Học TậpLớp 7Tiếng Anh 7 Explore English

Tiếng Anh 7 Unit 6 Language focus trang 60, 61 – Explore English

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 6 Language focus trang 60, 61 – Explore English

A (trang 60 sgk Tiếng Anh 7): Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue. (Nghe và đọc. Sau đó đọc lại đoạn hội thoại và thay thế các từ màu xanh)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 6 Language focus trang 60, 61 – Explore English

Tiếng Anh 7 Unit 6 Language focus trang 60, 61 - Explore English (ảnh 2)

Hướng dẫn dịch:

1

Minh:Cậu đang nghe gì vậy Maya?

Maya: Tớ đang nghe những bài hát mới tuyệt vời

2.

Minh:Tuyệt! Nó là thể loại rồi vậy?

Maya: Nhạc rock. Tớ rất thích nhạc rock

3.

Minh: Cậu mới mua nó à?

Maya: Uh không thật sự. Nó mới ra tuần trước. Đây cậu nghe này

4.

Minh: Thật là tồi tệ. Tớ không thích nó tí nào. Đây là ai vậy?

Maya: Minh, đây là mình đó.

B (trang 60 sgk Tiếng Anh 7): Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation. (Luyện tập đoạn hội thoại với bạn. Thay thế bất kì từ nào để tạo ra một đoạn hội thoại của riêng bạn)

Lời giải:

A: What are you listening to?

B: I am listening to a great new song

A: What is your favorite type of music?

B: I like pop music

A:Wow, me too

Hướng dẫn dịch:

A: Cậu đang nghe gì vậy?

B: Tớ đang nghe một bài hát mới tuyệt vời

A: Thể loại nhạc yêu thích của bạn là gì?

B: Tớ thích nhạc pop

A: Wow, tớ cũng vậy

C (trang 61 sgk Tiếng Anh 7): Listen. Complete the chart by coloring in the stars. (Nghe và hoàn thành bảng bằng cách tô màu vào các ngôi sao)

Tiếng Anh 7 Unit 6 Language focus trang 60, 61 - Explore English (ảnh 3)

Lời giải:

Đang cập nhật

D (trang 61 sgk Tiếng Anh 7): Listen again. Answer the questions. Use the information in C. (Nghe lại lần nữa và trả lời các câu hỏi. Sử dụng thông tin ở bài C)

1. Does Ana like classical music? No,she doesn’t

2. Does Ana like pop?_________

3. Does Carl like hip-hop?_____

4. Which does Carl like better, classical or pop?_____

5. Does Yoko like rap?__________

6. What music does Yoko like best?_________

Lời giải:

Đang cập nhật

E (trang 61 sgk Tiếng Anh 7): Work with a partner. Complete the conversation with things that are true for you. Then take turns to role play the conversion. Repeat with different types of music and singers/bands. (Luyện tập cùng với bạn.  Hoàn thành cuộc trò chuyện với những điều đúng với bạn. Sau đó lần lượt đóng vai chuyển đổi. Lặp lại với các loại nhạc và ca sĩ/ban nhạc khác nhau)

Meg: Sorry, Chris, but can you change the music? I can’t stand it. Chris: Sure. I have other kinds of music. Which do you like better, (1)________ or (2)_______( types of music) Meg: Sorry, I don’t really like either of them Chris: Okay, what kind of music do you like best? Meg: I guess I like pop best. Chris: Then how about (3)__________? ( singer/band). Do you like_____(4)?( him/her/them) Meg: Oh, I love(5)__________! ( him/her/them)

Lời giải:

1. rock

2. electronic

3. Taylor Swift

4. her

5. her

 

Hướng dẫn dịch:

Meg: Xin lỗi, Chris, nhưng cậu có thể thay đổi nhạc được không? Tôi không thể chịu đựng được. Chris: Chắc chắn rồi. Tớ có nhiều thể loại âm nhạc khác. Bạn thích cái nào hơn, rock hay điện tử? Meg: Xin lỗi, tớ không thực sự thích cả hai thể loại đấy. Chris: Được rồi, bạn thích thể loại nhạc nào nhất? Meg: Tôi nghĩ là nhạc pop. Chris: Vậy còn Taylor Swift thì sao? Cậu có thích cô ấy không? Meg: Ồ, tớ yêu cô ấy

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Preview (trang 59)

The real world (trang 62)

Pronunciation (trang 63)

Communication (trang 63)

Reading (trang 64, 65)

Comprehension (trang 66)

Writing (trang 66)

Worksheet (trang 145)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

5/5 - (19 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button