Bài 2 trang 38 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 2 trang 38 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tính một cách hợp lí:

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 3. Phép cộng. Phép trừ phân số

Bài 2 trang 38 Toán lớp 6 Tập 2: Tính một cách hợp lí:

Bài 2 trang 38 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Bài 2 trang 38 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 2 trang 38 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 2 trang 38 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Lời giải Toán 6 Bài 3. Phép cộng. Phép trừ phân số hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Thái Bình Dương bao phủ khoảng Thái Bình Dương bao phủ khoảng 1/3 bề mặt Trái Đất bề mặt Trái Đất, Đại Tây Dương bao phủ khoảng Thái Bình Dương bao phủ khoảng 1/3 bề mặt Trái Đất mặt Trái Đất ….

 • Hoạt động 1 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: Tính: 11/(-9) + 5/(-6) ….

 • Luyện tập 1 trang 35 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: ….

 • Hoạt động 2 trang 35 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy nêu các tính chất của phép cộng số tự nhiên. ….

 • Luyện tập 2 trang 35 Toán lớp 6 Tập 2: Tính một cách hợp lí: ….

 • Hoạt động 3 trang 36 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: Tính: 13/(-9) - 7/(-6) ….

 • Luyện tập 3 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: Tính Tính: 7/(-10) - 9/10 ….

 • Hoạt động 4 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: Phân số 2/5 có phải là số đối của phân số 2/(-5) không ….

 • Luyện tập 4 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: Tính Tính : 7/(-12) - (-9)/20 ….

 • Luyện tập 5 trang 37 Toán lớp 6 Tập 2: Tính một cách hợp lí: ….

 • Bài 1 trang 38 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: ….

 • Bài 3 trang 38 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm số đối của mỗi phân số sau: ….

 • Bài 4 trang 38 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: ….

 • Bài 5 trang 38 Toán lớp 6 Tập 2: Tính một cách hợp lí: ….

 • Bài 6 trang 38 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm x, biết: ….

 • Bài 7 trang 38 Toán lớp 6 Tập 2: Một xí nghiệp trong tháng Giêng đạt Một xí nghiệp trong tháng Giêng đạt 3/8 kể hoạch của Quý I kể hoạch của Quý I, tháng Hai đạt Một xí nghiệp trong tháng Giêng đạt 3/8 kể hoạch của Quý I kể hoạch của Quý I. Tháng Ba xí nghiệp phải đạt được bao nhiêu phần kế hoạch của Quý I? ….

 • Bài 8 trang 38 Toán lớp 6 Tập 2: Bốn tổ của lớp 6A đóng góp sách cho góc thư viện như sau: tổ I góp Bốn tổ của lớp 6A đóng góp sách cho góc thư viện như sau: tổ I góp 1/4 số sách của lớp số sách của lớp, tổ II góp Bốn tổ của lớp 6A đóng góp sách cho góc thư viện như sau: tổ I góp 1/4 số sách của lớp số sách của lớp. tổ III góp Bốn tổ của lớp 6A đóng góp sách cho góc thư viện như sau: tổ I góp 1/4 số sách của lớp số sách của lớp, tổ IV góp phần sách còn lại. Tổ IV đã góp bao nhiêu phần số sách của lớp? ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *