Bài 5 trang 84 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 5 trang 84 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 5 trang 84 Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểm của những đoạn thẳng nào? Em hãy nêu cách kiểm tra dự đoán đó.

Bài 5 trang 84 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

* Dự đoán: điểm O có thể là trung điểm của các cạnh: AC, DB, MN, KL.

* Kiểm tra dự đoán:

Dùng thước đo độ dài các cạnh, ta thấy:

OA = OC =Bài 5 trang 84 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6AC;

OB = OD =Bài 5 trang 84 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6BD;

OM = ON =Bài 5 trang 84 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6MN;

OK = OL =Bài 5 trang 84 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6KL.

Vậy điểm O là trung điểm của các cạnh: AC, DB, MN, KL.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm, vẽ điểm M thuộc AB sao cho AM = MB ….

  • Thực hành 1 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Cho đoạn thẳng MN = 10 cm. I là một điểm thoả mãn NI = 5cm. ….

  • Thực hành 2 trang 84 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy nêu các cách để xác định trung điểm của cạnh dài của bảng viết ….

  • Bài 1 trang 84 Toán lớp 6 Tập 2: Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng. ….

  • Bài 2 trang 84 Toán lớp 6 Tập 2: Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC trong hình bên. a) Điểm C có ….

  • Bài 3 trang 84 Toán lớp 6 Tập 2: Một người muốn cắt thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau ….

  • Bài 4 trang 84 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hình vẽ bên. a) Nêu cách vẽ trung điểm A ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *