Tiếng Anh 7 Unit 7 Pronunciation trang 75 – Explore English

Địa lí 10 Bài 1 (Kết nối tri thức): Môn địa lí với định hướng nghề nghiệp | Giải Địa lí 10

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 7 Unit 7 Pronunciation trang 75 – Explore English

Linked sounds

A (trang 75 sgk Tiếng Anh 7): Listen and read. (Nghe và đọc)

Tiếng Anh 7 Unit 7 Pronunciation trang 75 - Explore English (ảnh 2)

Hướng dẫn dịch:

1. Có thìa ở trong tủ

2. Có nĩa ở trên bàn

3. Có kẹo quy cở trên bàn không?

4. Có đồ ăn vặt ở trên bàn bếp không?

B (trang 75 sgk Tiếng Anh 7): Listen. Complete the sentences. (Nghe và hoàn thành các câu sau)

1. There are some____________the sink

2. Are there any______________the table?

3, There are some _______ the counter?

4. Are there any__________ the plate?

5. There are some__________ the cabinet?

6. Are there any____________the table?

Lời giải:

Đang cập nhật

C (trang 75 sgk Tiếng Anh 7): Work with a partner. Take turns to read sentences in B

Lời giải:

Đang cập nhật

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Explore English hay khác:

Preview (trang 70)

Language focus (trang 72, 73)

The real world (trang 74)

Communication (trang 75)

Reading (trang 77)

Comprehension (trang 78)

Writing (trang 78)

Worksheet (trang 145)

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 7 Explore English

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *