Học TậpLớp 5Toán lớp 5

Toán lớp 5 trang 139 Vận tốc

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 5 trang 139 Vận tốc

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 139 Vận tốc

Toán lớp 5 trang 139 Bài 1: Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105km. Tính vận tốc của người đi xe máy. 

Lời giải

Vận tốc của người đi xe máy là:

105 : 3 = 35 (km/giờ)

Đáp số: 35km/giờ

Toán lớp 5 trang 139 Bài 2: Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay. 

Lời giải

Vận tốc của máy bay là:

1800 : 2,5 = 720 (km/giờ)

Đáp số: 720km/giờ

Toán lớp 5 trang 139 Bài 3: Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây. 

Lời giải

Đổi: 1 phút 20 giây = 80 giây

Vận tốc chạy của người đó là:

400 : 8 = 5 (m/giây)

Đáp số: 5m/giây

Bài giảng Toán lớp 5 trang 139 Vận tốc 

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Toán lớp 5 trang 139, 140 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 141 Quãng đường

Toán lớp 5 trang 141, 142 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 143 Thời gian

Toán lớp 5 trang 143 Luyện tập

———————————————————————————

Bài tập Vận tốc

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 60, 61 Vận tốc

Giải Sách bài tập Toán lớp 5 Vận tốc

Tính vận tốc của một chuyển động đều lớp 5 và cách giải

Bài tập Luyện tập về chuyển động đều

——————————————————————————-

Lý thuyết Vận tốc lớp 5

1. Đơn vị vận tốc

Bài toán 1: Một ô tô đi quãng đường dài 84km hết 2 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

84 : 2 = 42 (km)

Đáp số: 42km

Nhận xét: Trung bình mỗi giờ ô tô đi được 42km. Ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ô tô là bốn mươi hai ki-lô-mét giờ, viết tắt là 42km/giờ.

Vậy vận tốc của ô tô là:

84:2 = 42 (km/giờ)

Định nghĩa: Vận tốc là quãng đường đi được trong 1 đơn vị thời gian như 1 giờ, 1 phút, 1 giây,….

Đơn vị vận tốc có thể là km/giờ; km/phút; m/phút; m/giây; …

Đơn vị vận tốc thường dùng là km/giờ và m/giây.

2. Cách tính vận tốc

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta có:

v = s : t

Lưu ý:

 Đơn vị vận tốc sẽ tương ứng với đơn vị của quãng đường và thời gian, ví dụ quãng đường có đơn vị đo là km, thời gian có đơn vị là giờ thì vận tốc có đơn vị là km/giờ; quãng đường có đơn vị đo là m, thời gian có đơn vị là phút thì vận tốc có đơn vị là m/phút; …

 Đơn vị của vận tốc, quãng đường và thời gian phải tương ứng với nhau.

Ví dụ quãng đường có đơn vị là ki-lô-mét, thời gian có đơn vị là giây, đề bài yêu cầu tìm vận tốc có đơn vị là m/giây thì ta phải đổi quãng đường về đơn vị là mét rồi sau đó mới tính vận tốc theo quy tắc đã học.

Ví dụ 1: Một người đi xe máy trong 3 giờ được 102km. Tính vận tốc của người đi xe máy.

Phương pháp: Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Bài giải

Vận tốc của người đi xe máy là:

102 : 3 = 34 (km/giờ)

Đáp số: 34 km/giờ

Ví dụ 2: Một người chạy được 450m trong 1 phút 15 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị m/giây.

Phương pháp:

Vận tốc có đơn vị là m/giây nên quãng đường có đơn vị là mét, thời gian có đơn vị là giây. Do đó ta phải đổi 1 phút 15 giây ra đơn vị là giây, sau đó để tìm vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Bài giải

Đổi: 1 phút 15 giây = 75 giây

Vận tốc chạy của người đó là:

450 : 75 = 6 (m/giây)

Đáp số: 6 m/giây

3. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tìm vận tốc khi biết quãng đường và thời gian

Phương pháp: Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Lưu ý: Các đơn vị của vận tốc, quãng đường và thời gian phải tương ứng với nhau, nếu chưa tương ứng thì phải đổi để tương ứng với nhau theo yêu cầu đề bài.

Dạng 2: Tìm vận tốc khi biết quãng đường, thời gian xuất phát, thời gian đến, thời gian nghỉ (nếu có)

Phương pháp:

– Tìm thời gian đi = thời gian đến – thời gian khởi hành – thời gian nghỉ (nếu có).

 Tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Dạng 3: So sánh hai vận tốc khi biết quãng đường và thời gian

Phương pháp: Áp dụng quy tắc để tính vận tốc từng vật rồi so sánh kết quả với nhau.

Dạng 4: Tính vận tốc trung bình khi một vật chuyển động trên nhiều quãng đường

Phương pháp: Vận tốc trung bình = tổng quãng đường : tổng thời gian

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán lớp 5

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button