Bài 2 trang 57 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Bài 2 trang 57 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Bài 2 trang 57 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hai thanh sau:

Bài 2 trang 57 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

a) Số 0 có phải là bội chung của 6 và 10 không? Vì sao?

b) Viết bốn bội chung của 6 và 10 theo thứ tự tăng dần.

c) Tìm BCNN(6, 10).

d) Tìm các bội chung của 6 và 10 mà nhỏ hơn 160.

Lời giải:

a) Quan sát hình trên, ta thấy số 0 nằm trên cả 2 thanh, thanh một số bội của 10 (thanh ngang) và thanh một số bội của 6 (thanh cong) nên số 0 là bội chung của 6 và 10. 

Mở rộng: Hơn nữa, 0 chia hết cho tất cả các số tự nhiên khác 0 nên 0 là bội của mọi số tự nhiên khác 0. 

b) Quan sát hình trên, ta thấy các số 0; 30; 60; 90 (được tô màu đậm hơn) nằm trên cả hai thanh ngang và thanh cong.

Do đó bốn bội chung của 6 và 10 được xếp theo thứ tự tăng dần là: 0; 30; 60; 90.

 c) Trong các bội chung trên của 6 và 10, ta thấy 30 là số bé nhất và khác 0.

Do đó nó là bội chung nhỏ nhất của 6 và 10 hay BCNN(6, 10) = 30.

d) Các bội chung của 6 và 10 là các bội của BCNN(6, 10) = 30. 

Mà các bội của 30 là: 0; 30; 60; 90; 120; 150; 180;…. (lần lượt nhân 30 với 0, 1, 2, …)

Vậy các bội chung của 6 và 10 nhỏ hơn 160 là: 0; 30; 60; 90; 120; 150.

Lời giải Toán 6 Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 53 Toán lớp 6 Tập 1: Để chuẩn bị trò chơi trong chuyến đi dã ngoại, cô Ánh đi siêu thị mua bóng bàn và cốc ….

 • Hoạt động 1 trang 53 Toán lớp 6 Tập 1: a) Nêu một số bội của 2 và của 3 theo thứ tự tăng dần: ….

 • Luyện tập 1 trang 54 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy nêu bốn bội chung của 5 và 9. ….

 • Hoạt động 2 trang 54 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát bảng sau: ….

 • Luyện tập 2 trang 55 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm tất cả các số có ba chữ số là bội chung của a và b, biết rằng BCNN(a, b) = 300. ….

 • Hoạt động 3 trang 55 Toán lớp 6 Tập 1: Ta có thể tìm BCNN(6, 8) theo các bước sau: ….

 • Luyện tập 3 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm bội chung nhỏ nhất của 12, 18, 27. ….

 • Hoạt động 4 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép tính ….

 • Luyện tập 4 trang 57 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép tính: ….

 • Bài 1 trang 57 Toán lớp 6 Tập 1: a) Hãy viết các ước của 7 và các ước của 8. Tìm ƯCLN(7, 8). ….

 • Bài 3 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm bội chung nhỏ nhất của: ….

 • Bài 4 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép tính sau: ….

 • Bài 5 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Bội chung nhỏ nhất của hai số là 45. Một trong hai số đó là 5. Hãy tìm số còn lại. ….

 • Bài 6 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Câu lạc bộ thể thao của một trường trung học cơ sở có không quá ….

 • Bài 7 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Lịch cập cảng của ba tàu như sau: tàu thứ nhất cứ 10 ngày cập cảng một lần ….

 • Có thể em chưa biết – Bài 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Lịch can Chi ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *