Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Explore new worlds

Tiếng Anh 10 Grammar Reference trang 159, 160 – Explore New Worlds

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Grammar Reference trang 159, 160 – Explore New World

A (trang 159 sgk Tiếng Anh 10): Write the irregular past participles from the box next to the correct verb. (Viết dạng động từ phần từ hai bất quy tắc của các động từ trong bảng với động từ đúng)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Grammar Reference trang 159, 160 – Explore New Worlds

read won spoken said drunk made bought swept told eaten met done

1. buy 7. read
2. do 8. say
3. drink 9. speak
4. eat 10. sweep
5. make 11. tell
6. meet 12. win

Đáp án:

1- bought

2- done

3-drunk

4. eaten

5-made

6-met

7-read

8-said

9-spoken

2-swept

11-told

12-won

B (trang 159 sgk Tiếng Anh 10): Complete the conversation with the present perfect. (Hoàn thành đoạn hội thoại với thì hiện tại hoàn thành)

1. A: What (1) (you, do) today?

B: Nothing very exciting. I (2) (clean) the house, and I (3) (cook) dinner. (4) (you, have) an interesting day?

A: No, not really. I (5) – (be) sick. 1(6) – (not do) anything.

2. A: Today, 1(7) – (pay) the bills and I (8) (buy) the groceries. (you, have) an interesting day?

B: Well, I (10) (visit) a friend. And 1(11) (buy) some clothes for my new job.

Đáp án:

1- have you done

2- I have cleaned

3- have cooked

4- Have you had

5-have been

6- haven’t done

7-have paid

8-Have you had

9. Have you had

10. have had visited

11- have bought

 

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn đã làm gì ngày hôm nay

B: Không có gì thú vị cho lắm. Tớ (dọn dẹp nhà, và tớ nấu bữa tối. Bạn có một ngày thú vị?

A: Không, không hẳn. Tớ bị ốm. Tớ không làm bất cứ điều gì.

2. A: Hôm nay, tớ đã thanh toasb các hóa đơn và tớ mua ở cửa hàng tạp hóa. Bạn có một ngày thú vị chứ?

B: À, tớ có đến thăm một người bạn. Và tớ mua một số quần áo cho công việc mới của tớ.

C (trang 159 sgk Tiếng Anh 10): Complete the sentences with the correct forms of the verbs in parentheses. (Hoàn thành các câu với dạng đúng của động từ trong ngoặc)

1.I (jog) in the park when I suddenly – _ (hurt) my knee.

2. While the students (perform) on the stage, their parents (arrive) at the hall

3. My teacher (wear) a beautiful white áo dài when I (see) her at the graduation ceremony.

4. We (prepare) a poster for the school event when the teacher (come) to help us.

5. Alice (do) exercises while her classmates (discuss) the presentation topics with each other.

Đáp án:

1- was jogging/ hurt

2- were performing/ arrived

3- was wearing/ saw

4-was preparing/ came

5. was doing/ were discussing

 

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đang chạy bộ trong công viên thì đột nhiên đau đầu gối của tôi.

2. Trong khi học sinh đang biểu diễn trên sân khấu, phụ huynh của các em đến hội trường

3. Cô giáo của tôi đang mặc chiếc áo dài trắng xinh đẹp khi tôi nhìn thấy cô tại lễ tốt nghiệp.

4. Chúng tôi đang chuẩn bị một áp phích cho sự kiện của trường khi giáo viên đến giúp chúng tôi.

5. Alice (làm) bài tập trong khi các bạn cùng lớp của cô ấy (thảo luận) về các chủ đề thuyết trình với nhau.

D (trang 160 sgk Tiếng Anh 10): Complete the conversations with the correct forms of the verbs in parentheses. (Hoàn thành đoạn hội thoại với dạng đúng của từ trong ngoặc)

1. A: What _(you / do) when (call) you yesterday?

B: Well, 1 (write) an essay

2. A: – (you/shop) at Big K supermarket when my brother _ (meet) you yesterday?

B: No, I (eat) ice cream in front of the food court when he (come) and _(say) hello

3. A: What _(your parents / do) when we were talking on the phone yesterday?

B: My dad (cook) dinner while my mom (clean) the house.

Đáp án:

1. were you doing/ called/ was writing

2.Were you shopping…/ met/ wase eating/ came/ said

3. were your parents doing/ was cooking/ was cleaning

Hướng dẫn dịch:

1. A:Bạn đang làm gì khi tớ gọi đấy?

B: Chà, tớ đang viết một bài luận

2. A: – Ban đang mua sắm tại siêu thị Big K khi anh trai tôi gặpbạn hôm qua?

B: Không, tớ đang ăn kem trước cửa hàng ăn khi anh ấy đến và chào

3. A: Bố mẹ bạn làm gì khi chúng ta nói chuyện điện thoại ngày hôm qua?

B: Bố tôi đang nấu bữa tối trong khi mẹ tôi đang dọn dẹp nhà.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Explore New Worlds hay khác:

Unit 11A: Talk about responsibilities (trang 124, 125)

Unit 11B: Interview for a job (trang 126, 127)

Unit 11C: Describe past actions (trang 128, 129)

Unit 11D: Women’s achievements (trang 130)

Unit 11E: Write a resume (trang 132, 133)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Explore new worlds

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button