Wednesday, 04/08/2021 - 23:26|
Chào mừng các bạn đến với website của Trường THCS và THPT Bình Chánh!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn tổ chức Hội thi sáng tạo - tự làm thiết bị dạy học và thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2018 - 2019

Thực hiện Công văn số 4095/BGDĐT-CNTT ngày 10/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2018 – 2019;
Căn cứ hướng dẫn số 23/HD-SGDĐT ngày 23/8/2018 của Sở GDĐT tỉnh An Giang về việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) và công tác Thư viện - Thiết bị năm học 2018 – 2019;
Sở GDĐT tỉnh An Giang hướng dẫn tổ chức Hội thi sáng tạo - tự làm thiết bị dạy học (TBDH) và thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2018 – 2019 như sau:
I. Mục đích – Yêu cầu
1. Mục đích
- Tiếp tục phát huy mạnh mẽ tính tích cực và tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học (ĐDDH), thiết kế bài giảng E-Learning (gọi tắt là nghiên cứu, thiết kế); phục vụ thiết thực cho việc đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Đẩy mạnh và phát triển hoạt động tự làm TBDH nhằm bổ sung thêm TBDH có chất lượng, đáp ứng kịp thời, phù hợp với từng đơn vị trường học.
- Phát triển các hoạt động nghiên cứu, thiết kế thành một hoạt động sư phạm thường xuyên tại các cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hưởng ứng tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo”.
- Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở phục vụ dạy, học trong và ngoài nhà trường, phục vụ mục đích học tập suốt đời, học qua mạng, đào tạo từ xa qua mạng.
- Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, viên chức (CB – GV – VC)  toàn ngành trao đổi, học tập lẫn nhau trong việc xây dựng mô hình, dụng cụ và sử dụng ĐDDH cũng như việc ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học một cách sáng tạo. Trên cơ sở kết quả của hội thi tổ chức khen thưởng, động viên, nhằm khích lệ các cá nhân, tập thể, tôn vinh trí tuệ, đóng góp của các giáo viên các đơn vị giáo dục tham gia hội thi.
2. Yêu cầu
- Các đơn vị phổ biến, hướng dẫn tới toàn thể CB – GV – VC tại đơn vị kế hoạch thi, đảm bảo các bộ môn đều có bài giảng e-Learning và TBDH (cải tiến hoặc tự làm) tham gia dự thi ở cấp cơ sở.
- Việc tổ chức hội thi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh phải khoa học, hiệu quả; đảm bảo tính khách quan, trung thực.
- Việc đầu tư cho phong trào cải tiến, tự làm TBDH hoặc thiết kế các bài giảng e-Learning phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng theo các quy định hiện hành.
II. Nội dung, yêu cầu đối với sản phẩm dự thi
1. Bài giảng e-Learning
- Bài giảng e-Learning phải liên quan đến các môn học của tất cả các bậc học gồm: mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, nội dung phải nằm trong chương trình theo đúng hướng dẫn hiện hành của Bộ, Sở GDĐT; các bài giảng với chủ đề Dư địa chí Việt Nam, có nội dung chính liên quan đến văn hóa và lịch sử địa phương, danh nhân văn hoá, lịch sử, quá trình hình thành, điều kiện địa lý, con người An Giang.
- Bài giảng phải hoàn chỉnh một nội dung kiến thức, khắc sâu được các kiến thức trọng tâm, có minh họa phong phú (tối thiểu là một tiết học, dư địa chí phải đảm bảo giới thiệu đầy đủ về một nội dung); chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ thống, chuẩn mực; tổ chức thực hiện và phân phối thời gian bài giảng phù hợp, hấp dẫn; khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại, tự tạo học liệu (hình ảnh, đồ họa, video,…).
- Bài giảng phải do chính giáo viên, nhóm giáo viên thiết kế, xây dựng, chưa từng được công bố, lưu hành, chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Bài giảng gồm có 3 phần: Phần đầu (trang đầu bài dự thi phải đầy đủ các thông tin theo mẫu); Phần nội dung (trình bày theo kịch bản giảng dạy của tác giả); Phần cuối (trang thông tin về tài liệu tham khảo, cần ghi rõ nguồn gốc của thông tin tham khảo sử dụng trong bài dự thi, không vi phạm bản quyền).
- Ngôn ngữ chính thức sử dụng trong bài giảng là tiếng Việt, sử dụng bảng mã Unicode. Bài giảng phải được Việt hóa hoàn toàn (trừ bài giảng môn Ngoại ngữ), có thông tin của giáo viên (nhóm giáo viên) và thông tin đơn vị; nội dung bài giảng có video ghi hình người giảng, video tư liệu, thực hiện thí nghiệm, thực hành, các trang trắc nghiệm tương tác để củng cố kiến thức, phù hợp với đối tượng người học, kích thích người học tích cực tư duy, tiếp thu nhanh chóng, chính xác nội dung bài giảng.
- Bài giảng phải được xuất bản dưới dạng web, đọc được trên các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động (chuẩn HTML5). Cần chú ý tìm phiên bản mới nhất của phần mềm đáp ứng chuẩn HTML5 (xem danh mục các phần mềm gợi ý tại phụ lục 1b).
2. Thiết bị dạy học
- TBDH dự thi là sản phẩm tự làm hoặc được cải tiến, bao gồm: các thiết bị thí nghiệm, các mô hình phục vụ dạy – học hoặc nghiên cứu; các bản vẽ, tranh ảnh, sơ đồ,… là sản phẩm của một cá nhân hoặc của một tập thể giáo viên.
- Đĩa ghi hình, phần mềm mô phỏng các TBDH, mô tả các sự vật hiện tượng, các thí nghiệm ảo.
@ Ghi chú:
+ TBDH tự làm dự thi phải phục vụ thiết thực cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy, thể hiện được tính sư phạm, khoa học, kinh tế, thẩm mỹ, an toàn, dễ sử dụng, đính kèm bản thuyết minh (theo Phụ lục 1c) sử dụng font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13.
+ TBDH tự làm phải do cá nhân hoặc tập thể giáo viên tự làm hoặc cải tiến từ một TBDH đã có (có thể là TBDH đã được mua sắm, trang bị), không được sao chép nguyên bản của người khác, cá nhân tự chịu trách nhiệm về quyền tác giả nếu có tranh chấp xảy ra.
III. Đối tượng và điều kiện dự thi
1. Đối tượng dự thi
CB – GV – VC (kể cả giáo viên, nhân viên hợp đồng) tại tất cả các cơ sở giáo dục: Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT), Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX), Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật, trường Trẻ em khuyết tật trong toàn tỉnh.
 2. Điều kiện dự thi
- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở và các Trung tâm GDNN – GDTX: sản phẩm dự thi là sản phẩm  được xếp loại A sau khi đã được chấm chọn tại đơn vị (có biên bản chấm chọn và có chữ ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị vào bảng thuyết minh tóm tắt).
- Đối với các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT: sản phẩm dự thi phải được tổ chức chấm chọn ở Hội thi cấp huyện, thị xã, thành phố, các sản phẩm dự thi cấp tỉnh phải được xếp từ loại A ở Hội thi cấp huyện, thị xã, thành phố.
- Một bài dự thi không quá 03 thành viên tham gia, giáo viên tham gia dự thi là tự nguyện và tự giác chấp hành các yêu cầu, thể lệ của hội thi.
- Các sản phẩm đã tham dự các Hội thi ứng dụng CNTT hoặc Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh nếu có cải tiến, bổ sung chức năng vẫn được tham gia hội thi này. Không sử dụng lại các sản phẩm, tiết dạy đã đạt giải trong các hội thi do Sở GDĐT đã tổ chức trước đây.
IV. Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại và báo cáo
1. Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại
a) Thiết bị dạy học: thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1a.
b) Bài giảng e-Learning: thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1b.
2. Báo cáo
a) Các đơn vị trực thuộc Sở: báo cáo theo mẫu Phụ lục 2a.
b) Các Phòng GDĐT: báo cáo theo mẫu Phụ lục 2b.
V. Thời gian, địa điểm, số lượng sản phẩm dự thi
1. Thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi
a) Từ ngày 18/02/2019 đến 25/02/2019: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả Hội thi và danh sách đăng ký các sản phẩm dự thi về Sở GDĐT, Phòng Công nghệ thông tin và Quản lý Thư viện - Thiết bị (CNTT & QL TV-TB) qua đường công văn, đồng thời chuyển vào địa chỉ mail phongtvtbcntt.sogddt@angiang.gov.vn hoặc cntttvtb@angiang.edu.vn.
@ Lưu ý: Tất cả các đơn vị dự thi phải báo cáo danh sách giáo viên và sản phẩm đạt giải A đúng thời gian để Sở điều động đảm bảo đủ số lượng giám khảo. Quá thời gian nêu trên, Sở GDĐT sẽ không tiếp nhận sản phẩm tham gia dự thi.
b) Từ 25/2/2019 đến 08/3/2019: Trên cơ sở kết quả chấm chọn, các đơn vị gửi các sản phẩm đủ điều kiện, có chất lượng cao về dự thi cấp tỉnh.
2. Địa điểm tiếp nhận sản phẩm dự thi
a) Bài giảng e-Learning: gửi về Sở GDĐT (Phòng CNTT & QL TV-TB).
Các sản phẩm dự thi được sắp xếp theo thứ tự trong danh sách đăng ký, mỗi sản phẩm được đặt trong 01 bì hồ sơ gồm:
- Bản in thuyết minh sản phẩm dự thi: trên trang bìa ghi rõ các thông tin: tên đơn vị, tên sản phẩm (tên chủ đề), môn học, khối lớp, tên tác giả,… Nội dung bản thuyết minh cần ghi rõ: lý do chọn chủ đề, mục tiêu của chủ đề, các công cụ sử dụng, giới thiệu tóm tắt nội dung trong chủ đề, tài liệu tham khảo,…
- Bản in giáo án bài dạy tương ứng
- Đĩa CD (USB/DVD) gồm các nội dung sau:
+ Thư mục chứa bài thi đã xuất bản dưới dạng Web (BAIDUTHI)
+ Thư mục chứa các tệp nguồn và các tư liệu thết kế bài giảng (TEPNGUON)
+ Thư mục chứa các tệp thuyết minh bài dự thi (THUYETMINH)
@ Lưu ý: Sản phẩm nộp không đầy đủ theo hồ sơ quy định sẽ không được chấm chọn.
b) Thiết bị dạy học: gửi trực tiếp tại các đơn vị trường học do Sở GDĐT phân công  tiếp nhận (sẽ thông báo địa điểm tiếp nhận đến các đơn vị trước ngày nhận sản phẩm dự thi cấp tỉnh). Các sản phẩm dự thi được sắp xếp theo thứ tự trong danh sách đăng ký (mẫu Phụ lục 3), mỗi sản phẩm dự thi đính kèm bản nội dung thuyết minh theo mẫu Phụ lục 1c.
3. Số lượng sản phẩm dự thi
a) Bài giảng e-Learning: Không giới hạn số lượng bài dự thi.
b) Thiết bị dạy học: Các đơn vị lựa chọn các TBDH đủ điều kiện, có chất lượng cao nộp về dự thi cấp tỉnh theo yêu cầu sau:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo:
+ Khối Mầm non – Mẫu Giáo: không quá 10 TBDH tự làm dự thi/phòng GDĐT.
+ Khối Tiểu học: không quá 15 TBDH tự làm dự thi/phòng GDĐT.                        
+ Khối Trung học cơ sở: không quá 10 TBDH tự làm dự thi/phòng GDĐT.
- Các đơn vị khác: không quá 06 TBDH tự làm dự thi cho mỗi môn học/đơn vị.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Thành lập Ban tổ chức hội thi cấp tỉnh, chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tổ chức hội thi cấp trường, cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) và cấp tỉnh. Phòng CNTT & QL TV-TB là đơn vị thường trực của Ban tổ chức hội thi.
2. Các Phòng GDĐT, các đơn vị, trường học trực thuộc Sở:
- Thành lập Ban tổ chức Hội thi cấp trường, cấp huyện; Xây dựng kế hoạch, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tổ chức hội thi nghiêm túc, hiệu quả.
- Phát động sâu rộng đến toàn thể CB – GV – VC tích cực tham gia hội thi, lựa chọn các sản phẩm đạt chất lượng cao nộp dự thi cấp tỉnh đúng thời hạn quy định.
- Hoàn thành việc chấm chọn sản phẩm dự thi cấp trường, cấp huyện chậm nhất ngày 15/02/2019.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện tốt theo nội dung hướng dẫn này, từng đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để CB – GV – VC có thể tham gia hội thi nhằm phát triển hơn nữa phong trào tự làm TBDH, thiết kế bài giảng e-Learning của tỉnh. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ liên hệ Sở GDĐT (Phòng CNTT & QL TV-TB, điện thoại 02963.859.605) để được hướng dẫn./.

Văn bản gốc

Phụ lục


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
THÔNG BÁO