Hoạt động trang 48 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Hoạt động trang 48 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Em hãy quan sát hình ảnh bên.

Giải Toán 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Hoạt động trang 48 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy quan sát hình ảnh bên.

Em có nhận xét gì về vị trí của ngọn nến, quả lắc và bóng của quả lắc ở trên tường? 

Hoạt động trang 48 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Hình ảnh trên cho thấy ngọn nến, quả lắc và cái bóng của quả lắc thẳng hàng. Hơn nữa, quả lắc ở giữa ngọn nến và cái bóng của nó.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia hay, chi tiết khác:

 • Bài toán mở đầu trang 48 Toán lớp 6 Tập 2: Nhật thực, nguyệt thực là những hiện tượng thiên văn, xảy ra khi Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời cùng nằm trên một đường thẳng, nhưng theo thứ tự khác nhau. ….

 • Câu hỏi trang 48 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy quan sát Hình 8. 15 và cho biết: ….

 • Luyện Tập 1 trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hai điểm phân biệt A, B như Hình 8.16. Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho: ….

 • Vận dụng trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hình bình hành ABCD như Hình 8.17. Em hãy xác định một điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D. ….

 • Câu hỏi trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.19. a) Em hãy đọc tên các tia trong hình ….

 • Luyện Tập 2 trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.20. a) Em hãy đọc tên các tia trong hình ….

 • Thử thách nhỏ trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hai điểm phân biệt A và B. Hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm khác phía với điểm B đối với điểm A có phải là một tia không? Tia đó có phải là tia đối của tia AB không? ….

 • Bài 8.6 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Cho bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng xy như Hình 8.21. Trong các câu sau đây, câu nào đúng? ….

 • Bài 8.7 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.22 và cho biết: a) Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó ….

 • Bài 8.8 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng ba điểm A, B, C phân biệt. Trong các câu sau đây, câu nào đúng? ….

 • Bài 8.9 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *