Bài 2 trang 19 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 2 trang 19 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Trả lời các câu hỏi sau:

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một trò chơi và thí nghiệm đơn giản

Bài 2 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Trả lời các câu hỏi sau:

a) Nếu tung một đồng xu 22 lần liên tiếp, có 13 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu?

b) Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp, có 11 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu?

c) Nếu tung một đồng xu 30 lần liên tiếp, có 14 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu?

Lời giải:

a) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là:Bài 2 trang 19 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Vậy xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là:Bài 2 trang 19 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

b) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là:Bài 2 trang 19 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Vậy xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là:Bài 2 trang 19 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

c) Số lần xuất hiện mặt S là: 30 – 14 = 16 (lần).

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là: Bài 2 trang 19 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Lời giải Toán 6 Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một trò chơi và thí nghiệm đơn giản hay, chi tiết khác:

  • Câu hỏi khởi động trang 17 Toán lớp 6 Tập 2: Bốn bạn Chi, Hằng, Trung, Dũng cùng chơi cờ cá ngựa. Chi đã gieo xúc xắc khi đến lượt của mình. ….

  • Hoạt động 1 trang 17 Toán lớp 6 Tập 2: Tung một đồng xu 8 lần liên tiếp, bạn Hòa có kết quả thống kê như sau: ….

  • Luyện tập 1 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp, có 15 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu? ….

  • Hoạt động 2 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. ….

  • Luyện tập 2 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng và 1 quả bóng tím; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. ….

  • Bài 1 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Tung một đồng xu 20 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau: ….

  • Bài 3 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3,…, l0; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. ….

  • Bài 4 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp, bạn Cường có kết quả thống kê như sau: ….

  • Bài 5 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Nếu gieo một xúc xắc 11 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 2 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm bằng bao nhiêu? ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *