Tổng hợp

Định nghĩa vật chất của Lênin – Ý nghĩa của việc Lênin tìm ra khái niệm vật chất

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu Định nghĩa vật chất của Lênin trong bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé.

Mục lục

Định nghĩa vật chất của Lênin

Phạm trù vật chất xuất hiện ngay từ khi triết học mới ra đời trong thời kỳ cổ đại, dưới chế độ chiếm hữu nô lệ. Với khuynh hướng của các nhà triết học duy vật thời cổ đại là đi tìm một thực thể ban đầu nào đó và coi nó là yếu tố tạo ra tất cả các sự vật, hiện tượng khác nhau của thế giới, tất cả đều bắt nguồn từ đó và cuối cùng đều tan biến trong đó. Tức là họ muốn tìm một thực thể chung, là cơ sở bất biến của toàn bộ tồn tại, là cái được bảo toàn trong sự vật dù trạng thái và thuộc tính của sự vật có bất biển của toàn bộ tồn tại, là cái được bảo toàn trong sự vật có biến đổi và được gọi là vật chất.

Trong thời kỳ lịch sử khái niệm vật chất đã bị xuyên tạc bởi những nhà triết học duy tâm, khẳng định bản chất của vật chất, theo những nhà khoa học duy tâm có đưa ra quan điểm bản chất của thế giới là ý thức, ý thức là thứ nhất, vật chất là tính thứ hai; ý thức có trước và quyết định vật chất. Mặt kác, chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo cũng thường có mối liên hệ mật thiết với nhau để cùng tồn tại và phát triển. Chủ nghĩa duy tâm có hai hình thức cơ bản là chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan. Chủ nghĩa duy tâm chủa quan đã thừa nhận tính thứ nhất của ý thức con người, khẳng định mọi sự vật, hiện tượng chỉ là phức hợp những cảm giác của cá nhân. Đại biểu là Gióocgiơ Béccli ông là nhà triết học duy tâm chủ quan, vị linh mục người Anh.

Bạn đang xem: Định nghĩa vật chất của Lênin – Ý nghĩa của việc Lênin tìm ra khái niệm vật chất

Đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Lênin đã chỉ ra bản chất của vật chất như sau:

“Vật chất là phạm trù triết học được dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác” 

Định nghĩa vật chất của Lênin
Định nghĩa vật chất của Lênin

Đặc điểm của vật chất

Đầu tiên, vật chất là phạm trù triết học

Thông thường chúng ta luôn nhắc đến và hình dung về vật chất như một vận dụng, một tài sản của con người. Tuy nhiên, trong định nghĩa vật chất của Lênin thì nó lại là kết quả của sự thì nó lại là kết quả của sự khái quát hoá, trừ tượng hoá các thuộc tính, các mối liên hệ có vốn của sự vật, hiện tượng. Nên nó phản ánh cái chung, vô hạn, vô tận, không sinh ra và không mất đi. Do đó không thể đồng nhất các vật chất với một hay một số dạng có biển hiện cụ thể của vật chất được.

Thứ hai, vật chất dùng để chỉ thực tại khách quan

Vật chất tồn tại khách quan ở trong hiện thực, bên ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức của con người. “Tồn tại khách quan” chính là thuộc tính cơ bản của vật chất; là tiêu chuẩn để có thể phân biệt được cái gì là vật chất, cái gì không phải là vật chất. Con người có nhận thức được hay không thì vật chất cũng vẫn luôn tồn tại.

Thứ ba, vật chất đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta sao chép lại, chụp lại, phản ánh lại và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác

Có thể hiểu rằng vật chất chính là cái có thể gây nên cảm giác ở con người. Khi nó trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến các giác quan thì ý thức chính là sự phản ánh vật chất, còn vật chất lại là cái được ý thức phản ánh.

Đặc điểm của vật chất 
Đặc điểm của vật chất

Ví dụ về mối liên hệ giữa vật chất – ý thức

Ý thức có tính tương đối độc lập và tính năng động sáng tạo để có thể tác động ngược trở lại vật chất thông qua các hoạt động của con người. Do đó, cùng với việc xuất phát từ hiện thực khách quan thì cần cản phát huy tính năng động, chủ quản, tức là việc phát hiện mặt tích cực của ý thức và hạn chế mặt tiêu cực của ý thức.

Ví dụ như trong ca dao tục ngữ của Việt Nam có câu “Có thực mới vực được đạo” – Nghĩa là vật chất có quyết định nhiều tới ý thức của con người. Bộ não của con người sẽ có trách nhiệm phản ánh những hiện thực cuộc sống một cách thụ thể. Từ mối quan hệ vật chất và ý thức thì con người sẽ biết cư xử và hành động cho đúng chuẩn mực.

Bên cạnh đó việc ý thức của con người quyết định vật chất còn được thể hiện rõ trong việc lựa chọn vật chất, ví dụ như khi con người có một nhu cầu sử dụng vật chất thì sẽ lựa chọn vật chất phù hợp với nhu cầu của mình, như con người muốn mua một chiếc xe để tải hàng hoá đi bán thì sẽ lựa chọn mua một chiếc xe tải thay vì lựa chọn một chiếc xe oto con,..

Nếu con người muốn xã hội càng phát triển, con người càng tài năng thì phải chủ động và phát huy năng lực của mình. Bởi có những thứ trong cuộc sống cần có sự cải tạo của con người thù mới trở nên có ích, khiến cho vật chất đó sản sinh ra nhiều món đồ, sinh vật, thực vật đa dạng hơn, hoặc nếu đó là chủ thể nhận thức có hại thì sẽ tìm cách để kìm hãm và loại bỏ khỏi thế giới con người.

Ý nghĩa của việc Lênin tìm ra khái niệm vật chất

– Định nghĩa của Lênin đã trả lời được câu hỏi: Vật chất có trước hay ý thức có trước?” Vật chất chính là cái có trước ý thức có sau. Vật chất chính nguồn gốc khách quan của cảm giác, ý thức con người. Ý thức phản ánh thực tại khách quan đó và con người có khả năng nhận thức thế giới.

– Định nghĩa về vật chất của Lênin đã bác bỏ quan điểm duy tâm về phạm trù của vật chất với sự phát hiện ra vật chất có trước và ý thức có sau. Vật chất là nguồn gốc của ý thức và là nguồn gốc khách quan của cảm giác.

– Định này có khắc phục được tính chất siêu hình, máy móc trong quan niệm về vật chất của chủ nghĩa duy vật đưa ra thời trước Mác.

– Định nghĩa vật chất của Lênin đã bác bỏ quan điểm của chủa nghĩa duy vật tầm thường vật chất và coi ý thức cũng là một dạng vật chất.

– Định nghĩa về vật chất của Lênin đã liên kết chủ nghĩa duy vật biện chứng với chủ nghĩa duy vật lịch sử để thành một thể thống nhất (vật chất trong tự nhiên, trong xã hội đều là những dạng cụ thể của vật chất, đều là thực tại khách quan).

Ý nghĩa của việc Lênin tìm ra khái niệm vật chất
Ý nghĩa của việc Lênin tìm ra khái niệm vật chất

Việc chỉ ra thuộc tính cơ bản nhất, phổ biến nhất chính là thuộc tính tồn tại khách quan đã giúp cho chúng ta có thể phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa phạm trù vật chất với phạm trù triết học, khoa học chuyên ngành. Từ đó khắc phục được những hạn chế trong các quan niệm của những nhà triết học trước đó, cung cấp căn cứ khoa học để xác định được những gì thuộc và không thuộc về vật chất.

Lênin đã giải quyết triệt để được vấn đề cơ bản của triết học, đó là vật chất là cái có trước và ý thức là cái có sau, vật chất quyết định cho ý thức. Qua đó có thể thấy rằng con người có thể nhận thức được thế giới quan thông qua sự sao chép, chụp lại và phản ánh đối với thực tại khách quan. Định nghĩa vật chất của Lênin đã tạo ra cơ sở nền tảng, tiền đề để có thể xây dựng quan niệm duy vật về xã hội.

– Khám phá rằng vật chất có trước và ý thức có sau.

Chúng ta có thể thấy rằng với sự vận động và phát triển của ý thức, chúng ta có thể thấy vật chất tồn tại. Đây là lý do tại sao những người duy tâm nói rằng ý thức có trước. Nhưng sự thật là vì họ nhận thức được nên họ có thể nhìn thấy sự tồn tại của vật chất. Bản chất phải là vật chất trước khi hình thành ý thức.

Vật chất là nguồn gốc khách quan của cảm giác và ý thức của con người. Tuy nhiên, nó vẫn thể hiện tính chất tồn tại song song và tác động lẫn nhau. Khi con người cần ăn, ở, mặc, v.v., họ đã dùng ý thức của mình để sử dụng của cải vật chất. Từ đó, vật chất là cội nguồn sâu xa dẫn tới sự phát triển căn bản của ý thức. Phải có những căn cứ này thì ý thức con người mới vận động được.

Ý thức của con người là sự phản ánh hiện thực khách quan này. Với nền tảng và nền tảng của cảm giác đối với vật chất. Con người có khả năng nhận thức thế giới. Từ đó, xây dựng nhận thức và đưa ứng dụng vào các tài liệu sẵn có. Dần dần họ sử dụng của cải vật chất cho những nhu cầu cao hơn của mình.

– Từ chối tầm nhìn duy tâm.

Định nghĩa của Lenin về vật chất đã bác bỏ quan điểm duy tâm về phạm trù vật chất bằng cách cho rằng vật chất có trước, ý thức có sau. Vật chất với tư cách là nguồn gốc của ý thức là nguồn gốc khách quan của cảm giác. Trong khi quan điểm duy tâm đưa ra những khẳng định về sự xuất hiện và tác động của ý thức lên vật chất. Về cơ bản, việc giải thích nguồn gốc của nó trên cơ sở các nghiên cứu khoa học là sai lầm. Với nền tảng như vậy, ý thức phải lấy vật chất làm nền tảng. Từ đó hình thành những nhu cầu cao hơn về tồn tại vật chất.

Với định nghĩa về vật chất, Lênin đã giải quyết sâu sắc vấn đề cơ bản của triết học: vật chất là thứ nhất, ý thức là thứ hai, vật chất quyết định ý thức. Tức là con người có thể nhận thức thế giới khách quan bằng cách sao chép, chụp ảnh và phản ánh hiện thực khách quan. Định nghĩa của Lênin về vật chất đã tạo cơ sở, tiền đề cho việc xây dựng quan niệm duy vật về xã hội.

– Khắc phục những hạn chế về quan điểm của các nhà khoa học đi trước:

Định nghĩa này vượt xa bản chất siêu hình và máy móc của quan niệm về vật chất của chủ nghĩa duy vật tiền Marxist. Cho đến nay, nội dung của chủ nghĩa duy vật vẫn chưa đưa ra được nguồn gốc, tính chất và hình thức tồn tại của vật chất. Với sự tồn tại độc lập và có trước của vật chất trong mối quan hệ với ý thức.

Bằng cách chỉ ra rằng tính chất cơ bản nhất, phổ biến nhất, là tính chất của sự tồn tại khách quan. Đã giúp chúng tôi phân biệt được sự khác biệt cơ bản giữa phạm trù vật chất với phạm trù triết học và khoa học chuyên ngành. Nhờ đó khắc phục được những giới hạn trong quan niệm của các triết gia đi trước. Cung cấp cơ sở khoa học để xác định điều gì là quan trọng và điều gì không.

– Tính đúng đắn.

Bác bỏ quan điểm của chủ nghĩa duy vật tầm thường (CNDV) về vật chất, coi ý thức là một dạng vật chất. Bởi vì về bản chất, ý thức tồn tại độc lập, có những đặc tính riêng. Không hài lòng với khái niệm vật chất do Lênin kết luận.

Định nghĩa này gắn mối ràng buộc biện chứng với ngôn ngữ lịch sử thành một chỉnh thể thống nhất. Phát biểu về hình thức tồn tại và chuyển động của vật chất. Vật chất trong tự nhiên và vật chất trong xã hội đều là những dạng vật chất cụ thể, đều là hiện thực khách quan.

***

Trên đây là nội dung bài viết giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Định nghĩa vật chất của Lênin. Mọi thông tin trong bài viết Định nghĩa vật chất của Lênin – Ý nghĩa của việc Lênin tìm ra khái niệm vật chất đều được xác thực rõ ràng trước khi đăng tải. Tuy nhiên đôi lúc vẫn không tránh khỏi những sai xót đáng tiếc. Hãy để lại bình luận xuống phía dưới bài viết để đội ngũ biên tập được nắm bắt ý kiến từ bạn đọc.

Đăng bởi THCS Bình Chánh trong chuyên mục Tổng hợp

5/5 - (6 bình chọn)

Cô Nguyễn Thanh Phương

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button