Học TậpLớp 6Toán 6 Cánh Diều

Luyện tập 3 trang 82 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Quan sát Hình 34

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

Luyện tập 3 trang 82 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 34

Bạn đang xem: Luyện tập 3 trang 82 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song.

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

Luyện tập 3 trang 82 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

a) Các cặp đường thẳng song song là: a và d, b và c.

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau là: a và b, a và c, b và d, c và d.

Lời giải Toán 6 Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 80 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát một phần bản đồ giao thông ở TP. Hồ Chí Minh và đọc tên một số đường phố. ….

 • Hoạt động 1 trang 80 Toán lớp 6 Tập 2: Hai đường thẳng ở Hình 26 có bao nhiêu điểm chung? ….

 • Luyện tập 1 trang 81 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B. ….

 • Luyện tập 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm M, N, P như Hình 30. a) Vẽ đường thẳng NP. ….

 • Hoạt động 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 2: Mỗi bức ảnh sau đây gợi nên hình ảnh về hai đường thẳng. Hai đường thẳng đó có điểm chung không? ….

 • Bài 1 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 35, đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau và chỉ ra giao điểm của chúng (nếu có). ….

 • Bài 2 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 36 và chỉ ra: a) Các cặp đường thẳng song song ….

 • Bài 3 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 37. Hãy nêu các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định giao điểm của chúng. ….

 • Bài 4 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm H, I, K thẳng hàng. a) Điểm K có thuộc đường thẳng IH không? ….

 • Bài 5 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm P, Q, R không thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho. ….

 • Bài 6 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: a) Đường thẳng AB và đường thẳng CD cắt nhau tại I. ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (1 bình chọn)Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button