Học TậpLớp 10Toán 10 Chân trời sáng tạo

Giải Toán 10 Bài 1 Chân trời sáng tạo: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê | Giải Toán lớp 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải bài tập Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê

Giải Toán 10 trang 129 Tập 1

Bạn đang xem: Giải Toán 10 Bài 1 Chân trời sáng tạo: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê | Giải Toán lớp 10

Thực hành 1 trang 129 Toán lớp 10 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau trên máy tính cầm tay (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân):

a) 46.0,1;

b) 2,118+182,112+1;

c) 1,536,83.

Lời giải:

Ta thực hiện các bước cài đặt làm tròn số trên máy tính cầm tay với chữ số làm tròn ở phần thập phân thứ 4:

Bước 1: Sau khi mở máy tính, ấn liên tiếp các phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) để màn hình hiện lên bảng lựa chọn như sau:

Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Bước 2: Ấn phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) để chọn mục Number Format (định dạng số). Trên màn hình máy tính hiện ra như sau:

Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Bước 3: Ấn phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) để chọn cài đặt làm tròn số thập phân (Fix).

Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Bước 4: Ấn phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)để chọn làm tròn số đến số thập phân thứ 4.

Bước 5: Nhập biểu thức cần tính toán:

a)46.0,1:

Ấn liên tiếp các phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1), ta được kết quả làm tròn đến số thập phân thứ 4 hiện trên màn hình máy tính như sau:

Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Vậy 46.0,11295,2689.

b) 2,118+182,112+1

Ấn liên tiếp các phím:

 Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1), ta được kết quả làm tròn đến số thập phân thứ 4 hiện trên màn hình máy tính như sau:

Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Vậy 2,118+182,112+180,4632.

c) 1,536,83.

Ấn liên tiếp các phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1), ta được kết quả làm tròn đến số thập phân thứ 4 hiện trên màn hình máy tính như sau:

Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Vậy 1,536,831,7814.

Giải Toán 10 trang 130 Tập 1

Thực hành 2 trang 130 Toán lớp 10 Tập 1: Kết quả điều tra về số xe máy của mỗi hộ gia đình trong một khu phố được cho bởi bảng tần số sau:

Kết quả điều tra về số xe máy của mỗi hộ gia đình trong một khu phố

Tính các số đặc trưng đo xu thế trung tâm và mức độ phân tán của mẫu số liệu trên.

Lời giải:

Ta sử dụng máy tính cầm tay, tiến hành các bước sau:

Bước 1: Bật chế độ bảng tần số

Sau khi mở máy, ấn liên tiếp các phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) và phím di chuyển Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) để màn hình hiện lên bảng lựa chọn.

Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Ấn phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) để chọn mục Statistics (thống kê). Màn hình sẽ hiện thị bảng lựa chọn như hình dưới đây:

Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Tiếp đó, ấn phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) để bật bảng tần số.

Bước 2: Chuyển máy tính sang chế độ thống kê và nhập dữ liệu thống kê

Ấn liên tiếp các phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) để chuyển máy tính sang chế độ thống kê. Màn hình sẽ hiển thị bảng tần số như hình dưới đây:

Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Tiến hành nhập số xe máy vào cột bên trái (cột x) và số hộ gia đình tương ứng vào cột bên phải (cột Freq hoặc Tần số).

Chú ý ấn phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) mỗi khi nhập xong một số liệu; ấn các phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) để di chuyển giữa các cột, hàng số liệu.

Ấn phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) để hoàn tất việc nhập số liệu.

Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Bước 3: Xem các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê và ghi kết quả

Ấn liên tiếp các phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) để máy tính hiển thị kết quả tính các số đặc trưng của mẫu số liệu. Ấn tiếp phím Giải Toán 10 Bài 1: Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê - Chân trời sáng tạo (ảnh 1) để xem thêm kết quả.

Ta tính được các số đặc trưng của mẫu số liệu trên là:

Số trung bình

x¯

1,63218

Phương sai (S2)

σ2x

1,10609

Độ lệch chuẩn (S)

σx

1,05171

Phương sai hiệu chỉnh (s^2)

s2x

1,11895

Cỡ mẫu

n

87

Giá trị nhỏ nhất

min(x)

0

Tứ phân vị thứ nhất

Q1

1

Trung vị (Me)

Med

2

Tứ phân vị thứ ba

Q3

2

Giá trị lớn nhất

max(x)

5

 

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 2: Dùng bảng tính để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê

Bài 1: Mệnh đề

Bài 2: Tập hợp

Bài 3: Các phép toán trên tập hợp

Bài tập cuối chương 1

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 10 Chân trời sáng tạo

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button