933.

4. Walt Disney made the first cartoon with sound.

5. Film-makers start using computers for special effects in the 1990s.

6. Toy Story (1995) is the first CGI feature film.

Hướng dẫn dịch:

1. Nó chụp ảnh những vật thể chuyển động.

2. Anh em nhà Lumière phát minh ra máy quay phim vào năm 1895.

3. Họ đã sử dụng kỹ thuật quay phim hoạt hình tĩnh vật để làm “King Kong” vào năm 1933.

4. Walt Disney làm phim hoạt hình đầu tiên có âm thanh.

5. Các nhà làm phim bắt đầu sử dụng máy tính cho các hiệu ứng đặc biệt vào những năm 1990.

6. “Câu chuyện đồ chơi” (1995) là phim CGI đầu tiên.

4 (trang 52 SGK Tiếng Anh 7): USE IT!

Research the making of your favourite animated film. Prepare a short presentation (60-80 words) on the film. Include this information. (Nghiên cứu quá trình làm bộ phim hoạt hình yêu thích của bạn. Chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn (60-80 từ) về phim. Bao gồm thông tin này.)

– Which film-makers and studios worked on the film?

– What animation technique did they use?

– Was it a blockbuster?

– What do you like about it?

Give your presentation to the class.

Hướng dẫn dịch:

– Những nhà làm phim và hãng phim nào đã làm bộ phim?

– Họ đã sử dụng kỹ thuật hoạt hình nào?

– Nó có phải là một bộ phim bom tấn không?

– Bạn thích nó ở điểm nào?

Thuyết trình phần của bạn trước lớp.

Gợi ý:

“Despicable Me” (2010) is one of my favourite animated films. This film is produced by Illumination Entertainment and directed by Chris Renaud and Pierre Coffin. They used computer-animated technique in this film. Despicable Me is absolutely a blockbuster because it earned $543.1 million worldwide, the ninth-highest-grossing film of 2010. I love the characters in this very much. They are very cute with one or two eyes in a yellow body, and their voices are also funny.

Hướng dẫn dịch:

“Kẻ trộm mặt trăng” (2010) là một trong những bộ phim hoạt hình yêu thích của tôi. Bộ phim này được sản xuất bởi Illumination Entertainment và được đạo diễn bởi Chris Renaud và Pierre Coffin. Họ đã sử dụng kỹ thuật phim hoạt hình bằng máy tính trong bộ phim này. Despicable Me hoàn toàn là một bom tấn vì nó thu được 543,1 triệu đô la trên toàn thế giới, là bộ phim có doanh thu cao thứ chín trong năm 2010. Tôi rất yêu thích các nhân vật trong phim này. Chúng rất dễ thương với một hoặc hai mắt với cơ thể màu vàng, và giọng nói của chúng cũng rất vui nhộn. 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Vocabulary (trang 44 – 45 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match pictures 1-10 with the verbs in the… 2. Read the descriptions of four photos in the observation test…

Reading (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the Study Strategy… 2. Look at the photos. What are the people doing…

Langage focus 1 (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with the words in the box…2. Look at the sentences in exercise 1…

Vocabulary and Listening (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the texts and choose the correct words… 2. Complete the table with the adjectives and adverbs in exercise…

Language focus 2 (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the questions 1-4 with answers a-d… 2. Write questions and answers using the past continuous…

Speaking (trang 50 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the dialogue with the phrases in the box…2. Look at the Key Phrases…

Writing (trang 51 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the story. Where was the rescue? What was the writer doing… 2. Complete the key phrases from the text in your notebook…

Puzzles and Games (trang 53 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Follow the instructions… 2. Someone took a famous painting from the National Gallery…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Friend plus – Chân trời sáng tạo

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button