Lưu trữ thẻ: Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 7

Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song […]

Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm […]

Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng sách Chân trời […]

Bài 6 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 6 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Hãy tìm dụng cụ học tập có tính đối xứng. Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 7 […]

Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 5 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Hai bạn Na và Toàn đứng đối diện nhau trên nền đất, ở giữa họ có một dãy các số và dấu cộng […]

Bài 4 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 4 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Hình nào sau đây có trục đối xứng? Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 7 Bài 4 […]

Bài 3 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 3 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hình nào vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng? Giải Toán lớp […]

Bài 2 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 2 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Em hãy vẽ các hình sau vào vở rồi tô màu các ô vuông để mỗi hình thu được nhận đường nét đứt […]

Bài 1 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 1 trang 68 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Các đường nét đứt ở mỗi hình bên dưới có phải là trục đối xứng không? Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng […]

Câu 1 trang 67 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Câu 1 trang 67 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn. Quan sát các chữ cái và xác định đúng, sai cho các phát biểu sau: Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo […]