Học TậpLớp 10Tiếng Anh 10 Global Success – Kết nối tri thức

Tiếng Anh 10 Unit 10 Writing trang 116 | Global Success

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh 10 Unit 10 Writing trang 116 – Global Success

1 (trang 116 Tiếng Anh 10): Look at the photos of an ecotour to Hoi An villages (Da Nang, Viet Nam), and complete the notes below. Then discuss your ideas in pairs. (Hãy xem những bức ảnh về chuyến du lịch sinh thái đến các làng quê Hội An (Đà Nẵng, Việt Nam) và hoàn thành các ghi chú bên dưới. Sau đó, thảo luận các ý tưởng của bạn theo cặp.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 10 Writing trang 116 | Global Success

Tiếng Anh 10 Unit 10 Writing (ảnh 1)

Gợi ý:

What do you think is special about Hoi An villages?

– coconut palms near Thu Bon River

– traditional crafts such as colourful paper lanterns

What do you think tourists can do there?

– do the gardening at a local farm

– ride bicycles through the villages

– travel on basket boats

– visit craft villages

What can tourists do to make their trip more eco-friendly?

– use eco-friendly transport such as bicycles

– buy traditional crafts to help local people

Hướng dẫn dịch:

Bạn thấy làng quê Hội An có gì đặc biệt?

– rặng dừa gần sông Thu Bồn

– hàng thủ công truyền thống như đèn lồng giấy đầy màu sắc

Bạn nghĩ khách du lịch có thể làm gì ở đó?

– làm vườn tại một trang trại địa phương

– đi xe đạp qua các ngôi làng

– du lịch trên thuyền thúng

– thăm làng nghề

Khách du lịch có thể làm gì để chuyến đi của họ thân thiện hơn với môi trường?

– sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như xe đạp

– mua hàng thủ công truyền thống để giúp đỡ người dân địa phương

2 (trang 116 Tiếng Anh 10): Rewrite these sentences about Hoi An villages. Use the expressions below to help you. (Viết lại những câu này về các làng quê Hội An. Sử dụng các diễn đạt dưới đây để giúp bạn.)

Đáp án:

1. Hoi An villages are well-known for their beautiful vegetable and herb gardens.

2. Tourists can spend the morning working on a local farm.

3. Tourists are recommended to buy handmade products to help local businesses.

Hướng dẫn dịch:

1. Những ngôi làng ở Hội An nổi tiếng với những vườn rau và thảo mộc tuyệt đẹp.

2. Khách du lịch có thể làm việc tại một trang trại địa phương vào buổi sáng.

3. Khách du lịch nên mua các sản phẩm thủ công để giúp các doanh nghiệp địa phương.

3 (trang 116 Tiếng Anh 10): Write a website advertisement (120 – 150 words) for an ecotour to Hoi An villages. Use what you have learnt in 1 and 2 and the suggested outline below to help you (Viết một trang web quảng cáo (120 – 150 từ) cho một chuyến du lịch sinh thái đến các làng quê Hội An. Sử dụng những gì bạn đã học trong 1 và 2 và dàn ý gợi ý bên dưới để giúp bạn)

Tiếng Anh 10 Unit 10 Writing (ảnh 2)

Gợi ý:

Welcome to Hoi An villages in Da Nang, Viet Nam!

Hoi An villages are famous for their beautiful vegetable and herb gardens. They are also

well-known for the coconut palms near Thu Bon River and traditional crafts such as colourful paper lanterns.

Here in Hoi An villages, you can spend the morning gardening on the local farms. Other leisure activities include riding bicycles through the villages, travelling on basket boats and visiting craft villages.

We offer an ecotour to Hoi An villages, and tourists are encouraged to use eco-friendly transport such as bicycles to avoid polluting the environment. You can also buy local products and beautiful crafts to help local businesses!

Call us at 0929292929 and book your tour today!

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng bạn đến với những ngôi làng Hội An ở Đà Nẵng, Việt Nam!

Làng Hội An nổi tiếng với những vườn rau và thảo mộc tuyệt đẹp. Họ cũng

nổi tiếng với những rặng dừa ven sông Thu Bồn và các nghề thủ công truyền thống như đèn lồng giấy nhiều màu sắc.

Tại các làng quê Hội An, bạn có thể dành buổi sáng làm vườn tại các trang trại địa phương. Các hoạt động giải trí khác bao gồm đi xe đạp qua các làng, đi thuyền thúng và thăm các làng nghề.

Chúng tôi cung cấp một chuyến du lịch sinh thái đến các làng quê Hội An, và khách du lịch được khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như xe đạp để tránh gây ô nhiễm môi trường. Bạn cũng có thể mua các sản phẩm địa phương và hàng thủ công đẹp mắt để giúp đỡ các doanh nghiệp địa phương!

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 0929292929 và đặt tour ngay hôm nay! 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Global Success hay khác:

Getting Started (trang 110,111 Tiếng Anh 10): 1. Listen and read… 2. Read the conversation again…

Language (trang 111,112 Tiếng Anh 10): 1.Work in pairs… 2. Read the brochures below…

Reading (trang 113,114 Tiếng Anh 10): 1. Match each verb on the left with… 2. Work in pairs. Discuss which of…

Speaking (trang 114,115 Tiếng Anh 10): 1. Match each verb on the left with a.. 2. Work in pairs. Discuss which of the…

Listening (trang 115 Tiếng Anh 10): 1.Work in pairs… 2. Listen to a tour guide introducing the…

Communication and Culture (trang 117,118 Tiếng Anh  10): 1. Listen to a conversation between a… 2. Read the text below and fill in each gap…

Looking back (trang 118 Tiếng Anh 10): 1. Choose the correct words to complete the conversation…2. Work in pairs…

Project (trang 118 Tiếng Anh 10): 1. Work in groups. Design an ecotour to a tourist attraction in your local area…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh 10 Global Success – Kết nối tri thức

5/5 - (2 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button