Tài liệu & Biểu mẫu

Văn khấn khai trương, mở hàng đầu năm 2024

Chọn ngày khai trương năm Giáp Thìn 2024 là rất quan trọng để có một năm mới làm ăn phát đạt. Thông cách khấn bái đầu năm 2024 sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cả năm, chính vì vậy sau khi có chọn được ngày mở hàng đầu năm chúng ta cần chuẩn bị lễ vật cũng khai trương cùng bài văn khấn khai trương năm 2024 thật chỉn chu và đầy đủ.

Mâm cỗ cúng khai trương đầu năm 2024
Mâm cỗ cúng khai trương đầu năm 2024

Để công việc cả năm làm ăn xuôi chèo mát mái, buôn bán phát tài, đầu xuôi đuôi lọt thì các công ty, doanh nghiệp, cửa hàng, quán ăn, quán cà phê thường sẽ chọn ngày đẹp khai trương, mở hàng đầu năm 2024. Sau đó, sẽ chuẩn bị lễ cúng mở hàng đầu năm thật chu đáo:

Mục lục

Tuổi đẹp mở hàng khai trương năm 2024

Chọn tuổi mở hàng thuộc nhóm Tam hợp với gia chủ

Bạn đang xem: Văn khấn khai trương, mở hàng đầu năm 2024

Nhóm Thân – Tý – Thìn

 • Nhóm Dần – Ngọ – Tuất
 • Nhóm Hợi – Mão – Mùi
 • Nhóm Tỵ – Dậu – Sửu

Chọn tuổi mở hàng thuộc nhóm Lục hợp

 • Tý – Sửu
 • Dần – Hợi
 • Mão – Tuất
 • Thìn – Dậu
 • Tỵ – Thân
 • Ngọ – Mùi

Tránh chọn tuổi thuộc nhóm Tứ hành xung

 • Nhóm 1: Dần – Thân – Tỵ – Hợi
 • Nhóm 2: Tý – Ngọ – Mão – Dậu
 • Nhóm 3: Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

Chủ cửa hàng tuổi Tý

 • Gia chủ sinh năm Bính Tý 1996 nên lựa chọn người mở cửa hàng là người tuổi Tân Hợi 1971.
 • Chủ cửa hàng tuổi Giáp Tý 1984 cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ người tuổi Tân Hợi 1971.
 • Người chủ doanh nghiệp sinh năm Nhâm Tý 1972 nên kết hợp với người mở cửa hàng tuổi Đinh Sửu 1997.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Canh Tý 1960 nên tìm kiếm sự đồng hành từ người tuổi Ất Sửu 1985.

Chủ cửa hàng tuổi Sửu

 • Chủ cửa hàng tuổi Đinh Sửu 1997 nên tìm kiếm người mở cửa hàng tuổi Nhâm Dần 1962.
 • Người chủ doanh nghiệp tuổi Ất Sửu 1985 có thể kết hợp với người tuổi Mậu Dần 1998 để mở cửa hàng.
 • Tuổi mở cửa hàng phù hợp với gia chủ sinh năm Quý Sửu 1973 là người tuổi Quý Hợi 1983.
 • Gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 nên lựa chọn người mở cửa hàng cùng tuổi Tân Sửu 1961.

Chủ cửa hàng tuổi Dần

 • Gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 nên hợp tác với người cùng tuổi Mậu Dần 1998 để mở cửa hàng.
 • Chủ cửa hàng tuổi Bính Dần 1986 có thể lựa chọn người mở cửa hàng tuổi Mậu Dần 1998.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Giáp Dần 1974 nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người mở cửa hàng tuổi Nhâm Tuất 1982.
 • Người chủ cửa hàng tuổi Nhâm Dần 1962 nên hợp tác với người tuổi Canh Tuất 1970 để mở cửa hàng.

Chủ cửa hàng tuổi Mão

 • Chủ cửa hàng tuổi Kỷ Mão 1999 có thể tìm kiếm người mở cửa hàng tuổi Canh Tuất 1907 hoặc Bính Tuất 2006.
 • Gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 nên hợp tác với người mở cửa hàng tuổi Bính Tuất 2006 hoặc Mậu Dần 1998.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Ất Mão 1975 nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người tuổi Nhâm Tuất 1982 hoặc Canh Tuất 1970 để mở cửa hàng đầu năm 2024.
 • Gia chủ tuổi Quý Mão 1962 nên kết hợp với người mở cửa hàng tuổi Bính Tuất 2006 hoặc Mậu Dần 1998.

Chủ kinh doanh tuổi Thìn

 • Người chủ sinh năm Canh Thìn 2000 nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người mở cửa hàng tuổi Mậu Dần 1998.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Mậu Thìn 1988 có thể lựa chọn người mở cửa hàng tuổi Quý Hợi 1983 hoặc Ất Mão 1975 để mở hàng.
 • Gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 có thể chọn người tuổi Mậu Thân 1968 hoặc Tân Hợi 1971 để mở hàng đầu năm.
 • Chủ cửa hàng tuổi Giáp Thìn 1964 nên hợp tác với người mở cửa hàng tuổi Đinh Hợi 2007 hoặc Tân Mùi 1991.

Chủ kinh doanh tuổi Tỵ

 • Gia chủ tuổi Tân Tỵ 2001 có thể chọn người mở cửa hàng tuổi Tân Tỵ 2001 hoặc Bính Tuất 2006 để mở hàng đầu năm.
 • Người chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 nên hợp tác với người mở cửa hàng tuổi Nhâm Tuất 1982 hoặc Giáp Thân 2004.
 • Chủ cửa hàng tuổi Đinh Tỵ 1977 nên kết hợp với người mở cửa hàng tuổi Mậu Thân 1968.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Ất Tỵ 1965 nên chọn người tuổi Mậu Thân 1968 để mở cửa hàng.

Chủ cửa hàng tuổi Ngọ

 • Chủ doanh nghiệp tuổi Canh Ngọ 1990 nên chọn người mở cửa hàng tuổi Tân Mùi 1991 để mở hàng.
 • Chủ cửa hàng tuổi Mậu Ngọ 1978 có thể lựa chọn người mở cửa hàng tuổi Mậu Dần 1998.
 • Gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966 nên kết hợp với người mở cửa hàng đầu năm tuổi Tân Hợi 1971.
 • Chủ cửa hàng tuổi Giáp Ngọ 1954 nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người tuổi Giáp Dần 1974 để mở cửa hàng.

Chọn tuổi mở hàng cho người chủ tuổi Mùi

 • Người chủ tuổi Tân Mùi 1991 nên tìm kiếm người mở cửa hàng cùng tuổi Tân Mùi 1991 để mở hàng cho doanh nghiệp của mình.
 • Gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 nên lựa chọn người mở cửa hàng tuổi Tân Mùi 1991.
 • Chủ cửa hàng tuổi Đinh Mùi 1967 có thể hợp tác với người mở cửa hàng năm 2024 tuổi Nhâm Dần 1962.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Ất Mùi 1955 nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người tuổi Ất Mùi 1955 để mở cửa hàng.

Chủ cửa hàng tuổi Thân

 • Gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 có thể kết hợp với người cùng tuổi Nhâm Thân 1992 để mở hàng đầu năm một cách hài hòa.
 • Chủ cửa hàng tuổi Canh Thân 1980 nên lựa chọn người mở cửa hàng tuổi Ất Mão 1975 để bắt đầu một năm mới với may mắn.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Mậu Thân 1968 nên tìm kiếm sự hợp tác từ người tuổi Quý Mão 1963 để mở hàng đầu năm 2024.
 • Người chủ tuổi Bính Thân 1956 có thể chọn người mở hàng tuổi Tân Mùi 1991 để mang lại sự thịnh vượng cho doanh nghiệp.

Chủ cửa hàng tuổi Dậu

 • Chủ cửa hàng tuổi Quý Dậu 1993 nên kết hợp với người mở cửa hàng tuổi Tân Sửu 1961 để tạo ra một khởi đầu mạnh mẽ.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Tân Dậu 1981 có thể chọn người tuổi Quý Hợi 1983 để mở hàng đầu năm một cách thuận lợi.
 • Gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 nên tìm kiếm sự hợp tác từ người mở cửa hàng tuổi Tân Sửu 1961.
 • Chủ cửa hàng tuổi Đinh Dậu 1957 có thể chọn người tuổi Mậu Dần 1998 để mở cửa hàng đầu năm cho mình.

Chủ cửa hàng tuổi Tuất

 • Gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994 nên kết hợp với người mở cửa hàng tuổi Kỷ Mão 1999 để bắt đầu một năm mới với tài lộc.
 • Chủ cửa hàng tuổi Nhâm Tuất 1982 có thể chọn người mở cửa hàng tuổi Quý Mão 1963 để đảm bảo sự phồn thịnh.
 • Chủ shop tuổi Canh Tuất 1970 nên tìm kiếm sự hợp tác từ người tuổi Mậu Dần 1998 để mở cửa hàng.
 • Chủ doanh nghiệp tuổi Mậu Tuất 1958 có thể chọn người mở cửa hàng tuổi Ất Mão 1975 để mở hàng ngày khai trương đầu năm.

Chủ cửa hàng tuổi Hợi

 • Chủ cửa hàng tuổi Ất Hợi 1995 có thể chọn người mở cửa hàng tuổi Mậu Dần 1998 để đem lại may mắn và thành công.
 • Người chủ doanh nghiệp tuổi Quý Hợi 1983 có thể kết hợp với người tuổi Tân Hợi 1971 để mở cửa hàng.
 • Chủ shop tuổi Tân Hợi 1971 nên tìm kiếm sự hợp tác từ người tuổi Tân Mùi 1991 để mở hàng đầu năm 2024.
 • Gia chủ tuổi Kỷ Hợi 1959 nên chọn người mở cửa hàng đầu năm tuổi Giáp Dần 1974 để đảm bảo sự thịnh vượng trong kinh doanh.

Mâm cúng khai trương đầu năm Giáp Thìn 2024

Lễ vật trong lễ khai trương cửa hàng, công ty gồm cả lễ ngọt và lễ mặn để thể hiện tấm lòng thành của tín chủ đến các vị Thổ Công, Thổ Địa. Tùy vào mỗi người mà có những mâm cỗ cúng khác nhau. Các bạn có thể tham khảo mâm cỗ cúng dưới đây:

 • 1 con gà (nếu có), hoặc một khoanh giò hay 2 lạng thịt nạc vai luộc.
 • 1 đĩa xôi hoặc bánh chưng.
 • 1 đĩa muối gạo.
 • 1 bát nước.
 • Nửa lít rượu trắng.
 • Bao thuốc, lạng chè.
 • 1 bộ quần áo quan thần linh, mũ, hia tất cả màu đỏ, kiếm trắng.
 • 1 đinh vàng hoa.
 • 5 lễ vàng tiền.
 • 5 cái oản đỏ.
 • 5 lá trầu, năm quả cau.
 • 5 quả tròn.
 • 9 bông hoa hồng đỏ.

Văn khấn khai trương đầu năm Canh Tý 2020

Văn khấn khai trương cửa hàng, công ty đầu năm 2024

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần).

Kính lạy:

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy Quan Đương niên Hành khiển Thái tuế đức Tôn thần.
Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.
Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần định phúc Táo quân, chư vị Tôn thần.
Con kính lạy các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………….

Tuổi: ………………………………………………………………

Hiện ở tại: ……………………………………………………….

Hôm nay là ngày …. tháng … năm …, tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, lòng thành tâu rằng: tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một ngôi hàng ở tại xứ này (nêu rõ địa chỉ) ….. (nếu là cơ quan, công xưởng thì khấn là tín chủ con là con là Giám đốc hay Thủ trưởng cùng toàn thể công ty), nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ nhân sinh, phục vụ sinh hoạt. Do đó chúng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm sính lễ vật cáo yết Tôn thần dâng cùng Bách linh ……. cúi mong soi xét.

Chúng con xin kính mời quan Đương niên quan Đương cảnh, quan Thần linh Thổ địa, Định phúc Táo quân cùng các ngài địa chúa Long Mạch cùng tất cả Thần linh cai quản khu vực này linh thiêng giáng hiện trước hương án, thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, cần gì được nấy, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ lại mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ cùng chư Hương linh y thảo phụ mộc ngụ trong khu vực này, xin hãy tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần).

Lưu ý: Nếu ghi ra giấy, thì lúc đốt giấy vàng bạc hãy hóa luôn tờ giấy vái cúng chung với giấy vàng bạc.

Lưu ý khi thực hiện lễ cúng khai trương đầu năm 2024

 • Nếu không có ban thờ thì mâm lễ cúng khai trương nên được đặt ở ngoài sân hoặc trước cửa chính của công ty. Hướng đặt như thế nào còn tùy thuộc vào tuổi của chủ doanh nghiệp, cửa hàng…
 • Trước khi tiến hành lễ cúng khai trương đầu năm, bạn nên liệt kê danh sách các món đồ lễ cần mua để tránh thiếu sót.
 • Ăn mặc chỉnh tề, nghiêm trang khi thực hiện lễ cúng.
 • Nên viết (hoặc in) bài văn cúng ra giấy, sau khi cúng xong thì hóa luôn tờ giấy này cùng với vàng mã.

Trên đây là nội dung bài viết Văn khấn khai trương, mở hàng đầu năm 2024 được đăng trong chuyên mục Tài liệu & Biểu mẫu

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Rate this post

Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button