Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết
giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Hình học Bài 1.

 • Giải Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng – KNTT
 • Giải Toán 6 Bài 1. Điểm. Đường thẳng – CD
 • Toán lớp 6 trang 71
 • Toán lớp 6 trang 72
 • Toán lớp 6 trang 73
 • Lý thuyết Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng
 • Trắc nghiệm Toán 6 Bài 1 (có đáp án): Điểm. Đường thẳng

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 1: Điểm. Đường thẳng

A. Các câu hỏi trong bài

 • Hoạt động khám phá 1 trang 70 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát bản đồ ở hình sau, chúng ta thấy: Mỗi dấu chấm ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 71 Tập 2

 • Thực hành 1 trang 71 Toán lớp 6 Tập 2: – Em hãy đọc tên các điểm có trên hình bên. – Em hãy vẽ ba ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 2 trang 71 Toán lớp 6 Tập 2: a) Kể tên các đường thẳng có trong Hình 4a. b) Vẽ vào vở ba điểm như Hình 4b ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 72 Tập 2

 • Hoạt động khám phá 2 trang 72 Toán lớp 6 Tập 2: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A, B nói trên? ….

  Xem lời giải

 • Thực hành 3 trang 72 Toán lớp 6 Tập 2: Từ các điểm M, N, P, Q phân biệt như Hình 6, có thể tạo thành bao ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động khám phá 3 trang 72 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát hai bức tranh sau và mô tả hình ảnh của các quả bóng: ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 73 Tập 2

 • Thực hành 4 trang 73 Toán lớp 6 Tập 2: Điểm A thuộc và không thuộc đường thẳng nào trong hình bên? Dùng ….

  Xem lời giải

B. Bài tập

 • Bài 1 trang 73 Toán lớp 6 Tập 2: a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây. ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 73 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 73 Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình vẽ bên: a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? b) Điểm A không ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 73 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau: a) Điểm M thuộc đường thẳng a. b) Điểm M ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 73 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng và điểm thuộc (không thuộc) ….

  Xem lời giải

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *