Lưu trữ thẻ: Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bài 5 trang 39 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Chị Lan có ba đoạn dây ruy băng màu khác nhau với độ dài lần lượt là 140 cm, 168 cm và 210 […]

Bài 4 trang 39 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 4 trang 39 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất Bài 4 trang 39 Toán lớp 6 […]

Bài 3 trang 39 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất Bài 3 trang 39 Toán lớp 6 […]

Bài 2 trang 39 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất Bài 2 trang 39 Toán lớp 6 […]

Bài 1 trang 38 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất Bài 1 trang 38 Toán lớp 6 […]

Thực hành 5 trang 38 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Thực hành 5 trang 38 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất Thực hành 5 trang 38 Toán lớp […]

Thực hành 4 trang 38 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Tìm ƯCLN(24, 60); ƯCLN(14, 33); ƯCLN(90,135, 270). Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất […]

Thực hành 3 trang 37 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Viết ƯC(24, 30) và từ đó chỉ ra ƯCLN(24, 30). Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 12: Ước chung. Ước […]

Hoạt động khám phá 2 trang 37 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Một chi đội gồm 18 học sinh nam và 30 học sinh nữ muốn lập thành các đội tham gia hội diễn văn […]

Thực hành 2 trang 37 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất Thực hành 2 trang 37 Toán lớp […]