Học TậpLớp 5Tiếng Anh lớp 5

Tiếng Anh lớp 5 Unit 14: Lesson 2 trang 26, 27

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 14: Lesson 2 trang 26, 27 

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 5 Unit 14: Lesson 2 trang 26, 27

1. Look, listen and read.

(Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

a)   What are you doing, Linda?

(Bạn đang làm gì vậy Linda?)

I’m reading The Golden starfruit Tree.

(Mình đang đọc Ăn khế trả vàng.)

b)  Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?

(Ồ, mình đã đọc tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai anh em?)

I think the older brother is very greedy.

(Mình nghĩ người anh thật tham lam.)

c)  Yeah, you’re right. How about the younger one?

(Ồ, bạn đúng đó. Còn người em thế nào?)

He’s very kind.

(Anh ấy rất tốt bụng.)

d)   Do you like the story?

(Bạn có thích câu chuyện không?)

Yes, I do. We can learn a lesson from it: don’t be so greedy!

(Mình thích. Chúng ta có thể học một bài học từ nó: đừng quá tham lam.)

 2. Point and say.

(Chỉ và đọc.)

Bài nghe:

Đáp án:

a)   What do you think of the mouse? – I think it’s intelligent.

(Bạn nghĩ gì về con chuột? – Tôi nghĩ nó thông minh.)

b)  What do you think of An Tiem? – I think he’s hard-working.

Bạn nghĩ gì về An Tiêm? – Tôi nghĩ anh ấy chăm chỉ.)

c)  What do you think of the older brother? – I think greedy.

(Bạn nghĩ gì về người anh? – Tôi nghĩ hắn ta thật tham lam.)

d)  What do you think of Snow White? – I think she’s kind.      

(Bạn nghĩ gì về Bạch Tuyết? – Tôi nghĩ cô ấy thật tốt bụng.)

3. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nóỉ)

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về một quyển sách, một câu truyện hoặc một nhân vật.

What kinds of stories do you like?             

(Những loại truyện nào bạn thích?)

I like…                                                  

(Tôi thích…)

What do you think of…?                           

(Bạn nghĩ gì về…?)

I think he’s/she’s/it’s…                           

(Tôi nghĩ cậu/cô ấy/nó…)

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn a hoặc b)

Bài nghe:

Bài nghe:

1. Phong: What story do you like best?

    Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.

   Phong: What do you think of the main character?

   Linda: I think she’s kind.

2. Mai: What are you reading, Peter?

    Peter: I’m reading The story of Mai An Tiem.

   Mai: What do you think of Mai An Tiem?

   Peter: I think he’s hard-working.

3. Tony: What are you reading, Nam?

    Nam: Aladdin and the Magic Lamp.

    Tony: What do you think of Aladdin?

    Nam: He’s generous.

Đáp án:

1. c       

2. a       

3. a

5. Write about your favorite book.

(Viết về quyển sách yêu thích của bạn)

Đáp án:

1. I like fairy tales.

2. My favourite book is The story of Tam and Cam.

3. I like Tam.

4. I don’t like Cam.

5. Because each of them gives me a lesson in life.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thích những loại sách nào?

Tôi thích truyện cổ tích.

2. Quyển sách yêu thích của bạn là gì?

Quyển sách yêu thích của tôi là Truyện Tấm Cám.

3. Nhân vật nào bạn yêu thích nhất?

Tôi thích cô Tấm.

4. Nhân vật nào bạn không thích?

Tôi không thích Cám.

5. Tại sao bạn thích quyển sách này?

Bởi vì mỗi người trong họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

6. Let’s play.

(Chúng ta cùng chơi)

Storytelling

(Kể chuyện)

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem…

(Vào một ngày nọ, vua Hùng đã nổi giận với Mai An Tiêm…)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 chi tiết, hay khác:

Lesson 1 (trang 24, 25): Look, listen and repeat…

Lesson 3 (trang 28): Listen and repeat…

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 5

5/5 - (2 bình chọn)


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button