Thực hành 4 trang 38 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tìm ƯCLN(24, 60); ƯCLN(14, 33); ƯCLN(90,135, 270).

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất

Thực hành 4 trang 38 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN(24, 60); ƯCLN(14, 33); ƯCLN(90,135, 270).

Lời giải:

+) Phân tích các số 24, 60 ra thừa số nguyên tố: 24 = 23.3; 60 = 22.3.5

Các thừa số nguyên tố chung là 2 và 3 với số mũ nhỏ nhất lần lượt là 2 và 1.

Vậy ƯCLN(24, 60) =  22.3 = 12

+) Phân tích các số 14 và 33 ra thừa số nguyên tố: 14 = 2.7, 33 = 33

Vậy ƯCLN(14, 33) = 1

+) Phân tích: 90 = 2.32.5; 135 = 33.5; 270 = 2.33.5

Các thừa số nguyên tố chung là 3 và 5 với số mũ nhỏ nhất lần lượt là 2 và 1

Vậy ƯCLN(90,135, 270) = 32.5 = 45.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động khởi động trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Làm thế nào để tìm được số lớn nhất vừa là ước của 504, vừa là ước ….

 • Hoạt động khám phá 1 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Một nhóm học sinh gồm 12 bạn nam và 8 bạn nữ đi dã ngoại. Có bao nhiêu ….

 • Thực hành 1 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) 6 ∈ ƯC(24, 30) ….

 • Thực hành 2 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ước chung của: a) 36 và 45; b) 18, 36 và 45 ….

 • Hoạt động khám phá 2 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Một chi đội gồm 18 học sinh nam và 30 học sinh nữ muốn lập thành các đội ….

 • Thực hành 3 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Viết ƯC(24, 30) và từ đó chỉ ra ƯCLN(24, 30) ….

 • Thực hành 5 trang 38 Toán lớp 6 Tập 1: Rút gọn các phân số sau: 24/108; 80/32 ….

 • Bài 1 trang 38 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ….

 • Bài 2 trang 39 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm: a) ƯCLN(1, 16); b) ƯCLN(8, 20); c) ƯCLN(84, 156) ….

 • Bài 3 trang 39 Toán lớp 6 Tập 1: Ta có ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập hợp A các ước của 6. Nêu nhận xét ….

 • Bài 4 trang 39 Toán lớp 6 Tập 1: Rút gọn các phân số sau: 28/42; 60/135; 288/180 ….

 • Bài 5 trang 39 Toán lớp 6 Tập 1: Chị Lan có ba đoạn dây ruy băng màu khác nhau với độ dài lần lượt là 140 ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *