Bài 5 trang 53 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 5 trang 53 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Hãy vẽ một trục số, rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Bài 5 trang 53 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy vẽ một trục số, rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Lời giải:

Trục số biểu diễn hai điểm A, B đều cách điểm 0 hai đơn vị.

Bài 5 trang 53 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

A biểu diễn cho số 2; điểm B biểu diễn cho số -2.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động khởi động trang 49 Toán lớp 6 Tập 1: Sapa hôm nay lạnh quá! Nhiệt độ có thể xuống âm 3 độ C ….

 • Hoạt động khám phá 1 trang 49 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát nhiệt kế trong hình a. Hãy đọc các chỉ số nhiệt độ ….

 • Thực hành 1 trang 50 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 0^C sau đây: -4^OC, -10^OC ….

 • Hoạt động khám phá 2 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1: Ta đã biết N = {0; 1; 2; 3; 4; …} là tập hợp số tự nhiên ….

 • Thực hành 2 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1: Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy phát biểu lại cho đúng. a) -4 ∈ Z ….

 • Thực hành 3 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy nói độ cao hoặc độ sâu của các địa danh sau ….

 • Vận dụng trang 51 Toán lớp 6 Tập 1: Mẹ Lan bán rau ở chợ, Lan giúp mẹ ghi số tiền lãi, lỗ hằng ngày trong một tuần ….

 • Hoạt động khám phá 3 trang 52 Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy vẽ vào vở theo hướng dẫn sau: Vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó ….

 • Thực hành 4 trang 52 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy vẽ và biểu diễn các số -1; -5; 1; 5; -4 trên trục số đó ….

 • Hoạt động khám phá 4 trang 52 Toán lớp 6 Tập 1: Trên trục số, mỗi điểm 6; -6 cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị ….

 • Thực hành 5 trang 53 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số đối của mỗi số sau: 5; – 4; – 10; 2020 ….

 • Bài 1 trang 53 Toán lớp 6 Tập 1: Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau: a) Thưởng 5 điểm ….

 • Bài 2 trang 53 Toán lớp 6 Tập 1: Các phát biểu sau đúng hay sai? a) 9 ∈ N; b) -6 ∈ N; c) -3 ∈ Z ….

 • Bài 3 trang 53 Toán lớp 6 Tập 1: Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau ….

 • Bài 4 trang 53 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ một đoạn trục số từ – 10 đến 10. Biểu diễn các số nguyên sau đây ….

 • Bài 6 trang 54 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số đối của các số nguyên sau: – 5; – 10; 4; – 4; 0; – 100; 2 021 ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *