Xác định luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của văn bản.

Câu 3. Xác định luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của văn bản.

Lời giải chi tiết:

Luận điểm 1: Cốt lõi của tư tưởng nhân nghĩa là “yên dân” và “trừ bạo”:

  • “Yên dân”: Làm cho nhân dân được hưởng thái bình, hạnh phúc
  • “Trừ bạo”: Diệt mọi thế lực tàn bạo để giữ yên cuộc sống cho nhân dân

Luận điểm 2: Chân lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền:

Theo Nguyễn Trãi, những yếu tố căn bản, phát triển một cách hoàn chỉnh, sâu sắc, toàn diện quan niệm về quốc gia, dân tộc là dựa trên các yếu tố lịch sử, văn hóa, độc lập, chủ quyền.

  • Có nền văn hiến lâu đời.
  • Có lãnh thổ riêng.
  • Có phong tục tập quán riêng.
  • Có chủ quyền riêng trải qua nhiều thời đại.
  • Có truyền thống lịch sử hào hùng.

Luận điểm 3: Sức mạnh của nhân nghĩa, sức mạnh của độc lập dân tộc :

  • Sức mạnh làm cho kẻ thù thất bại thảm hại, sức mạnh ấy đập tan mọi khó khăn mọi thử thách
  • Dẫn chứng từ thực tiễn lịch sử, câu văn biền ngẫu: Lưu Cung,…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Lớp 8

5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *