Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Global Success – Kết nối tri thức

Tiếng Anh 10 Unit 10 Language trang 111, 112 | Global Success

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 10 Language trang 111, 112 – Global Success

Pronunciation

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 10 Language trang 111, 112 | Global Success

1 (trang 111 Tiếng Anh 10): Listen to these sentences. Pay attention to the intonation and repeat (Hãy nghe những câu này. Chú ý đến ngữ điệu và lặp lại)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi cũng sẽ cố gắng mang theo đồ ăn nhẹ với ít bao bì hơn.

2. Chuyến đi thực địa thân thiện với môi trường là gì?

3. Chúng tôi có thể mang theo đồ ăn nhẹ không?

2 (trang 111 Tiếng Anh 10): Work in pairs and role-play this conversation. Pay attention to the intonation. Then listen and check. (Làm việc theo cặp và đóng vai cuộc trò chuyện này. Chú ý đến ngữ điệu. Sau đó, lắng nghe và kiểm tra.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Mẹ: Con đã chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi vào ngày mai chưa?

Mai: Vâng, con rồi.

Mẹ: Sao con mang ít đồ ăn vậy?

Mai: Bởi vì con không muốn bỏ lại rác. Nó không tốt cho môi trường.

Mẹ: Đó là một ý kiến hay.

Vocabulary

1 (trang 112 Tiếng Anh 10): Below is what ecotourists do. Match each sentence on the left with its explanation on the right. (Dưới đây là những gì các nhà du lịch sinh thái làm. Ghép mỗi câu ở bên trái với lời giải thích của nó ở bên phải.)

Đáp án:

1. b

2. a

3. e

4. d

5. c

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

~ b. Tôi hiểu nhiệm vụ của tôi là bảo vệ môi trường.

2. Tôi nhận thức được thiệt hại tôi có thể gây ra cho môi trường.

~ a. Tôi biết rằng khi tôi đi du lịch, tôi có thể làm hỏng môi trường.

3. Tôi giúp mọi người tìm hiểu về tác động môi trường của du lịch.

~ e. Tôi nói với mọi người về những tác động tích cực và tiêu cực của du lịch đối với môi trường.

4. Tôi giúp các doanh nghiệp địa phương tạo ra lợi nhuận.

~ d. Tôi giúp người dân địa phương kiếm một số tiền bằng cách sử dụng các dịch vụ địa phương và mua các sản phẩm địa phương.

5. Tôi mua nghệ thuật và hàng thủ công truyền thống để giúp đỡ văn hóa địa phương và các doanh nghiệp.

~ c. Tôi mua đồ thủ công để giúp các nghệ sĩ và thợ thủ công hoặc phụ nữ địa phương kiếm một số tiền và giới thiệu văn hóa của họ với nhiều người hơn.

2 (trang 112 Tiếng Anh 10): Complete these sentences with the highlighted words in 1 (Hoàn thành các câu này với các từ được đánh dấu trong 1)

Đáp án:

1. profit, crafts

2. aware, impact

3. responsible

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi có thể giúp các nghệ sĩ địa phương kiếm lợi nhuận bằng cách mua các tác phẩm thủ công và nghệ thuật thủ công.

2. Nhiều khách du lịch không nhận thức được tác động của hành động của họ đối với cộng đồng địa phương.

3. Cả người dân địa phương và khách du lịch phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Grammar

1 (trang 112 Tiếng Anh 10): Decide whether these statements can be real (R) or not (N) (Quyết định xem những câu này có thể là thực (R) hay không (N))

Đáp án:

1. N

2. R

3. N

4. R

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ bay.

2. Nếu chúng ta chăm chỉ, chúng ta sẽ đạt được điểm cao.

3. Nếu bố mẹ tôi trẻ hơn 10 tuổi, họ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.

4. Nếu ngày mai trời mưa, chúng ta sẽ ở nhà.

2 (trang 112  Tiếng Anh 10): Put the verbs in brackets in the correct forms. (Đặt các động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

Đáp án:

1. will stay

2. would grow

3. were/ was – would be

4. give – will reduce

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu khách du lịch mua các sản phẩm địa phương, nhiều tiền hơn của họ sẽ ở lại trong cộng đồng.

2. Nếu chúng tôi sống ở nông thôn, chúng tôi sẽ tự trồng rau.

3. Nếu bà tôi còn sống thì hôm nay bà đã trăm tuổi.

4. Nếu mọi người từ bỏ việc bay, họ sẽ giảm lượng khí thải carbon của họ. 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Global Success hay khác:

Getting Started (trang 110,111 Tiếng Anh 10): 1. Listen and read… 2. Read the conversation again…

Reading (trang 113,114 Tiếng Anh 10): 1. Match each verb on the left with… 2. Work in pairs. Discuss which of…

Speaking (trang 114,115 Tiếng Anh 10): 1. Match each verb on the left with a.. 2. Work in pairs. Discuss which of the…

Listening (trang 115 Tiếng Anh 10): 1.Work in pairs… 2. Listen to a tour guide introducing the…

Writing (trang 116 Tiếng Anh 10): 1. Look at the photos of an ecotour to… 2.Rewrite these sentences about Hoi An…

Communication and Culture (trang 117,118 Tiếng Anh 10): 1. Listen to a conversation between a… 2. Read the text below and fill in each gap…

Looking back (trang 118 Tiếng Anh 10): 1. Choose the correct words to complete the conversation…2. Work in pairs…

Project (trang 118 Tiếng Anh 10): 1. Work in groups. Design an ecotour to a tourist attraction in your local area…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Global Success – Kết nối tri thức

5/5 - (1 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button