Lưu trữ thẻ: Toán 6 Cánh diều Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

Toán lớp 6 Cánh diều Bài tập cuối chương 6

Bài 10 trang 103 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 6 sách Cánh diều […]

Bài 6 trang 83 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 6 trang 83 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng […]

Bài 5 trang 83 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 5 trang 83 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Cho ba điểm P, Q, R không thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho. Giải Toán […]

Bài 4 trang 83 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Cho ba điểm H, I, K thẳng hàng. Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường […]

Bài 3 trang 83 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 3 trang 83 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song Bài 3 trang 83 Toán […]

Bài 2 trang 83 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 2 trang 83 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Quan sát Hình 36 và chỉ ra: Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng […]

Bài 1 trang 83 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 1 trang 83 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Quan sát Hình 35, đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau và chỉ ra giao điểm của chúng […]

Luyện tập 3 trang 82 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Luyện tập 3 trang 82 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Quan sát Hình 34 Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song Luyện […]

Hoạt động 2 trang 81 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Hoạt động 2 trang 81 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Mỗi bức ảnh sau đây gợi nên hình ảnh về hai đường thẳng. Hai đường thẳng đó có điểm chung không? Giải Toán […]

Luyện tập 2 trang 81 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Luyện tập 2 trang 81 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Cho ba điểm M, N, P như Hình 30. Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai […]